Belarus – Politiskt system

Belarus (Vitryssland) styrs sedan 1994 av president Aleksandr Lukasjenko och hans auktoritära regering. Parlamentet (nationalförsamlingen) har ytterst begränsade befogenheter. Regimen anklagas för omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna och har av det skälet utestängts från Europarådet.

Författningen antogs 1996 efter en folkomröstning om den tidigare grundlagen från 1994. Folkomröstningen kritiserades för att vara odemokratisk och ledde till ändringar som gav presidenten ökade maktbefogenheter. Efter en ny skarpt kritiserad folkomröstning 2004 ändrades författningen så att presidenten kan väljas om hur många gånger som helst. Tidigare kunde samme person bara vara president i två mandatperioder.

Presidenten är statschef och väljs på fem år i direkta val. Hen ansvarar för rikets säkerhet och suveränitet, utnämner regeringschefen och ministrarna, tillsätter domare, leder det nationella säkerhetsrådet och är överbefälhavare för de väpnade styrkorna. Det är också presidenten som utser hälften av ledamöterna i landets författningsdomstol, däribland ordföranden, liksom hälften av medlemmarna i valkommissionen.

I praktiken kontrollerar president Lukasjenko och hans regering direkt eller indirekt hela maktapparaten. Presidenten har rätt att utfärda dekret, det vill säga ett slags lagar som inte måste godkännas av parlamentet. Den 9 maj 2021, efter en lång regimkritikisk protestvåg mot hur presidentvalen går till, skrev Lukasjenko under ett dekret om vad som ska hända om han skulle avlida plötsligt och under våldsamma former: makten övergår då till ett säkerhetsråd som omedelbart ska utlysa krigslagar. Enligt författningen, däremot, ska makten övergå till premiärministern. (Lukasjenko hade då aviserat en folkomröstning om att författningen ska ändras, men alla detaljer hade inte offentliggjorts.) 

Nationalförsamlingen har formellt den lagstiftande makten och består av två kamrar: representanthuset och republikrådet. De 110 ledamöterna i representanthuset utses i allmänna val vart fjärde år. Republikrådet har 64 ledamöter varav 56 utses av regionala instanser och 8 av presidenten. Enligt utländska observatörer har samtliga val som har hållits sedan 1996 helt saknat demokratisk prägel.

På olika formella grunder underkänns regimkritiker som vill kandidera i president- eller parlamentsval. Endast kandidater som godkänts av valmyndigheten får hålla valmöten.

Administrativt är Vitryssland indelat i sex regioner (voblasti) plus huvudstaden Minsk. Regionerna är i sin tur indelade i distrikt (räjonger, rajon). Guvernörerna i regionerna utses av presidenten medan kommunfullmäktige utses genom allmänna val vart fjärde år.

Läs om rättssystemet i Demokrati och rättigheter.

Politiska partier

De politiska partierna är svaga och utgör snarare allianser mellan olika individer och intressen än egentliga partier. Det stora flertalet ledamöter i parlamentet tillhör inget parti utan väljs som enskilda kandidater. Partierna kan i huvudsak delas in i två kategorier: de som stödjer Lukasjenko och de som är motståndare till honom. De senare förespråkar över lag ett mer västorienterat och mindre Rysslandsberoende Belarus.

Lukasjenkotrogna partier:  Belarus kommunistparti (Kamunistytjnaja Partyja Belarusi), som vill ha en union med Ryssland, samt Agrarpartiet (Agrarnaja Partyja), Republikanska partiet för arbete och rättvisa (Respublikanskaja Partyja Pratsy i Spravjadlivasti) och Belarus liberaldemokratiska parti (Liberalna-Demakratytjnaja Partyja Belarusi), som står nära Vladimir Zjirinovskijs Liberaldemokratiska parti i Ryssland. Till de stora hör även Belarus patriotiska parti (Belorusskaja Patriotitjeskaja Partija).

(Ovan nämnda partier har på svenska tidigare kallats Vitrysslands kommunistparti, Vitrysslands liberaldemokratiska parti och Vitrysslands patriotiska parti, men översättningarna ändras i och med att landet nu vanligen kallas Belarus i svensk text.)   

Bland de regimtrogna, oberoende kandidater som har plats i parlamentet är två tredjedelar medlemmar i den Lukasjenkotrogna organisationen Belaja Rus.

Motståndet mot Lukasjenko har långa tider varit svagt och splittrat, och oppositionspartiernas möjlighet att verka är starkt beskuren. Många politiker har trakasserats av polisen, drivits i landsflykt eller helt enkelt försvunnit. De viktigaste oppositionspartierna är det liberala Förenade medborgarpartiet (Obedinnaja Grazjdanskaja Partija) och BPF-partiet (Partyja BNF). Det finns också flera medborgarrörelser som samlar regimmotståndare, däribland För frihet (Za Svobodu) och Säg sanningen (Govori Pravdy).

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0