10497

Om UI

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.

Vår vision
UI ska vara en oundgänglig källa i Sverige för dem som söker fördjupad kunskap om vår omvärld. Vår vision är att vara med och skapa ett öppet samtal om internationella frågor, ett samtal som grundas på forskning och analys så att Sverige, liksom bredare nordiska, europeiska och globala kretsar, kan analysera intressen, beroenden och överväga samarbeten.

Våra värderingar

  • kvalitet och relevans i det samhälleliga samtalet om internationella frågor
  • integritet i tanke och analys
  • öppenhet i utåtriktad verksamhet

Vårt uppdrag
UI:s uppdrag är att främja intresset för och fördjupa kunskapen om utrikespolitiska frågor. Det gör institutet genom forskning och folkbildning. I forskningen ingår även policyrelaterad analys samt deltagande i internationella nätverk. Den folkbildande verksamheten omfattar seminarier, utgivning av tryckta och elektroniska publikationer samt medverkan i media, såväl i traditionella kanaler som i sociala medier.

Institutets sakkunniga inkluderar både forskare och redaktörer med utrikespolitisk kompetens. UI:s perspektiv är brett, men fokus ligger på internationella frågor med särskild betydelse för Sverige. Forskningen inom institutet baseras på självständig vetenskaplig analys. Uttalanden, rapporter eller policydokument producerade av forskare och experter är alltså deras egna. UI som oberoende organisation tar inte ställning i sakfrågor. UI:s övriga publikationer produceras av en publicistiskt fristående redaktion.

UI:s program:

  • Europaprogrammet – om europeisk integration och säkerhet samt Europas internationella och transatlantiska relationer.
  • Rysslands- och Eurasienprogrammet – om politisk, ekonomisk och samhällelig utveckling i Ryssland och dess grannländer samt om relationer mellan Ryssland och dess grannar.
  • Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet – om geopolitiska dragkamper och social transformation i regionen.
  • Asienprogrammet – om maktrelationer i Asien, Asiens globala påverkan samt normer och demokrati i Asien.
  • Programmet för global politik och säkerhet – om fred och säkerhet, genus och rättigheter, samt global styrning med inriktning mot klimat och energi.

UI:s verksamhet finansieras av ett basanslag från UD, som täcker cirka hälften av årsomsättningen. Forskningen finansieras som annan svensk forskning; av forskningsanslag och forskningsfonder, som varierar över tid. Därutöver har UI intäkter från sin redaktionella verksamhet, uppdragsanalys samt andra inkomster.

UI är en ideell förening grundad 1938. Utrikespolitiska institutets huvudman är Utrikespolitiska samfundet som är en ideell förening. Samfundet har drygt 300 eminenta utrikes- och säkerhetspolitiskt meriterade ledamöter valda av samfundet på obestämd tid. Samfundet sammanträder årligen för att ta ställning till institutets verksamhet och ekonomi, samt att välja styrelse för både Utrikespolitiska samfundet och Utrikespolitiska institutet.

Varukorg

Totalt 0