Saudiarabien
Den heliga staden Medina. Foto: Wikimedia Commons/Noumenon

Saudiarabien

Saudiarabien, som utgör större delen av Arabiska halvön, är sannolikt världens mest konservativa land. Rättsväsendet följer strikt islamisk lag och bland annat diskrimineringen av kvinnor är hårt kritiserad i västvärlden. Men den mesta kritiken tystnar inför landets enorma oljefyndigheter, som gör det till en oundgänglig handelspartner för alla. Saudiska medborgare åtnjuter stora förmåner, medan de miljoner gästarbetare som utför allt grovarbete är rättslösa. Inga politiska friheter råder i detta land, där partier är förbjudna och all makt utgår från kungafamiljen.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2023

  • Mars

  • Upptinade relationer mellan Iran och Saudiarabien

   Efter att i åratal ha haft frostiga relationer har Iran och Saudiarabien enats om att återuppta diplomatiska förbindelser och öppna sina ambassader i det andra landet. Överenskommelsen har slutits i Peking och ses som en diplomatisk framgång för Kina. Ett område som skulle kunna påverkas av öppningen är Jemen, där de två regionala stormakterna (den ena sunnimuslimsk, den andra shiitisk) stöder varsin sida i ett inbördeskrig som rasat i flera år. Förhoppningar i samband med Jemenförhandlingar som förts på flera håll har handlat om en ny vapenvila inför årets muslimska fastemånad, som inleds den 22 mars.

  • Februari

  • Saudisk kvinna till rymden

   Rayyana Barnawi blir Saudiarabiens första kvinnliga astronaut. När hon senare i år får göra sin tiodagarsresa till den internationella rymdstationen ISS kommer också hennes landsman Ali al-Qami att delta. I besättningen på raketen, som skickas upp från Florida, ingår också två amerikaner, bland dem Peggy Whitson som gör sin fjärde färd till ISS. 1985 blev en saudisk prins, pilotutbildad i flygvapnet, förste arabiske muslim i rymden.

  • Januari

  • Stora investeringar för grön el

   Regeringen planerar investeringar värda 266 miljarder dollar fram till 2030 i syfte att producera el mer miljövänligt. Landets elnät ska också byggas ut, meddelar energiministern. Lösningar för att fånga in och lagra koldioxid ska hädanefter ingå när kapaciteten för kraftproduktion byggs ut, lovar han. Saudiarabiens stora oljeproduktion och beroende av oljeintäkter gör att viss skepsis råder, trots regeringens uttalade mål att landet ska bli koldioxidneutralt till 2060.

  • Hajj utan pandemibegränsningar

   Efter tre år med stränga pandemirestriktioner, som stoppat inresande äldre pilgrimer och inneburit krav på vaccinationer, kommer årets stora vallfärdshögtid att firas med normala regler. Det innebär visserligen ett kvotsystem som begränsar det totala antalet pilgrimer för att minska trängselriskerna, men ålderskravet tas bort, meddelar ministern med ansvar för stora och lilla vallfärden. 2019 deltog 2,5 miljoner muslimer i firandet i Mecka. I år firas helgen stora offerfesten i juni. Lilla vallfärden, umrah, kan utföras när som helst under året.

 • 2022

  • December

  • Överskott i statens affärer

   För första gången på nästan ett årtionde uppvisar nationalräkenskaperna överskott. Preliminära tal för 2022 säger att höga internationella oljepriser, främst betingade av kriget i Ukraina, ger ett överskott på 102 miljarder riyal (27 miljarder USA-dollar). Tillväxten i ekonomin anges till 8,5 procent. Båda delarna innebär att året gått bättre än väntat. För att nå balans i statsbudgeten behöver Saudiarabien ett oljepris på cirka 80 dollar per fat; nästan hela 2022 har priset legat högre än så. Saudiska staten har annars dragits med underskott alltsedan 2014, då oljepriserna föll. Staten tog därefter upp lån, använde en del av sina reserver, drog ned på statliga subventioner och införde moms. Siffror för 2022 presenteras nu lagom till ett besök av Kinas president Xi Jinping. Risken att Kinas efterfrågan ska minska till följd av internationell lågkonjunktur väcker viss oro. Inför 2023 räknar Saudiarabien med en tillväxt på 3,1 procent.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0