USA
Frihetsgudinnan med Ellis Island, New Jersey och Manhattan i bakgrunden. Foto: T photography/Shutterstock

USA

Älskat och hatat – troligen väcker inget annat land så starka känslor som USA, världens enda supermakt efter Sovjetunionens upplösning. USA beundras världen över som en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter, men avskys av minst lika många för sin självpåtagna roll som världspolis och tendens att lägga sig i andra länders angelägenheter, såväl politiskt som militärt. Oavsett åsikter kan ingen förneka att USA:s dominans inom ekonomi, forskning och nöjesindustri påverkar hela världen.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • Augusti

  • FBI-razzia mot Trumps bostad

   Den federala polisen FBI genomför en razzia mot den före detta presidenten Donald Trumps bostad Mar-a-Lago i Florida. Razzian är ett led i en utredning av Trumps hantering av officiella dokument. Han anklagas för att ha fört med sig handlingar från Vita huset i strid med federal lag enligt vilken all korrespondens och andra dokument måste placeras i Nationella arkivet. Tidigare under året har Nationella arkivet hämtat 15 lådor med papper från Mar-a-Lago. En del av dem var hemligstämplade, och myndigheten har begärt att justitiedepartementet utreder frågan. Trump och många av hans anhängare hävdar att razzian är politisk förföljelse.

  • Stora klimatsatsningar får grönt ljus

   Senaten i USA:s kongress röstar ja till lagförslag som, med inflationsbekämpning som ram, bland annat omfattar åtgärder mot klimatförändringar. I ekonomiska termer handlar det om de största investeringarna på klimatområdet i USA:s historia, 369 miljarder dollar. Politiskt är det en framgång för president Biden, även om de förslag som godkänns är en följd av kompromisser. Till 2030 ska USA:s utsläpp av växthusgaser ha minskat med 40 procent. För att nå det resultatet ska skatterabatter fresta amerikanska hushåll att köpa elbilar. I paketet, som bygger på höjda bolagsskatter, finns även andra inslag, som satsningar på sjukvård. Förslagen ska också behandlas i representanthuset, där presidentens parti Demokraterna är i majoritet, innan Biden kan bekräfta de nya lagarna med sin underskrift. Svåra översvämningar och förödande skogsbränder som härjat USA på senare år kopplas av ledande forskare till klimatpåverkan som orsakats av människan.

  • Juni

  • HD begränsar miljöregleringar

   Högsta domstolen avgör med röstsiffrorna 6–3 att miljödepartementet EPA inte får införa regleringar på egen hand, utan stöd i kongressen. Det innebär ett dråpslag mot klimatarbetet och gör det svårare att nå utsläppsmål, som president Joe Bidens löfte om fossilfri elektricitet till år 2035. Men en del bedömare hade befarat ett beslut som inneburit ännu mer drastiska tillbakadraganden av miljöregleringar. I målet som nu avgjorts mot EPA företrädde West Virginia 18 andra (huvudsakligen republikanskt styrda) delstater samt några av USA:s största kolbolag.

  • Ny vapenlag efter ovanlig politisk enighet

   President Joe Biden undertecknar en ny federal lag som innebär vissa inskränkningar i rätten att bära vapen. Alla demokrater i kongressen har röstat för förslaget som också har fått stöd av 14 respektive 15 republikaner i representanthuset respektive senaten. Lagen innebär att bakgrundskontroller skärps för personer mellan 18 och 21 som vill köpa vapen och myndigheterna får utökade rättigheter att beslagta vapen från personer som potentiellt är farliga. Dessutom satsas pengar på arbete mot psykisk ohälsa och på ökad säkerhet i skolorna. Bara två dagar tidigare har Högsta domstolen rivit upp en lag som innebar att licens och ”rimlig anledning” krävdes för att bära vapen på offentlig plats i New York. Lagen har funnits i drygt 100 år. Kritiker befarar att domstolens beslut öppnar dörren för att amerikaner i alla delstater får rätt att bära dolda vapen.

  • HD river upp aborträtten

   Högsta domstolen avgör med röstsiffrorna 5–4 att den federalt garanterade rätten till abort som har funnits sedan 1973 inte längre gäller. Därmed står det fritt för delstaterna att ha lagar som förbjuder abort. I flera delstater träder sådana lagar genast i kraft efter domslutet som var väntat. Man räknar med att närmare hälften av delstaterna kommer att förbjuda eller kraftigt begränsa rätten till abort efter det nya HD-beslutet. Protesterna blir omfattande.

Till kalendariet
124849

Världspolitikens Dagsfrågor ger dig en fördjupning i frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

133918

I podden Utblick

Populism –  folket, eliten och demokratin

Oavsett om populism ska ses som en metod eller en ideologi så delar den flera drag med det tankegods man hitta ute på både den extrema höger- och vänsterkanten. Och närvaron av populism växer i hela världen. I denna podd diskuteras vad kunskap och ny teknik spelar för roll för populismens tillväxt och hur den egentligen påverkar demokratin. Deltagare är Rouzbeh Farsi från UI, Åsa Wikforss professor i teoretisk filosofi samt ledamot av Svenska akademin och Ludvig Norman biträdande lektor vid Stockholms universitet.

Lyssna här!

127302

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

89488

Gratis nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0