växthusgaser

Gaser som hindrar värmen från solen från att reflekteras tillbaka ut i rymden kallas växthusgaser. Flertalet av dem finns naturligt i atmosfären (vattenånga är den vanligaste) men mänsklig aktivitet har ökat förekomsten. De utsläpp som människan orsakar och som spär på den naturliga växthuseffekten består främst av koldioxid (cirka 75 procent) följt av metan och lustgas (eller dikväveoxid). Både metan och lustgas är kraftfullare växthusgaser än koldioxid, det vill säga en viss mängd av dem värmer mer än samma mängd koldioxid. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används för att jämföra gasernas klimatpåverkan.

Varukorg

Totalt 0