Spanien – Utbildning

Den tioåriga grundskolan är avgiftsfri och obligatorisk för alla barn från 6 till 16 år. Staten erbjuder också avgiftsfri förskola för barn upp till 6 års ålder. Det finns också en rad privatskolor, som ofta drivs av katolska kyrkan. En knapp tiondel av statsbudgeten går till utbildning.

Det första stadiet i grundskolan (educación primaria) omfattar sex år och följs av ett högre stadium (educación secundaria obligatoria) på fyra år som leder till en grundexamen. Därefter kan de elever som vill fortsätta studera välja mellan en tvåårig teoretisk universitetsförberedande linje (bachillerato) eller en ett- till tvåårig yrkesutbildning. Det finns också en tvåårig speciallinje med kulturell eller idrottslig inriktning.

Ansvaret för utbildning delas mellan regeringen i Madrid och regionernas regeringar. Så gott som samtliga barn går i förskolan och grundskolans två stadium. Efter det hoppar dock många elever av skolan. Bland spanska 25-34-åringar hade drygt två tredjedelar av eleverna, och fler män än kvinnor, avslutat det två-åriga högre stadiet, enligt en rapport från OECD 2018. Det är betydligt lägre än genomsnittet för OECD.  I samma åldersgrupp hade 41 procent universitets- och högskoleutbildning, vilket ligger nära genomsnittet för OECD-länderna. Det råder också stora regionala skillnader, fler elever hoppar av skolan i fattigare områden, och på platser där det är lätt att få jobb även för personer som saknar högre utbildning. Klyftorna har dock minskat på senare år.

Under coronapandemin 2020 hölls alla skolor stängda fram till höstterminen. All personal och alla barn över sex år skulle då vara tvungna att bära munskydd.

Högerregeringen gav religionskunskap en mer central plats i skolan, men den socialistregering som tillträdde 2004 upphävde beslutet att göra religionsundervisningen obligatorisk i de statliga skolorna. 2008 infördes istället det nya skolämnet medborgarkunskap som tar upp frågor om etik och moral. Det ledde till stora protester bland konservativa runt om i landet.

I självstyrande provinser, som Baskien och Katalonien, med andra officiella språk vid sidan av spanskan är undervisning i dessa språk obligatoriska genom alla skolstadier. Undervisningen i övriga ämnen kan dock ske antingen på de regionala språken eller på spanska.

Spanien har ett drygt 80-tal universitet, varav några tillhör de äldsta i Europa. Universitetet i Salamanca grundades 1218. Flera privata universitet är knutna till katolska kyrkan. 

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0