Landguiden i skolan

Landguiden i skolan

Landguiden används mycket i svenska skolan och är ditt unika SO-verktyg. Här finns uppdaterad och heltäckande information om alla världens länder, internationella organisationer och aktuella konflikter.

Tillsammans med annat skolmaterial från Utrikespolitiska institutet och konkreta lektionsförslag ger Landguiden dig och dina elever tillgång till relevant information som hjälp i skolarbetet. 

Lektionsförslag

Använd gärna våra lektionsförslag som i första hand lämpar sig för elever i åk 9 och gymnasiet. De ger en introduktion till Landguidens olika verktyg, och knyter an till skolans styrdokument. Förslagen är tänkta som inspiration och en guide som kan anpassas till en dagsaktuell fråga eller konflikt som du vill att eleverna ska jobba med. Använd hela upplägget eller bara de övningar som passar bäst för din undervisning och planering.

Elever gör egna analyser

Med hjälp av Landguidens Statistikverktyg och Kalendarium, som finns under Politik och historia på varje landsida, kan eleverna göra verkliga fördjupningar och egna analyser av förhållandena i olika länder. Statistikverktyget kan användas av elever i alla åldrar, från mellanstadium till gymnasiet. Texterna riktar sig framförallt till elever från högstadiet och uppåt. Under fliken Om Landguiden kan du se enkla instruktionsfilmer som visar hur de olika tjänsterna är uppbyggda. 

Så här gör andra lärare

Läs  om hur Jenny Petersson, Skånhällaskolan i Mölndal, använder Landguiden i sin undervisning. Har du också bra idéer? Mejla dem gärna till oss: info@ui.se

Utrikespolitiska institutet har ett rikt material och verksamhet som används av skolan. Här kan du läsa mer om det.

Varukorg

Totalt 0