USA
Frihetsgudinnan med Ellis Island, New Jersey och Manhattan i bakgrunden. Foto: T photography/Shutterstock

USA

Älskat och hatat – troligen väcker inget annat land så starka känslor som USA, världens enda supermakt efter Sovjetunionens upplösning. USA beundras världen över som en förkämpe för demokrati och mänskliga rättigheter, men avskys av minst lika många för sin självpåtagna roll som världspolis och tendens att lägga sig i andra länders angelägenheter, såväl politiskt som militärt. Oavsett åsikter kan ingen förneka att USA:s dominans inom ekonomi, forskning och nöjesindustri påverkar hela världen.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • Juni

  • HD begränsar miljöregleringar

   Högsta domstolen avgör med röstsiffrorna 6–3 att miljödepartementet EPA inte får införa regleringar på egen hand, utan stöd i kongressen. Det innebär ett dråpslag mot klimatarbetet och gör det svårare att nå utsläppsmål, som president Joe Bidens löfte om fossilfri elektricitet till år 2035. Men en del bedömare hade befarat ett beslut som inneburit ännu mer drastiska tillbakadraganden av miljöregleringar. I målet som nu avgjorts mot EPA företrädde West Virginia 18 andra (huvudsakligen republikanskt styrda) delstater samt några av USA:s största kolbolag.

  • Ny vapenlag efter ovanlig politisk enighet

   President Joe Biden undertecknar en ny federal lag som innebär vissa inskränkningar i rätten att bära vapen. Alla demokrater i kongressen har röstat för förslaget som också har fått stöd av 14 respektive 15 republikaner i representanthuset respektive senaten. Lagen innebär att bakgrundskontroller skärps för personer mellan 18 och 21 som vill köpa vapen och myndigheterna får utökade rättigheter att beslagta vapen från personer som potentiellt är farliga. Dessutom satsas pengar på arbete mot psykisk ohälsa och på ökad säkerhet i skolorna. Bara två dagar tidigare har Högsta domstolen rivit upp en lag som innebar att licens och ”rimlig anledning” krävdes för att bära vapen på offentlig plats i New York. Lagen har funnits i drygt 100 år. Kritiker befarar att domstolens beslut öppnar dörren för att amerikaner i alla delstater får rätt att bära dolda vapen.

  • HD river upp aborträtten

   Högsta domstolen avgör med röstsiffrorna 5–4 att den federalt garanterade rätten till abort som har funnits sedan 1973 inte längre gäller. Därmed står det fritt för delstaterna att ha lagar som förbjuder abort. I flera delstater träder sådana lagar genast i kraft efter domslutet som var väntat. Man räknar med att närmare hälften av delstaterna kommer att förbjuda eller kraftigt begränsa rätten till abort efter det nya HD-beslutet. Protesterna blir omfattande.

  • HD ger religiösa skolor rätt till skattefinansiering

   Högsta domstolen avgör med röstsiffrorna 6–3 att delstaten Maine inte får utesluta religiösa skolor från offentlig finansiering. Den liberala HD-domaren Sonia Sotomayor, som röstade mot beslutet, varnar för att konstitutionens separation mellan stat och kyrka håller på att luckras upp.

  • Trump anklagas för kuppförsök när offentliga förhör inleds

   När granskningskommittén som utreder stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 inleder offentliga utfrågningar anklagas den förre presidenten Donald Trump för att ha legat bakom vad som beskrivs som ett kuppförsök. Slutsatsen presenteras av kommitténs båda ledare, demokraten Bennie Thompson och republikanen Liz Cheney. Enligt Liz Cheney hade Trump en plan i sju steg för att hålla sig kvar vid makten, trots att han förlorat valet i november 2020. Under utfrågningen visas inspelade vittnesmål från en rad av Trumps medarbetare, däribland den förre justitieministern William Barr som föll i onåd då han framhärdade i att valet gått rätt till. Kommittén som har arbetat i närmare ett år har redan genomfört 1 000 intervjuer och samlat in 140 000 dokument kring händelserna. Trump själv fortsätter att hävda att han vann valet och avfärdar utredningen som illegitim.

Till kalendariet
124849

Världspolitikens Dagsfrågor ger dig en fördjupning i frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

127302

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

89488

Gratis nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0