10497

Om UI

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.

UI:s uppdrag är att främja intresset för och fördjupa kunskapen om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Institutet har lång erfarenhet av att bevaka och analysera omvärlden och anlitas för att ge en nyanserad och initierad bild av utvecklingen i en komplicerad värld.

Genom en unik kombination av forskning och information når UI ut till flera målgrupper, som forskare, samhällsaktörer, media, skolor och den utrikespolitiskt intresserade allmänheten. Samtidigt är UI också en mötesplats för alla dessa grupper.

UI:s forskning baseras på självständig vetenskaplig analys. UI som oberoende organisation tar inte ställning i sakfrågor. I forskningsuppdraget ingår även policyorienterad analys, samt deltagande i internationella nätverk.

Informationsverksamheten omfattar seminarier, utgivning av tryckta och digitala publikationer samt expertmedverkan i media, såväl i traditionella kanaler som i sociala medier. UI:s journalistiska publikationer produceras av en publicistiskt fristående redaktion.

UI är en ideell förening grundad 1938. Huvudman för UI är Utrikespolitiska samfundet, som har till ändamål att driva UI. Samfundets styrelse utgör också institutets styrelse.

Hälften av UI:s intäkter kommer från Utrikesdepartementet, i form av ett basanslag, ett anslag till det särskilda forskningsprogrammet och olika analysuppdrag. Den andra hälften kommer från forskningsfinansiärer som t ex Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond, uppdrag från andra organisationer som t ex Sida och MSB, från försäljning av publikationer och medlemskap, samt från intäkter av en stor seminarieverksamhet.

Vid institutet finns fem program:

Varukorg

Totalt 0