Finns det hopp för EU?

Sällan har EU kämpat med så många kriser på en gång. Samtidigt är det svårare än någonsin för medlemsländerna att hitta lösningar som alla kan gå med på.

Här tas ett helhetsgrepp kring EU:s kriser, orsaker och möjliga lösningar. Författarna behandlar Eurosamarbetet, brexit, bristen på tillit, populism, de säkerhetspolitiska frågorna, krishantering och migrationsströmmar.

Nr 11-12 2016, Författare: Stefan Borg, Niklas Bremberg, Björn Fägersten, Anna Michalski, Ylva Nilsson, Ylva Pettersson, Mark Rhinard och Göran von Sydow

Tips till lärare
Instuderingsfrågor i PDF

Varukorg

Totalt 0