Saudiarabien – Naturtillgångar, energi och miljö

Ungefär en sjättedel av världens kända oljetillgångar finns i Saudiarabien. Landet är för det mesta världens största oljeexportör och det huvudsakligen statsägda Saudi Aramco är världens största oljebolag i fråga om produktion. Saudiarabien har också tillgångar av naturgas, även om utvinningen är förhållandevis blygsam.

Den första kommersiellt lönsamma oljefyndigheten i Saudiarabien påträffades 1938 av det amerikanska Arabian-American Oil Company (Aramco). Inom några år hittades fler oljefält. Under 1960- och 1970-talen ökade utvinningen dramatiskt. Samtidigt steg oljepriserna raskt med en kulmen 1973. 

I samband med arabstaternas krig mot Israel samma år gick Saudiarabien med på att utnyttja oljan som vapen inom ramen för de oljeproducerande ländernas organisation Opec (Organization of Petroleum Exporting Countries). Opec minskade sin produktion och ströp leveranser till främst USA. I samma veva övertog regeringen 25 procent av Aramco.

Oljeembargot hävdes följande år. Därefter försökte Saudiarabien att hålla nere priserna genom att kompensera bortfall på marknaden med att öka den egna produktionen. Med sina stora oljereserver har Saudiarabien intresse av att långsiktigt hålla oljepriset på en relativt stabil nivå. Staten blev ägare till hela Aramco 1980, och utländska bolag släpptes inte in som ägare i oljeindustrin, men en delprivatisering av bolaget ägde rum 2019. Saudi Aramco, som bolaget numera heter, är ett av världens största företag och äger de runt 100 olje- och gasfälten i landet. Över hälften av tillgångarna finns i åtta enorma fält. De flesta oljekällorna ligger i landets östra delar. Oljefälten Ghawar och Safaniyya är världens största på land respektive ute till havs. 

De saudiska oljereserverna är inte bara stora, oljan är också lätt att komma åt, särskilt jämfört med den utvinning på stora havsdjup som många andra stora energibolag bedriver. Oljan exporteras med tankfartyg från terminaler vid Persiska viken och Röda havet, dit en cirka 120 mil lång rörledning går tvärs över Arabiska halvön. I landet finns nio oljeraffinaderier. 

Saudiarabien har stadigt varit världens största exportör av olja, men 2019 rapporterades att den amerikanska exporten gått om både den saudiska och den ryska, åtminstone tillfälligt. Utvinningen av skifferolja i USA har byggts ut kraftigt. 2020 drog Saudiarabien igång ett priskrig, och oljepriset sjönk till nivåer som åtminstone skifferbolagen i USA och Kanada har svårt att klara, eftersom deras oljeutvinning sker till högre kostnader än Saudiarabiens och Rysslands. Bakgrunden till priskriget var att Kinas efterfrågan på olja minskat när ekonomin stängdes ned för att begränsa spridningen av coronavirus. Saudiarabien gick då in för sänka priserna för att utöka sina globala marknadsandelar. 2021 framkom att den minskade efterfrågan på olja under "coronaåret" hade lett till att Saudi Aramcos vinst störtdök med 45 procent 2020,  jämfört med året före.

Flera händelser har visat att Saudiarabiens produktion kan vara känslig även för andra störningar. 2012 utsattes Aramco för skadlig datakod, och 2019 anfölls två av Saudiarabiens största anläggningar med drönare från luften.

Drygt hälften av naturgasfyndigheterna ligger i anslutning till oljan. Gasen exporteras inte utan används i landet inom petrokemisk industri och till att alstra elektricitet. 

Saudiarabien har även tillgångar av guld, järnmalm, koppar, fosfat, silver, uran, bauxit, kol, tungsten, bly, zink, kalksten, marmor, salt med mera. Utvinningen av dessa mineraler var länge eftersatt men har fått ökad betydelse. 

Elkraft produceras i kraftverk som till största delen eldas med gas. Elkonsumtionen ökar snabbt. Planer finns på att bygga 16 kärnkraftverk som ska börja tas i bruk under 2020-talet; Internationella atomenergiorganet IAEA har uppmanat Saudiarabien att skriva på avtal som ska garantera att radioaktivt material enbart används för fredliga sammanhang. Det kraftiga raset i oljepriserna från 2014 skyndade på satsningar på förnybara energikällor, och planering pågår för stora vind- och solenergiprojekt i norr.

En stor del av elektriciteten behövs i samband med avsaltning av havsvatten. Saudiarabien saknar i stort sett vanliga vattendrag och lider stor brist på färskvatten. Landet har därför blivit världsledande i fråga om avsaltning, det finns idag ett 30-tal anläggningar som framställer drygt hälften av det färskvatten som konsumeras. Mer än 400 mil rörledningar har byggts för att transportera avsaltat vatten till inlandet. Vatten levereras också med tankbilar.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0