Ukraina
Foto: Shutterstock/Svietlieisha Olena

Ukraina

Ukraina blev självständigt 1991, men frigörelsen från Sovjetunionen var svår och landet har präglats av ett tidvis auktoritärt och ständigt korrumperat styre med starka inneboende motsättningar. En revolution 2014 förde Ukraina på kollisionskurs med Ryssland, som annekterade halvön Krim och iscensatte ett väpnat uppror i landets östra delar. Hotet från Ryssland har gett Ukraina starkt stöd från EU och USA, men fortsatt korruption kan få stödet att svikta.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • November

  • Ryssland lämnar tillbaka fartyg

   Ryssland återlämnar tre militära ukrainska fartyg som togs i beslag i samband med en konfrontation i Kertjsundet i november 2018. Besättningarna har fått återvända hem i september. Att beslaget hävs är ett av inslagen i förbättrade relationer och internationella försök att få till en fredsöverenskommelse mellan Ukraina och Ryssland. Ett toppmöte mellan Ukraina, Ryssland, Frankrike och Tyskland ska enligt planerna hållas i Paris i december.

  • Tysk razzia mot insmuggling av svartjobbare

   Tysk polis genom för razzior i sexdelstater riktade mot människosmugglare som tar in framför allt ukrainare i landet i syfte att få billig arbetskraft. Många reser in i Tyskland som turister och utnyttjas sedan för svartjobb.

  • Bantat förslag om jordbruksmark antas

   Parlamentet röstar ja till att tillåta överlåtelser av jordbruksmark från oktober 2020 (se 25 september). Vid omröstningen demonstrerar småbrukare och nationalister utanför. Lagförslaget har förändrats en del sedan det presenterades. I synnerhet har president Zelenskyj utlovat en folkomröstning om huruvida även utländska medborgare och företag ska få köpa mark. Det krävs ytterligare en omröstning i parlamentet före årets slut innan lagen kan träda i kraft.

  • Krimtatarer dömda i Ryssland

   Sex tatarer från Krim, som greps efter det att Ryssland annekterade halvön 2014, döms i en rysk militärdomstol i Rostov till långa fängelsestraff. De anses skyldiga till medlemskap i den islamistiska terroristorganisationen Hizb-ut-Tahrir. Alla sex har nekat till anklagelserna, och människorättsorganisationer hävdar att de dömts på politiska grunder därför att krimtatarer motsätter sig rysk överhöghet. 

  • Sista fasen i utlovad reträtt

   Regeringsarmén och de ryskstödda separatiststyrkorna i öster inleder sista fasen i det trupptillbakadragande de kommit överens om, först i Luhansk- och nu i Donetskregionen (se 1 oktober och 29 oktober). När reträtterna har genomförts väntas det bli ett toppmöte i Paris mellan president Zelenskyj och den ryske presidenten Putin. Tidsödande minröjning krävs också vid frontavsnitten.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0