Jordbruk

De ukrainska svartjordarna hör till de bördigaste i världen och Ukraina kallades en gång i tiden Europas kornbod. Landet är fortfarande en av världens största spannmålsexportörer och nummer ett för solrosolja.

Dominerande i spannmålsexporten är korn, majs, vete och sojabönor. Vid sidan av spannmål odlas främst sockerbetor, potatis och andra grönsaker.  

Ukraina är stor producent av honung.

Djurhållning förekommer också; nötkött och mjölk är de viktigaste kommersiella varorna.

Landet är i stort sett självförsörjande i fråga om jordbruk. Samtidigt finns stora möjligheter att öka produktionen avsevärt. Trots de goda förutsättningarna har det ukrainska jordbruket brottats med svåra problem. Under sovjettiden försummades det till förmån för industrin.

Upplösningen av Sovjetunionen ledde till nya svårigheter. Jordbruksproduktionen halverades under 1990-talet när viktiga exportmarknader försvann och priserna på energi, gödningsämnen och andra insatsvaror sköt i höjden. Privatiseringen av jordbruket kom igång först vid millennieskiftet. När de gamla kollektivjordbruken omvandlades till mindre, privatägda familjejordbruk ökade produktionen. Men en stor del av jordbruket är fortfarande ineffektivt och odlingsmetoderna är omoderna.

Sedan 1999 finns både privata och statliga ägare inom lantbruket, men redan 2001 förbjöds köp och försäljning av jordbruksmark för att skydda småbrukare mot uppköp från oligarker och bolag. Volodymyr Zelenskyjs regering lade hösten 2019 fram ett lagförslag om att tillåta fastighetsaffärer i jordbruket igen från den 1 oktober 2020 i hopp om att öka jordbruksproduktionen och investeringarna i lantbruket. 

Fisket bedrivs främst i Svarta havet. Utfiskning och miljöförstöring i Azovska sjön och andra delar av Svarta havet har minskat fångsterna på senare år. Insjöfiske förekommer framför allt i landets floder, men också där har fångsterna minskat kraftigt till följd av föroreningar.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0