Kina och Japan: Grannar som inte drar jämnt

Trots att det har gått 70 år sedan andra världskrigets slut stör minnena av Japans blodiga krig i Kina ännu relationerna mellan de båda länderna.

Sedan millennieskiftet har spänningarna ökat och under 2010-talet har konflikten om ögruppen Diaoyu/Senkaku, som både Kina och Japan gör anspråk på, tidvis eskalerat.

Spänningarna har underblåsts av att kommunistpartiet i Kina anses ha förstärkt anti-japanska stämningar medan högerpolitiker i Japan fått allt mer gehör för framställningar av Kina som ett hot. 
Situationen kompliceras av Kinas militära upprustning och strävan efter regionalt inflytande och av försöken i Japan att omtolka den pacifistiska författningen och utvidga möjligheterna till militära insatser.

Nr 9 2015, Författare Karl Gustafsson

Tips till lärare

Instuderingsfrågor som pdf

Varukorg

Totalt 0