Saudiarabien – Befolkning och språk

Flertalet medborgare i Saudiarabien räknas som araber även om det särskilt i kusttrakterna finns stor inblandning av folk från andra sidan haven, främst afrikaner och perser. Runt en tredjedel av invånarna beräknas vara utländska migrantarbetare. Siffrorna är osäkra eftersom många är papperslösa.

Fram till 1950-talet var ungefär hälften av saudierna nomader eller halvnomader, så kallade beduiner. Numera har nästan alla övergett det traditionella kringflyttande nomadlivet och är bofasta. En del räknar sig ändå som beduiner och som ett slags urbefolkning från det inre av Arabiska halvön. 

I söder tillhör invånarna i många fall samma klangrupperingar som invånarna i norra Jemen. 

Befolkningstillväxten är hög i Saudiarabien och har ökat femfalt på drygt 40 år. Befolkningen är mycket ung; två tredjedelar är under 35 år, enligt statlig statistik som offentliggjordes 2020.

De miljontals utlänningarna kommer till stor del från Indien, Pakistan, Bangladesh, Indonesien och Filippinerna och andra länder i södra och östra Asien. Många kommer också från Afrika, inte minst Etiopien, samt Jemen och andra arabländer i regionen. En mindre andel västerländska specialister arbetar också i Saudiarabien. Det är svårt att få saudiskt medborgarskap, exempelvis kan bara muslimer komma i fråga. 

Villkoren för gästarbetarna är ofta svåra och reglerna för migrantarbetare skärptes 2013. I samband med regeländringen lämnade en miljon migranter frivilligt landet under ett halvår och därefter deporterades en kvarts miljon på tre månader. 

Arabiska är officiellt språk och modersmål för i stort sett alla medborgare. Många regeringstjänstemän behärskar engelska som är gångbart inom diplomati, affärsliv och oljeindustri. 

Arabiska är ett semitiskt språk, en undergrupp i den afroasiatiska språkfamiljen. Det är ett av världens största språk och spreds med islam från Arabiska halvön till stora delar av Mellanöstern och Nordafrika. Därför finns många lånord från arabiskan i språk som farsi och urdu. Även i spanskan finns många arabiska lånord.

Den arabiska skriften är mycket enhetlig, men överföringen till det latinska alfabetet varierar, därför förekommer ofta olika stavningar av samma ord. Det gäller även orts- och personnamn. Statens grundare Abd al-Aziz kan också skrivas exempelvis Abdel Aziz eller Abdulaziz. Släktförhållanden uttrycks i första hand genom patronymikon: en mans förnamn följs av bin + faderns namn, där ”bin” och ”ibn” är varianter som båda betyder ”son till”; bin Ahmad betyder Ahmadsson. Maryam bint Ahmad betyder på samma sätt Maryam Ahmadsdotter.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0