Hotet från kärnvapen: Aktuellt på nytt

USA och Ryssland skaffar nya, avancerade kärnvapen. Historiska avtal sägs upp eller ifrågasätts. Djupa meningsskiljaktigheter om nedrustning. Skälen är många till att kärnvapenhotet åter har blivit en aktuell politisk fråga.

Utvecklingen är oroande. Iranavtalet om landets kärnteknik är på väg att falla samman och läget är låst kring Nordkoreas kärnvapen samtidigt som framtiden är osäker för viktiga kärnvapenavtal mellan USA och Ryssland. Därtill är motsättningarna kring hur nedrustningen av kärnvapen ska gå till större än på länge. Spänningarna kommer sannolikt upp vid den översynskonferens av ickespridningsfördraget som hålls i vår. 

Nr 11-12 2019, Författare Katarzyna Kubiak och Ulrika Möller

Tips till lärare Instuderingsfrågor i PDF

Varukorg

Totalt 0