Spanien – Utbildning

Den tioåriga grundskolan är avgiftsfri och obligatorisk för alla barn från 6 till 16 år. Staten erbjuder också avgiftsfri förskola. Det finns en rad privatskolor, som ofta drivs av katolska kyrkan. Knappt en tiondel av statsbudgeten går till utbildning. Politikerkåren är välutbildad: Nästan 90 procent av ledamöterna i parlamentets underhus har en akademisk examen.

Det första stadiet i grundskolan (educación primaria) omfattar sex år och följs av ett högre stadium (educación secundaria obligatoria) på fyra år som leder till en grundexamen. Därefter kan de elever som vill fortsätta studera välja mellan en tvåårig teoretisk universitetsförberedande linje (bachillerato) eller en ett- till tvåårig yrkesutbildning. Det finns också en tvåårig speciallinje med kulturell eller idrottslig inriktning.

Ansvaret för utbildning delas mellan regeringen i Madrid och regionernas regeringar. Så gott som samtliga barn går i förskolan och grundskolans två stadier. Efter det hoppar många elever av skolan, så att de inte går ut det som motsvarar gymnasiet. Bland spanska 25–34-åringar hade 28 procent inte avslutat det tvååriga högre stadiet 2021, enligt en rapport från OECD. I de flesta OECD-länder är andelen som uppnår gymnasieexamen betydligt högre.

Skillnaderna i utbildningsnivå är stora. I samma åldersgrupp hade 49 procent universitets- och högskoleutbildning 2021. Nästan nio av tio av ledamöterna i parlamentets underhus har en eftergymnasial examen, rapporterade eget RTE inför det nyvalda parlamentets öppning 2023. Det råder också stora regionala skillnader, fler elever hoppar av skolan i fattigare områden, och på platser där det är lätt att få jobb även för personer som saknar högre utbildning. Klyftorna har minskat på senare år.

Under coronapandemin 2020 hölls alla skolor stängda fram till höstterminen. All personal och alla barn över sex år skulle då vara tvungna att bära munskydd.

Den socialistregering som tillträdde 2004 upphävde ett beslut om att göra religionsundervisning obligatorisk i statliga skolor. 2008 infördes i stället det nya skolämnet medborgarkunskap som tar upp frågor om etik och moral. Det ledde till protester från konservativt håll.

Inför lokala val maj 2023 tillkännagav den vänsterledda regeringen en miljardsatsning för att motverka ungdomsarbetslöshet. I satsningen ingår fler än 800 center för IT-utbildning och 45 000 praktikplatser.

I självstyrande provinser som Baskien och Katalonien, med andra officiella språk vid sidan av spanskan, är undervisning i dessa språk obligatorisk genom alla skolstadier. Undervisningen i övriga ämnen kan ske antingen på regionala språk eller på spanska.

Spanien har ett drygt 80-tal universitet, varav några tillhör de äldsta i Europa. Universitetet i Salamanca grundades 1218. Flera privata universitet är knutna till katolska kyrkan. 

Om våra källor

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0