Källor till statistik/faktarutor

Statistikuppgifterna i Landguiden kommer huvudsakligen från Världsbankens databas World Development Indicators och andra FN-källor.

Siffrorna från FN-tabellerna generas i statistikfunktionerna under fliken Jämför länder samt i de faktarutor som finns i anslutning till olika textkapitel. Underlag till övriga uppgifter i faktarutorna kommer från olika nyhetsmedier.

I listan nedan anges källorna till alla faktaposter i Landguiden. I enstaka fall kan uppgifterna härstamma från en avvikande källa. Om en avvikande källa använts anges det i en fotnot i tabellen/faktarutan.

Geografi och klimat

Geografi

Yta: uppgifterna är hämtade ur olika internationella årsböcker och uppslagsböcker
Tid: sajten tidszon.se
Huvudstad med antal invånare: internationella årsböcker eller på sajten citypopulation.de
Övriga större städer med antal invånare: internationella årsböcker eller på sajten citypopulation.de
Högsta berg: kartböcker och uppslagsböcker
Viktiga floder:  kartböcker och uppslagsböcker
Största sjö: kartböcker och uppslagsböcker

Klimat

Medeltemperatur/dygn: länderdatabasen Europa World
Medelnederbörd/månad: länderdatabasen Europa World

Befolkning och språk

Antal invånare: World Development Indicators.
Antal invånare per kvadratkilometer: World Development Indicators.
Andel invånare i städerna: World Development Indicators.
Nativitet/födelsetal: World Development Indicators.
Mortalitet/dödstal: World Development Indicators.
Fertilitetsgrad: World Development Indicators.
Befolkningstillväxt: World Development Indicators. 
Andel kvinnor:  World Development Indicators
Andel män: World Development Indicators.
Förväntad livslängd: World Development Indicators.
Förväntad livslängd för kvinnor: World Development Indicators.
Förväntad livslängd för män: World Development Indicators.
Folkgrupper: internationella årsböcker och uppslagsböcker.
Språk: nternationella årsböcker och uppslagsböcker

 

Samhälle

Utbildning

Andel barn som börjar grundskolan: World Development Indicators.
Antal elever per lärare: World Development Indicators.
Läs- och skrivkunnighet: World Development Indicators.
Utbildningskostnadernas andel av BNP: World Development Indicators.

Massmedier

Antal mobiltelefonabonnemang per hundra invånare: World Development Indicators.
Antal Internetuppkopplingar per hundra invånare: World Development Indicators.

Arbetsmarknad

Arbetslöshet: World Development Indicators.
Andel kvinnor av arbetsstyrkan: World Development Indicators.

Sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet: World Development Indicators.
Andel HIV-smittade: World Development Indicators.
Andel HIV-smittade bland unga män: World Development Indicators.
Andel HIV-smittade bland unga kvinnor: World Development Indicators.
Offentliga utgifter för hälsovård: World Development Indicators.
Offentliga utgifter för hälsovård per person: World Development Indicators.
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten: World Development Indicators.
Andel kvinnor i parlamentet: World Development Indicators.

 

Historia och politik

Politiskt system/Aktuell politik

Officiellt namn: olika årsböcker
Statsskick: olika årsböcker och uppslagsböcker
Statschef: nyhetsmedier eller sajten rulers.org
Regeringschef: nyhetsmedier
Viktigaste partier med mandat i senaste val: nyhetsmedier eller sajten rulers.org
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val: nyhetsmedier eller sajten rulers.org
Valdeltagande: nyhetsmedier eller sajten rulers.org
Kommande val: kapitlet Politiskt system eller sajten rulers.org

Utrikespolitik och försvar

Armén: uppgifterna är hämtade ur International Institute for Strategic Studies årsbok Military Balance.
Flygvapnet: uppgifterna är hämtade ur International Institute for Strategic Studies årsbok Military Balance.
Flottan: uppgifterna är hämtade ur International Institute for Strategic Studies årsbok Military Balance.
Försvarsutgifternas andel av BNP : World Development Indicators
Försvarsutgifter andel av statsbudgeten: World Development Indicators

 

Ekonomi

Ekonomisk översikt

BNP per invånare: World Development Indicators.
Total BNP: World Development Indicators.
BNP-tillväxt: World Development Indicators.
Jordbrukets andel av BNP: World Development Indicators.
Industrins andel av BNP: World Development Indicators.
Servicesektorns andel av BNP: World Development Indicators.
Inflation: uppgifterna är hämtade ur Internationella valutafondens databas World Economic Outlook.
Budgetunderskott/överskott i andel av BNP: World Development Indicators.
Statsskuld: uppgifterna är hämtade ur Internationella valutafondens databas World Economic Outlook.
Utlandsskuld: uppgifterna är hämtade ur Världsbankens databas World Development Indicators.
Valuta: uppgifterna är hämtade ur olika internationella årsböcker

Naturtillgångar, energi och miljö

Total energiproduktion:World Development Indicators.
Energianvändning per person: World Development Indicators.
Elkonsumtion per person: World Development Indicators.
Utsläpp av koldioxid totalt: World Development Indicators.
Utsläpp av koldioxid per invånare: World Development Indicators.

Jordbruk och fiske

Andel brukbar jord av landytan:  World Development Indicators.

Utrikeshandel

Varuexport: World Development Indicators.
Varuimport: Development Indicators.
Handelsbalans: World Development Indicators från Världsbanken.
Bytesbalans: World Development Indicators.
Varuhandelns andel av BNP: World Development Indicators.*
Viktigaste exportvaror: länderdatabasen Europa World
Största handelspartners: länderdatabasen Europa World

Turism

Antal besökare per år: World Development Indicators.
Turistinkomster: World Development Indicators.
Turistinkomsternas andel av exporten: World Development Indicators.

Varukorg

Totalt 0