Befolkning och språk

I invandrarlandet USA bor människor från världens alla hörn. På senare årtionden har de nya invånarna framför allt kommit från Latinamerika och Asien. Invandrarbefolkningen som också har höga födelsetal är huvudskälet till att USA:s befolkning ökar stadigt, med runt 2,5 miljoner invånare om året. 

Efter en lång period av stigande invandring till USA stannade immigrationen av och var relativt låg 1930–1970. Därpå tog den ny fart och de utlandsföddas andel av befolkningen ökade från knappt 5 procent till 13,5 procent mellan 1970 och 2015. Fram till 1960-talet kom det stora flertalet invandrare fortfarande från Europa. En lagändring 1965 öppnade för ökad invandring från icke-europeiska länder.

Ökningen har varit särskilt markant i delstaterna i västra och södra USA. Takten har dock avtagit under 2010-talet. Fler människor har på senare år återvänt till Mexiko än tvärtom. Orsaken är dels efterverkningarna av finanskrisen som bröt ut 2008, dels striktare immigrationslagar. Sedan 2013 kommer fler från Indien och Kina än från Mexiko. Mexikanerna utgör dock fortfarande den ojämförbart största invandrargruppen.

Efter terrorattackerna mot USA i september 2001 infördes hårdare kontroll och övervakning av utlänningar. Bland annat ålades invandrare (som inte blivit medborgare) från ett 20-tal länder, huvudsakligen i Mellanöstern, att registrera sig hos immigrationsmyndigheten. Ett stängsel med elektronisk övervakning uppfördes längs med gränsen till Mexiko och antalet gränspoliser ökade. Under Barack Obamas presidenttid (2009–2017) deporterades cirka 3 miljoner immigranter, främst personer som begått brott i USA.

Efter Donald Trumps tillträde har tonen skärpts. Han har agerat för att stänga ute invånare från en rad muslimska länder och för att utvisa papperslösa immigranter. Alltfler människor utan uppehållstillstånd grips och sätts i förvar, ibland under lång tid, medan deras fall behandlas i domstolar. I maj 2019 hölls 52 000 papperslösa migranter i häkten eller reguljära fängelser, vilket var den högsta siffran dittills.

Ett av Trumps viktigaste vallöften var att bygga en mur mot Mexiko, på mexikanernas bekostnad. Enligt Trump utgör de papperslösa migranterna en stor säkerhetsrisk. Samtidigt har antalet människor som befinner sig illegalt i USA minskat från en toppnotering på 12,2 miljoner 2007 till 10,7 miljoner i slutet av 2018, den lägsta siffran sedan 2004. Under Trumps första år som president var antalet migranter som korsade gränsen från Mexiko det lägsta sedan 1971.

Därpå ökade trycket mot gränsen igen. Det kulminerade i maj 2019 då 144 000 människor omhändertogs vid gränsen – den högsta siffran sedan 2006 (se vidare Kalendarium). Sedan avtog det på nytt, som en följd av allt striktare åtgärder, och i september var antalet personer som stoppades eller greps nere i 52 000.

De flesta som kommer är centralamerikaner – från El Salvador, Guatemala och Honduras – som flyr undan våld och fattigdom. Tidigare var merparten av dem som kom vuxna män som sökte arbete, medan det idag ofta rör sig om familjer med barn eller ensamkommande barn. En majoritet av de migranter som når gränsen söker asyl snarare än att försöka smita in i USA. Då kan myndigheterna inte bara skicka tillbaka dem direkt.

Runt hälften av de papperslösa som lever i USA är från Mexiko. En stor andel av dem har olika lågstatusjobb, till exempel inom jordbruket. Inställningen till de papperslösa går isär: många liberaler anser att det måste finnas en väg för papperslösa att få uppehållstillstånd och medborgarskap medan konservativa grupper vill stoppa den olagliga invandringen. Under Obama infördes ett program enligt vilket papperslösa unga som kommit till USA som barn, tillsammans med föräldrar som invandrat illegalt, fick möjlighet att söka uppehållstillstånd. Ett försök att utöka programmet stoppades dock i domstol 2016 och hösten 2017 beslutade Trump att skrota programmet som kallas Daca (se Kalendarium). Demokraterna försöker dock få till stånd en förlängning och förhandlingar pågår i frågan.

Antalet flyktingar som USA tar emot är lågt i förhållande till befolkningens storlek. Däremot mottog landet under många år fram till 2017 fler kvotflyktingar – vanligen från flyktingläger runt om i världen – än något annat land. Antalet kvotflyktingar låg i snitt på 67 000 om året mellan 2008 och 2017. När Donald Trump tillträdde som president sänktes antalet genast. År 2019 kom 30 000 kvotflyktingar och taket sänktes till 18 000 året därpå. Av de asylsökande – som själva tagit sig till USA – fick 26 500 personer år 2017 rätt att stanna i USA.

Vita utgör en majoritet i USA och omfattar i folkräkningssammanhang personer med ursprung i Europa, Mellanöstern och Nordafrika. Hispanics/latinos (huvudsakligen latinamerikaner) gick i början av 2000-talet om svarta som landets största minoritetsgrupp. I de folkräkningar som utförs var tionde år identifierar sig invånarna själva som tillhörande en ”ras”. Sedan 2000 kan man identifiera sig med mer än en grupp. Kategorin hispanics benämns däremot som en "etnicitet", vid sidan av den övriga indelningen. Flertalet hispanics identifierar sig som vita. (Se även faktaruta i marginalen, med siffror från 2010 års folkräkning.)

När de europeiska kolonisatörerna anlände på 1500-talet fanns det en betydande ursprungsbefolkning som kom att kallas indianer (numera vanligen American Indians eller Native Americans). Sedan dess har de trängts undan och minskat i antal. Urfolken, inklusive de i Alaska, uppgår till nära 3 miljoner invånare (eller drygt 5 miljoner om man inkluderar dem som identifierar sig med flera folkgrupper). Drygt var femte bor i något av över 300 reservat. Det finns också en halv miljon urinvånare på Hawaii och andra öar i Stilla havet.

Engelska talas av de flesta i USA. Den amerikanska engelskan skiljer sig något från den brittiska engelskan i fråga om ordförråd, uttal och stavning, men avvikelserna är så små att de kan liknas vid skillnaderna mellan två dialekter. På grund av den omfattande invandringen finns ett stort antal språk representerade i landet. Spanska är näst största språk och förstaspråk för drygt 40 miljoner invånare. Dess snabba utbredning har fört med sig krav i en del delstater på att engelska ska utses till USA:s officiella språk.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0