Belarus – Geografi och klimat

Belarus (Vitryssland) är knappt hälften så stort som Sverige. Det gränsar till EU-länderna Lettland, Litauen och Polen i norr och väster samt till Ryssland i öster och Ukraina i söder.

Belarus saknar havskust men har gott om sjöar, kärr och träskmarker. Landskapet är övervägande flackt men en låg bergås löper diagonalt från väster till öster. I norr består landskapet till stor del av skogsklädda kullar med många sjöar. I söder utbreder sig låglänta träskmarker runt floden Pripjat – en biflod till Dnepr som är landets största flod. Andra bifloder till Dnepr är Dvina och Neman.

Stora obebodda skogar upptar mer än en tredjedel av landytan. I norr växer främst barrträd men även björk och alar, i söder finns stora lövskogar. Längst i väster på gränsen till Polen ligger nationalparken Belovezjskaja Pusjtja. Där finns urskogar med många sällsynta djur, bland annat Europas största bestånd av visenter (europeiska bisonoxar). Urskogsområdet som delas med Polen är i Sverige mest känt som Białowieża-skogen. Den polska delen klassades som världsarv 1979 och världsarvet utvidgades 1992 med den belarusiska delen.

Inlandsklimat överväger, det vill säga varma somrar och mycket kalla vintrar. Närheten till Östersjön gör att luften är relativt fuktig på somrarna.

En av landets mest berömda städer är Brest vid polska gränsen, som genom tiderna har lytt under flera olika riken. Dess dramatiska krigshistoria inbegriper även svenska fälttåg på 1600-talet.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0