10497

Om UI

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.

UI:s uppdrag är att främja intresset för och fördjupa kunskapen om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Institutet har lång erfarenhet av att bevaka och analysera omvärlden och anlitas för att ge en nyanserad och initierad bild av utvecklingen i en komplicerad värld.

Forskning, analys och folkbildning

I forskningsuppdraget ingår förutom forskning, även policyorienterad analys, samt deltagande i internationella nätverk. Informationsverksamheten omfattar seminarier, utgivning av tryckta och digitala publikationer samt expertmedverkan i media, såväl i traditionella kanaler som i sociala medier.

Ett oberoende institut

UI:s forskning baseras på självständig vetenskaplig analys. Uttalanden, artiklar, rapporter eller policydokument producerade av UI:s forskare och experter är alltså deras egna. UI:s övriga publikationer produceras av en fristående redaktion. UI som oberoende organisation tar inte ställning i sakfrågor.

En ideell förening

UI är en ideell förening grundad 1938. Huvudman för UI är Utrikespolitiska samfundet, som har till ändamål att driva UI. Samfundets styrelse utgör också institutets styrelse.

UI:s intäkter

Drygt hälften av UI:s intäkter kommer från Utrikesdepartementet, i form av ett basanslag, ett anslag till det särskilda forskningsprogrammet (SFP) och olika analysuppdrag. Den andra hälften kommer från forskningsfinansiärer som exempelvis Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond, uppdrag från andra organisationer, exempelvis Sida och MSB, från försäljning av prenumerationer på skriften Världspolitikens Dagsfrågor, Landguiden och medlemskap, samt entréintäkter från en stor seminarieverksamhet.

UI:s program:

Varukorg

Totalt 0