Saudiarabien – Religion

Saudiarabien är islams urhem. Här finns muslimernas två heligaste platser: Mecka, där profeten Muhammed föddes, och Medina, där hans grav finns. Islam är statsreligion och den enda religion som får utövas av saudier. Det stora flertalet bekänner sig till en sunnimuslimsk och mycket strikt tolkning av islam.

Utlänningar som tillhör andra religioner tillåts bara praktisera dessa privat. Utländska kristna som försökt missionera har gripits och det finns även uppgifter om att kristna avrättats efter illegala bönemöten. 

Omkring 85 procent av saudierna är sunniter och flertalet följer en bokstavstrogen form av islam, salafism (eller wahhabism, se Äldre historia). Det är en ortodox tolkning av islam som kräver total trohet mot Koranen och mot profeten Muhammeds ord och handlingar. Detta präglar samhället, såväl privat som offentligt.

De religiöst lärda, ulama, med officiellt godkännande har stort politiskt inflytande (se Politiskt system). Rättsväsendet utdelar ofta straff för brott mot religionen, som hädelse eller avfällighet (förnekelse av tron). Sedlighetspolisen (al-mutaww’in) övervakar bland annat att bön förrättas på rätt tider, att kvinnor bär slöja och att män och kvinnor hålls åtskilda i det offentliga livet. Under senare år har moralpolisernas inflytande minskat. Vissa andra uttryck för religionsutövningen har också ifrågasatts. Försommaren 2021 satte religionsdepartementet en gräns för hur hög volymen får vara vid böneutrop från moskéerna. Gränsen väckte också protester: Via sociala medier krävde somliga att man förbjuder musik på hög volym från restauranger och kaféer.

Runt 15 procent av befolkningen beräknas vara shiamuslimer. Enligt wahhabitisk lära är shiiterna inte äkta muslimer, många sunnimuslimer betraktar dem som lägre stående än kristna och judar. I östra delen av landet är shiamuslimerna i majoritet, med en särskilt stor koncentration kring staden Qatif. På senare år har tiotals dödats av säkerhetsstyrkor där och många har gripits i samband med oroligheter. 2016 avrättades en saudisk shialedare, vilket ledde till frostiga relationer med shiamuslimskt dominerade grannländer.

Islam betyder ”överlämnande” eller ”underkastelse”. För den troende genomsyrar islam allt i livet. Gud (”Allah” på arabiska – ordet används även av kristna araber) anses tala genom Koranen. Fem gånger om dagen vid bestämda tidpunkter ska den troende be, vänd mot Mecka. I ramadan, det muslimska årets nionde månad, fastar muslimen från soluppgång till solnedgång. Varje rättrogen muslim som kan förväntas minst en gång i sitt liv göra en pilgrimsfärd till Mecka och stadens helgedom Kaba. På senare år har cirka två miljoner människor deltagit i vallfarten, hajj, varav runt två tredjedelar kommer från andra länder. I trängseln har olyckor inträffat som krävt många pilgrimers liv (se Modern historia) och det sätts ett tak för antalet pilgrimer varje år.

Muslimsk tideräkning utgår från profeten Muhammeds utvandring (hijra) från Mecka till Medina år 622. Det islamiska året baserar sig på månens kretsgång, de tolv månaderna har 29 eller 30 dagar, och året blir därför tio–elva dagar kortare än solåret. 

Genom Muslimska världsförbundet har Saudiarabien i decennier finansierat islamisk missionsverksamhet över hela världen, bland annat koran­översättningar, skolor och moskébyggen, till exempel i Sverige.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0