Utbildning

Barnen i Ukraina börjar skolan vid sex eller sju års ålder, beroende på föräldrarnas egna val. Skolplikten gäller i nio år, uppdelade på två stadier på fyra respektive fem år. 2018 har det tvååriga gymnasiet förlängts till tre år och detsamma gäller för den alternativa yrkesinriktade påbyggnadsskolan.

De som befann sig på någon av årskurserna 9–11 när reformarbetet började får fortsätta sina studier enligt det gamla systemet.

Drygt hälften av barnen går i förskola innan de börjar den ordinarie skolan. Förskolan är avgiftsfri. Redan före lagändringen om förlängd skolgång läste nästan alla elever vidare åtminstone ett par år efter den nioåriga grundskolan, antingen på studieförberedande gymnasier eller på yrkesskolor.

Skolorna finansieras till hälften av staten och till hälften av kommunerna. Det finns även privata skolor, vissa med religiös inriktning. Minoritetsgrupper ska enligt lag ha rätt till undervisning i sitt eget språk.

Under kriget i östra Ukraina som utbröt 2014 hade fram till 2016 hundratals skolor förstörts enligt Human Rights Watch. Det sades främst ha berott på att såväl armén som separatiststyrkor använde skolor som förläggningar.

Det ukrainska utbildningssystemet får ibland kritik för att vara för teoretiskt inriktat och särskilt universiteten beskrivs som genomsyrade av korruption, liksom många andra delar av samhället. Enligt flera utredningar går det att köpa godkända betyg och hela examina.

Alltsedan självständigheten 1991 har ukrainsk litteratur och historia haft en framträdande plats i undervisningen. Under den sovjetiska tiden (1922–1991) fick mer än hälften av eleverna undervisning på ryska. 2012 var andelen elever som fick undervisning på ukrainska 82 procent. Det finns också skolor med undervisning på bland annat rumänska, ungerska, moldaviska och tatariska. 

Språkfrågan – framför allt ukrainskans respektive ryskans ställning – har spetsats till genom den politiska konflikten med rysk annektering av Krimhalvön och ryskt stöd till Moskvavänliga separatister i östra Ukraina. 2017 fastslogs att all skolundervisning i Ukrainas skolor från årskurs fem och uppåt ska ges på ukrainska från 2020, med minoritetsspråk möjliga som tillval.

Ukraina har ett drygt tiotal universitet samt över hundra högskolor. Kyiv-Mohyla-akademins nationella universitet, med anor från 1600-talet, öppnade 1992 som det första privata universitetet i Ukraina. Universitetet spelade en framträdande roll i den orangea revolutionen 2004 (se Modern historia). Det äldsta kontinuerligt fungerande universitetet grundades 1661 i Lviv i västra Ukraina. Först 2015 stiftade parlamentet en lag om att universiteten ska vara oberoende från staten och bland annat ansvara för den egna ekonomin.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0