Spanien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/spanien/

Där Medelhavet når Atlanten och där Europa möter Afrika ligger Spanien som en av de äldsta europeiska staterna. Spanska erövrare gjorde i slutet av 1400-talet sitt land till en världsmakt, och i modern tid har Spanien gått från blodigt inbördeskrig till att bli en modern demokrati och ett av världens mest populära semestermål. Självständighetssträvanden i regioner som Katalonien skapar starka politiska spänningar i landet.

Spanien – Geografi och klimat

Spanien är en av de största staterna i Europa och täcker 85 procent av Iberiska halvön. Till Spanien hör även ögrupperna Balearerna i Medelhavet och Kanarieöarna i Atlanten samt städerna Ceuta och Melilla vid den marockanska medelhavskusten.

Klimatet varierar mellan landets olika delar och Spanien har flera olika klimatzoner. Nordkusten är regnrik med milda somrar. Centralplatån är regnfattig med heta somrar och ofta ganska kalla vintrar. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
504 880 km2 (2020)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Portugal, Frankrike, Andorra, Gibraltar, Marocko
Huvudstad med antal invånare
Madrid 3 335 000 (2020)
Övriga större städer
Barcelona 1 664 000, Valencia 800 000, Sevilla 691 000, Zaragoza 682 000, Málaga 578 000 (2020)
Högsta berg
Mulhacén (på fastlandet, 3481 m ö h), Pico de Teide (på ön Teneriffa, 3718 m ö h)
Viktiga floder
Tajo, Ebro, Guadalquivir
Största sjö
Tajo, Ebro, Guadalquivir
Medelnederbörd/månad
Madrid 48 mm (dec), 11 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Madrid 24 °C (juli), 5 °C (jan)

Källor

Spanien – Befolkning och språk

Spanien har sedan 1980-talet utvecklats från ett utvandrarland till ett invandrarland. Invandringen började dock avta från slutet av 2000-talets första årtionde då ekonomisk kris drabbade Spanien och allt fler spanjorer har själva flyttat utomlands i jakt på jobb.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
spanjorer (inkl katalaner, galicier och basker) 1
Antal invånare
47 351 567 (2020)
Antal invånare per kvadratkilometer
94 (2018)
Andel invånare i städerna
80,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
8,7 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,8 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,3 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
51,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
83 år (2019)
Förväntad livslängd för kvinnor
86 år (2019)
Förväntad livslängd för män
81 år (2019)
Språk
spanska/kastilianska, katalanska, galiciska, baskiska
1. invandrare (främst med ursprung från Latinamerika, andra EU-länder och Marocko) ca 10−12 % %, små grupper av judar och romer

Källor

Spanien – Religion

Religionsfrihet garanteras i författningen. Katolicismen är inte längre statsreligion i Spanien, men gynnas ändå av staten i vissa avseenden. Drygt två tredjedelar av befolkningen räknar sig som katoliker, men inte ens hälften av dem går regelbundet i kyrkan.

Spanien – Utbildning

Den tioåriga grundskolan är avgiftsfri och obligatorisk för alla barn från 6 till 16 år. Staten erbjuder också avgiftsfri förskola för barn upp till 6 års ålder. Det finns också en rad privatskolor, som ofta drivs av katolska kyrkan. En knapp tiondel av statsbudgeten går till utbildning.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
98,5 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
13 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
98,3 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,2 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,8 procent (2015)

Källor

Spanien – Kultur

Spanien har en rik kultur som präglas av de olika regionernas särart. Spåren av kolonierna i Latinamerika märks också i kulturen. Spanien har många världsberömda författare, konstnärer och arkitekter.

Spanien – Sociala förhållanden

Det spanska samhället har förändrats i grunden efter Francodiktaturens fall 1975. Det har bland annat blivit mer jämställt. Under Francotiden fick kvinnor varken förvärvsarbeta eller ha bankkonton utan makens tillstånd. Skilsmässor var förbjudna. 1981 blev det tillåtet att skiljas, men först efter betänketid. 2005 ändrades lagstiftningen så att processen snabbades på och man behöver inte längre ange några skäl till skilsmässan.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,4 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
99,9 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
99,9 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
9,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
2 390 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
44 procent (2020)

Källor

Spanien – Seder och bruk

Spanjorerna brukar beskrivas som gästfria och välkomnande. Inte minst i de autonoma regionerna som Katalonien och Baskien är invånarna ofta stolta över sin mat och kultur. De ser sig i första hand som katalaner eller basker, snarare än spanjorer. Familjen är viktig i Spanien, vilket särskilt märks i kristider.

