Saudiarabien – Jordbruk och fiske

Bristen på vatten är en naturlig begränsning för jordbruk i Saudiarabien, och bara ett par procent av ytan är uppodlad. Mer än en tredjedel av landet används däremot till viss del som betesmark. Kyckling, mjölk, dadlar och vete är några av de viktigaste produkterna. Innan oljan blev den dominerande industrin var jordbruk och fiske Saudiarabiens viktigaste näringsgrenar. De sysselsätter numera en liten andel av arbetskraften, men livsmedelssäkerhet (leveranssäkerhet) har seglat upp som ett prioriterat fält.

Förr fanns det främst privatägda småjordbruk i oaser eller vid Röda havets kust i sydväst, där regn faller. Dammar har senare byggts för uppsamling av regnvatten som leds till nyodlingar på statligt subventionerade storjordbruk i öknen. Jord som ägs av staten har fördelats till bönder och jordbruksföretag. Statliga subventioner och generösa krediter har gjort Saudiarabien till exportör av spannmål, främst vete, sedan slutet av 1980-talet. Veteodlingen är helt beroende av konstbevattning. Odlingen är dyr: de inhemska odlarna har fått upp till sex gånger världsmarknadspriset för sin produktion. 

Jordbrukssatsningen har medfört omfattande vattenförbrukning som sänkt grundvattennivån drastiskt på sina håll. Av den odlade marken är knappt hälften konstbevattnad (se även Naturtillgångar, energi och miljö).

Förutom vete och dadlar odlas bland annat druvor, vattenmelon, potatis och tomater. De stora jordbruksföretagen sköts mestadels av billig utländsk arbetskraft.

Livsmedelssäkerhet, både ökad inhemsk produktion och säkrare leveranser av importvaror, har seglat upp som ett prioriterat område till följd av coronapandemin, som slagit hårt mot både odling och internationella transporter. 2020 aviserades att saudiska staten ska investera motsvarande 3,2 miljarder dollar i jordbruket fram till 2026. En av de grödor som ska gynnas är kaffe: målet är att öka produktionen från 300 ton om året till 2 500.

Statliga investeringar görs också i utländska livsmedelsföretag, bland annat i köttproduktion i Brasilien och Australien, samt Ukraina som är en av världens största veteproducenter.

Saudiarabien är ett av de länder som tvingas bekämpa en skadeinsekt med ursprung i Asien, den röda palmviveln som angriper dadelodlingar (men också kokos- och oljepalmer). Enligt FN:s jordbruksorganisation FAO finns 60 procent av världens dadelodlingar i arabvärlden, där dadlarna är viktiga både som exportvara och som inslag i festmåltiderna under fastemånaden ramadan. Bekämpningen av skalbaggarna går bland annat ut på att man använder feromonfällor, som lockar till sig vivlarna med doftämnen.

Produktionen av mjölk och andra mejeriprodukter har utvecklats snabbt med hjälp av modern teknik från bland annat Sverige. Saudiarabien är stor mjölkexportör.  Även i Saudiarabien kan konsumentmakt utövas via sociala medier. 2018 blev det stora mejeriföretaget Almarai föremål för protester mot stigande priser. Almarai förklarade de höjda priserna med att de statliga energisubventionerna minskat och att det blivit dyrare att anställa utländsk arbetskraft. Landets politiska konflikt med grannlandet Qatar ledde också till minskad försäljning.

Kycklinguppfödning och äggproduktion har rönt framgångar. Får- och kamelkött exporteras också, även om de nomadiserande beduinerna har blivit färre och den förr så viktiga kameluppfödningen numera mest är en hobby för välbärgade. 

Det traditionella småskaliga fisket har ökat rejält sedan 1990-talet. Även fiskodlingen växer, framför allt utmed Röda havets kust.

2021 offentliggjorde kronprinsen planer på omfattande skogsplantering både i kungariket och i andra arabländer som inslag i en klimatplan (se Kalendarium).

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0