Om Landguiden

I Landguiden får du tillförlitlig och uppdaterad information om alla världens länder, konflikter och organisationer.

Landguiden ges ut av Utrikespolitiska institutet som är politiskt oberoende. Institutet grundades i slutet av 1930-talet och har som uppgift att sprida information om internationella frågor, läs mer om institutet här.

Landguiden är ett mellanting mellan en nyhetstjänst och ett uppslagsverk. Betoningen läggs på att skildra grundläggande förändringar i världens länder.  Vi rapporterar om regeringsskiften, partiombildningar, författningsändringar, stora politiska kriser, lansering av viktiga politiska och sociala reformer, förändringar i den ekonomiska politiken m m. I de kalendarier som hör till de mest besökta länderna noterar vi löpande viktiga händelser. 

Innehållet i Landguiden sammanställs och bearbetas av institutets redaktörer som kontinuerligt uppdaterar materialet. Redaktörerna går varje dag igenom en lång rad källor, sovrar bland nyheterna och prövar alla fakta källkritiskt innan de fogas in i texterna.

De uppgifter som ligger till grund för texterna i Landguiden hämtas från nyhetssajter, tidningar, nyhetsbrev samt från rapporter och analyser från organisationer och tankesmedjor som sysslar med utrikespolitiska frågor (läs mer i Källor till texter samt i Källor till statistik).

Här kan du läsa om hur Landguiden används i skolan. Mejla info@ui.se för prisuppgift. Ange namn, skola och den digitala plattform som ni använder idag. 

Filmerna nedan visar hur du kan använda Landguiden när du är inloggad och har tillgång till hela tjänsten.

Introduktionsfilm – detta är Landguiden

 

Statistikverktyget Jämför Länder
Vårt statistikverktyg är mycket enkelt att använda. Här kan du jämföra länder, deras utveckling över tid och ta fram topplistor utifrån ett 60-tal parametrar.

Kalendarium
I de kalendarier som finns i länderna i Europa och i ett antal större länder i övriga världen kan du läsa om det senaste som hänt och följa utvecklingen bakåt i tiden. Det rika materialet ger dig en grund för egna analyser av händelseutvecklingen i enskilda länder.

Både texter och statistik uppdateras kontinuerligt av Utrikespolitiska institutets redaktörer som dagligen följer utvecklingen i världen. Valresultat ska – om de föreligger – vara införda senast klockan 13.00 dagen därpå (med undantag för val som äger rum på fredagar eller lördagar).  

Fokusländer och övriga länder

I Landguiden delas världens länder in i två kategorier: fokusländer och övriga länder.

Fokusländerna är de mest besökta länderna i Landguiden. De omfattar ett kapitel om statsskick – Politiskt system – och ett annat som beskriver den senaste politiska utvecklingen – Aktuell politik. Fokusländerna har även ett Kalendarium där vi följer den löpande utvecklingen. 

Övriga länder har ett samlat kapitel om statsskick och politik: Inrikespolitik och författning samt en tidslinje för viktiga händelser.

Fokusländerna är alla länder i Europa samt ett mindre antal länder i andra världsdelar, se nedan.

Nord- och Sydamerika: USA, Brasilien, Mexiko, Argentina, Colombia, Chile
Asien/Oceanien: Kina, Japan, Indien, Pakistan, Indonesien, Myanmar, Afghanistan, Sydkorea, Nordkorea och Australien
Afrika: Nigeria, Sydafrika, Etiopien och Somalia
Mellanöstern: Israel, Saudiarabien Syrien, Egypten, Irak, Iran, Jemen

Landguiden för privatpersoner

Varukorg

Totalt 0