Ukraina
Foto: Shutterstock/Svietlieisha Olena

Ukraina

Ukraina blev självständigt 1991, men frigörelsen från Sovjetunionen var svår och landet har präglats av ett tidvis auktoritärt och ständigt korrumperat styre med starka inneboende motsättningar. En revolution 2014 förde Ukraina på kollisionskurs med Ryssland, som annekterade halvön Krim och iscensatte ett väpnat uppror i landets östra delar. Hotet från Ryssland har gett Ukraina starkt stöd från EU och USA, men fortsatt korruption kan få stödet att svikta.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Februari

  • Oroväckande många fall av mässling

   Huvudstaden Kiev rapporterar sitt första dödsfall i mässling när en 57-årig kvinna avlider. Sedan årets början har åtta dödsfall registrerats, bland dem två barn, och cirka 20 000 sjukdomsfall. Under hela 2018, då omkring 50 000 fall upptäcktes, krävde mässlingen 16 liv i Ukraina (se 17 januari 2018 och 22 februari 2018).

  • Sanktioner för konfrontation i Azovska sjön

   EU inför sanktioner mot åtta ryska medborgare som hålls ansvariga för den militära konfrontation som inträffade då Ryssland uppbringade ukrainska fartyg som var på väg in i Azovska sjön från Svarta havet (se 25 november 2018).

  • Skiljedom om bankbeslag på Krim

   Privat Bank, bankföretaget som har Ukrainas största utlåning, vinner ett mål mot Ryssland vid Permanenta skiljedomstolen i Haag. Banken fick sina tillgångar på Krim beslagtagna när Ryssland annekterade halvön 2014. Banken var då privatägd men den har senare, 2016, förstatligats av ukrainska myndigheter som bedömt den som underfinansierad: mycket av lånestocken klassades som osäkra fordringar. I skiljedomstolens utslag som går i ukrainsk favör framkommer inget belopp som Ryssland anses skyldigt att betala.

  • EU- och Nato-strävan skrivs in i grundlagen

   Parlamentet röstar slutgiltigt ja till ändringar i grundlagen. Med 334 röster för och 35 emot skriver Ukraina in målen att uppnå medlemskap i både EU och Nato, vilket gör den politiken till en fastslagen inriktning för landets president, regering och parlament. 300 röster krävs för att ändra författningen.

  • Separatistvän misstänkt för högförräderi

   Åklagare har inlett en utredning om misstänkt högförräderi mot en politiker som beskrivs som närstående Rysslands president Putin. Viktor Medvedtjuk ska i uttalanden nyligen ha uppmanat till att ge de proryska områdena i östra Ukraina egna regeringar och egna parlament, vilket anses hota Ukrainas territoriella integritet. 2002–2005 var Medvetjuk chef för det ukrainska presidentkansliet. USA har infört sanktioner mot honom för den roll han spelat i förbindelserna mellan separatistenklaverna och Moskva.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0