Spanien – Äldre historia

Giftermålet 1479 mellan regenterna Isabella och Ferdinand enade Spaniens kungadömen. Samtidigt ”upptäckte” Columbus Amerika, vilket lade grunden till Spaniens 300 år som stormakt. I början av 1900-talet präglades landet av oro och ekonomisk stagnation. Ett inbördeskrig utkämpades 1936−1939, vilket följdes av drygt 30 år av diktatur under general Francisco Franco som regerade till sin död 1975.

Spanien – Modern historia

Efter general Francisco Francos död 1975 utvecklades Spanien snabbt till en demokrati. Sedan en socialistregering kommit till makten 1982 infördes en rad sociala reformer och landets regioner fick långtgående självstyre. Därefter har konservativa och socialistiska regeringar avlöst varandra. Åren 1996–2004 präglades av ekonomisk uppgång. Mot slutet av 2000-talets första årtionde sköt dock arbetslösheten i höjden och en djup ekonomisk kris utvecklades.

Spanien – Politiskt system

Sedan general Francos död 1975 har kungadömet Spanien utvecklats från en centralstyrd diktatur till en demokrati med relativt omfattande självstyre för landets regioner.

Spanien – Demokrati och rättigheter

Efter diktatorn Francisco Francos död 1975 utvecklades Spanien snabbt till en fungerande demokrati, med fria val och fredliga maktskiften. Rättssäkerheten är i stort sett god och medborgerliga rättigheter respekteras vanligtvis. På senare år har Spanien dock infört flera nya lagar som kritiserats för att begränsa yttrandefriheten. Landet har också skakats av flera stora korruptionsaffärer med förgreningar in i politiken. Flera högt uppsatta politiker har dömts för korruptionsbrott.

Spanien – Aktuell politik

Spansk politik har på senare år blivit alltmer polariserad, där inget parti är starkt nog för att vinna egen majoritet i parlamentets underhus, kongressen. Problemen att få till en hållbar regering i Madrid har lett till att det hållits fyra nationella val i Spanien mellan 2015 och 2019. I början av 2020 blev det klart att det socialdemokratiska Socialistpartiet (PSOE) och vänsterpartiet Unidas Podemos skulle bilda den första koalitionsregeringen i landet sedan 1939. För att nå dit hade premiärminister Pedro Sánchez lovat det katalanska ERC att inleda samtal om Kataloniens framtid.

Spanien är ett av de länder i världen som har drabbats hårdast av coronapandemin, då över 86 000 människor hade avlidit i virussjukdomen covid-19 fram till början av oktober 2021.

Fakta – politik

Officiellt namn
Reino de España/ Konungariket Spanien
Statsskick
monarki, enhetsstat
Statschef
kung Felipe VI (2014–)
Regeringschef
premiärminister Pedro Sánchez (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Socialistpartiet (PSOE) 120, Folkpartiet (PP) 89, Vox 52, Unidas Podemos 35, Kataloniens republikanska vänster (ERC-Sobiranistes) 13, Ciudadanos 10, Tillsammans för Katalonien (JxCat-Junts) 8, Baskiska nationalistpartiet (PNV) 6, EH Bildu 5, Más País 3, Cup-PR 2, CCa-PNC 2, NA+ 2, BNG 1, PRC 1, Teruel Existe 1 (2019) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Socialistpartiet (PSOE) 123/121, Folkpartiet (PP) 66/56, Ciudadanos 57/4, Unidas Podemos 42, Vox 24, Kataloniens republikanska vänster (ERC-Sobiranistes) 15/11, Tillsammans för Katalonien (JxCat-Junts) 7/2, Baskiska nationalistpartiet (PNV) 6/9, EH Bildu 4/1, CCa-PNC 2, NA+ 2/3, Compromís 2019 1, PRC 1, ASG 0/1 (2019) 2
Valdeltagande
75,8 % i parlamentsvalet i april 2019, 70 % i parlamentsvalet i november 2019
Kommande val
parlamentsval 2023
1. avser kongressen (underhuset) i nyvalet i november 2019
2. Kongressen (underhuset)/senaten efter valet i april 2019. Mandatsiffrorna för senaten avser de direktvalda senatorerna, en del av de 208 har valts in på blandade listor och deras mandat redovisas inte här.

