Världspolitikens Dagsfrågor

Aktuell fördjupning i de stora frågorna som förändrar världen.

Varje utgåva avhandlar på 32 sidor en aktuell fråga i internationell politik. Med Världspolitikens dagsfrågor får du fördjupad förståelse, och en bred kunskapsbas  i internationell politik och politiska förhållanden. Skribenterna är journalister, forskare och experter med lång erfarenhet inom sina ämnen.  Till skrifterna finns instuderingsfrågor att ladda ner. Världspolitikens Dagsfrågor utkommer med 12 nummer per år, varav två dubbelnummer. Utgivningsplan

Enstaka utgåvor, pappersskrift eller pdf
Här nedan kan du köpa enstaka nummer som interesserar dig. De finns både i pappersformat och i pdf-format. Sök på tema för att hitta specifika lösnummer. 

Varukorg

Totalt 0