Jordbruk och fiske

USA är världens största exportör av jordbruksprodukter. Jordbruk bedrivs på ungefär hälften av landytan. Bördiga jordar, en hög mekaniseringsgrad och utbredd stordrift har lett till stora skördar.

Landet är den klart största producenten av majs och även en ledande producent och exportör av sojabönor, vete och durra. Bomull och hö är också viktiga grödor. Produktionen av kyckling samt nöt- och fläskkött hör till världens största. 

Majs, vete och annan spannmål odlas på omkring en femtedel av jordbruksmarken, i första hand i Mellanvästern, ”USA:s kornbod”. Mejeri­produktionen har sedan 1980- och 1990-talen blivit viktigare i västra delen av landet från att tidigare ha haft sitt centrum i delstater i Mellanvästern som Wisconsin och Minnesota. I sydstaterna från Atlantkusten till Texas finns bomullsodlingar och i vissa delstater en omfattande tobaksproduktion. I Kalifornien, Florida och Louisiana är även frukt­odling viktig. Hälften av den amerikanska grönsaks-, frukt- och nötproduktionen sker i Kalifornien, som också är landets främsta vinproducent. 

Mindre än en procent av USA:s befolkning försörjer sig på jordbruk. Majoriteten av landets omkring två miljoner jordbruk är små och drivs av enskilda eller familjer. Bland småjordbruken märks en ökad specialisering på en eller ett par produkter medan många bönder även försörjer sig på annat än jordbruk. Ett litet antal storjordbruk äger större delen av marken och dominerar produktionen. 

Jämfört med andra OECD-länder är subventionerna till jordbrukssektorn normalt låga. Sockerproduktionen och mejerinäringen har varit de sektorer som fått mest statligt stöd och skydd. Under president Donald Trump har dock jordbrukssubventionerna ökat kraftigt, för att kompensera bönderna för det stora inkomstbortfall som handelskonflikten med Kina inneburit (se Ekonomisk översikt). 

USA har en stor fiskeflotta och är en av världens största fiskenationer. Det mest omfattande fisket bedrivs i Stilla havet men det fiskas också en hel del i Atlanten och Mexikanska golfen, liksom i floder och insjöar. Viktiga fångster är lax, sill, tonfisk, alaska pollock och skaldjur. 

Det mesta av fisken säljs i färsk eller djupfryst form, men en hel del förvandlas också till fiskmjöl som används som djurfoder.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0