Källor

Spanien – Baskien

Regionen Baskien i norra Spanien är med sina drygt två miljoner invånare ett av de mer välmående och utvecklade områdena i landet. Baskien har ett långtgående självstyre – bland annat har man rätt att självt bestämma hur regionens skatteinkomster ska användas – med en lehendakari i spetsen för den lokala regeringen. Här är både spanska och baskiska officiella språk.

Spanien – Katalonien

Katalonien i nordöstra Spanien är med sina drygt 7 miljoner invånare en av de rikaste och ekonomiskt viktigaste regionerna i landet. Både spanska och katalanska är officiella språk. På senare år har självständighetsrörelsen i regionen stärkt sin ställning. Sedan den katalanska regeringen, Generalitat de Catalunya, hösten 2017 utropat Kataloniens självständighet, hävde Madrid tillfälligt regionens självstyre och utlyste ett nyval, där självständighetspartierna återvaldes med knapp majoritet. Först i juni året efter kunde en ny regionregering tillträda i Barcelona.

Spanien – Utrikespolitik och försvar

Under Francodiktaturen 1939–1975 var Spanien internationellt isolerat. Läget förändrades snabbt under demokratiseringen efter Francos död 1975. Spanien blev medlem i försvarsalliansen Nato 1982 och fyra år senare i EG (numera EU). Spanien tillhör idag de största investerarna i Latinamerika och värnar också om samarbetet med Medelhavsområdet, inte minst i Nordafrika. Medlemskapet i FN utgör en hörnsten i utrikespolitiken.

Fakta – försvar

Armén
70 950 man (2017)
Flygvapnet
19 250 man (2017)
Flottan
20 050 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,2 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,0 procent (2019)

Källor

Spanien – Ekonomisk översikt

Spanien är eurozonens fjärde största ekonomi. Sedan mitten av 1980-talet har det förvandlats från ett fattigt jordbruksland till en industrination med en stor tjänstesektor, främst turism. Efter några år med snabb tillväxt, intensivt byggande och många bostadslån sprack en bostadsbubbla 2008 och djup ekonomisk kris följde med budgetnedskärningar, skyhög arbetslöshet, politiska protester och krislån från EU till banksektorn 2012. Från 2014 har en viss återhämtning skett trots ett osäkert politiskt läge. Coronakrisen 2020/2021 slog dock hårt mot den spanska ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
30 524 US dollar (2018)
Total BNP
1 426 189 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
2,0 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
2,6 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
12,6 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
65,9 procent (2018)
Inflation
0,7 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
97,1 procent (2018)
Valuta
euro 1
Varuexport
338 531 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
375 433 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
12 797 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
51 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
fordon och annan transportutrustning, maskiner och maskindelar, kemikalier och läkemedel, vin, frukt, grönsaker (2020)
Största handelspartner
Andra EU-länder, framför allt Frankrike, Tyskland, Italien och Nederländerna, samt Storbritannien, Kina och USA (2020)
1. 1 euro=100 cent

Källor

Spanien – Naturtillgångar, energi och miljö

Spanien har goda tillgångar på mineraler, särskilt pottaska, svavelkis, järnmalm och kvicksilver. Landet importerar det mesta av den energi som förbrukas, men på senare tid har oljereserver upptäckts utanför Kanarieöarna och skiffergas i Baskien. Spanien är världsledande på att producera vindkraft.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 571 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per person
5356 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
244 002 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
5,2 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
16,3 procent (2015)

Källor

Spanien – Jordbruk och fiske

Över hälften av Spaniens yta är jordbruksmark. I sydöst finns vidsträckta odlingar av frukt (bland annat mandariner, apelsiner och persikor) och grönsaker (tomater, paprika, sallad med mera) som mestadels exporteras till Nordeuropa. Spanien är världens största producent av olivolja och tillhör också världens ledande vinproducenter, med Rioja som ett ledande vindistrikt. Även spannmål som korn och vete är viktiga jordbruksgrödor. Man föder även upp boskap, främst grisar, för köttexport.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,6 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
52,6 procent (2016)

Källor

Spanien – Industri

De viktigaste industrigrenarna i Spanien är biltillverkning, energiframställning, olje- och kemisk industri samt livsmedelsindustri. De traditionella industriområdena finns i Baskien och Asturien, där tung industri som järn- och stålproduktion dominerat, och i Katalonien, där textilindustrin har lett utvecklingen.