Belarus – Jordbruk

I Belarus (Vitryssland) finns bördiga jordar och nästan hälften av landet är uppodlat. Jordbrukets andel av bruttonationalprodukten (BNP) har dock sjunkit rejält sedan självständigheten 1991.

Många gårdar har övergått från djurhållning till odling av grödor, även om mejeriprodukter och kött fortfarande är viktiga varor. De vanligaste grödorna är potatis, spannmål, sockerbetor, lin och grönsaker.

Jordbruket är centralstyrt och staten sätter upp mål på distrikts- och regionnivå. Bruken är tvungna att leverera till staten till fasta priser.

Det finns både statliga och privata storjordbruk. Antalet statliga bruk har minskat sedan självständigheten medan antalet privata har ökat, men det privata jordbruket sker oftast på små arealer. 2015 fanns det närmare 2 500 sådana smågårdar, kallade bondejordbruk.

I början av 1990-talet fanns det runt 2 500 statliga jordbruk. Idag är de cirka 1 500. De sysselsätter ungefär två av tre lantbruksarbetare. De statliga bruken är starkt beroende av statligt stöd, vilket grävt stora hål i den belarusiska ekonomin. Över hälften av de statliga bruken beräknades gå med förlust innan alla banklån skrevs av 2005, och antalet förlustbringande jordbruk föll till nära noll. Därefter har förlusterna ökat på nytt. Avkastningen från de privata bruken, mätt i pris för produkterna, ökar betydligt snabbare än den från de statliga bruken.

Jordbruket sysselsätter en allt mindre del av arbetskraften. Kort efter självständigheten arbetade en av fem anställda inom jordbruk. Idag är siffran en av tio. Många av de anställda inom jordbruket har möjlighet att odla för egen vinning vid sidan om. De odlingarna står för en oproportionerligt stor del av produktionen.

Ett problem för jordbruket är sviterna efter Tjernobylkatastrofen i Ukraina 1986, då omfattande belarusiska landområden förgiftades av radioaktivt nedfall. Fortfarande ligger stora arealer odlingsbar mark i träda på grund av strålning.

Skogar täcker nästan en tredjedel av landets yta och träd avverkas för tillverkning av papper, plywood, virke, byggnadsmaterial och möbler. Skogsindustrin är förhållandevis underutvecklad, potential finns för att utveckla den.

Eftersom Belarus saknar kust förekommer inget omfattande fiske. I sjöar och vattendrag fångas dock en del fisk, framför allt karp. Inom ramen för FN:s stöd till restaurering av våtmarker planerar man skydd för belarusiska torvmossar.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0