Sydsudan: Är fred möjligt?

Sydsudan är världens yngsta land. När den nya staten bildades 2011 hade sydsudaneserna förhoppningar om ett bättre liv, men istället bröt ett inbördeskrig ut. Kriget har skapat den snabbast växande flyktingkatastrofen i världen. 1,8 miljoner sydsudaneser har på kort tid flytt till grannländerna, främst till Uganda, där flyktingar har rätt att arbeta och gå i skolan.

Befolkningen har på nytt hamnat i kläm mellan makthavare som är mer intresserade av att sko sig själva än att skapa välstånd för alla. Sydsudan har gott om bördig mark och skulle kunna fungera som Afrikas kornbod. Men 50 år av konflikter har lett till att jordbruket nästan inte producerar något alls. I den här skriften kan du läsa om varför det blev krig på nytt, och också varför det är så svårt att nå fred och för omvärlden att ingripa.

Nr 11-12 2017, Författare Cecilia Bäcklander och Bo Göransson

 

Tips till lärare
Instuderingsfrågor i PDF

Varukorg

Totalt 0