Spanien – Jordbruk och fiske

Över hälften av Spaniens yta är jordbruksmark. I sydöst finns vidsträckta odlingar av frukt (bland annat mandariner, apelsiner och persikor) och grönsaker (tomater, paprika, sallad med mera) som mestadels exporteras till Nordeuropa. Spanien är världens största producent av olivolja och tillhör också världens ledande vinproducenter, med Rioja som ett ledande vindistrikt. Även spannmål som korn och vete är viktiga jordbruksgrödor. Man föder även upp boskap, främst grisar, för köttexport.

Under flera decennier har det spanska lantbruket moderniserats och andelen sysselsatta inom sektorn har minskat påtagligt och avfolkningen av landsbygden är ett problem. Numera anlitas allt fler migrantarbetare utifrån. Drygt 4 procent av den totala arbetskraften var 2019 sysselsatt inom jordbruket, som samma år bidrog med knappt 3 procent till landets BNP.

Med undantag för frukt- och grönsaksodlingarna, som är beroende av konstbevattning, ger jordbruket lägre avkastning i Spanien än i de flesta andra EU-länder. Orsakerna är näringsfattig jord, omfattande erosion (jordförstörelse) samt för lite regn i inlandet och i sydöst. Jordbruket lider också delvis av konkurrensproblem och överproduktion, inte minst av olivolja, och är i hög grad beroende av statliga subventioner och bidrag från EU. Tack vare dessa har Spanien en nettoinkomst från jordbruket och utan dem hade många spanska bönder fått lägga ned sin verksamhet. Jordbruksprodukterna bidrar också till den viktiga livsmedelsindustrin, som även den ger ett inkomstöverskott. 2018 gick omkring 73 procent av jordbruksexporten till andra EU-länder.

Bådesommaren  2021 och 2021 har jordbruket drabbats hårt av långa värmeböljor och ihållande torka.

Köttproduktionen i Spanien har tiodubblats sedan början 1960-talet. En viktig drivkraft är ökad köttexport till Kina, men också hög inhemsk konsumtion. Spanien är det europeiska land där man äter mest kött, nästan 99 kilo per år.  Det pågår samtidigt en debatt om hur de allt färre och allt större boskapsfarmerna påverkar miljön. 

På senare år har det skett ett uppsving för ekologisk odling framför allt i Andalusien. 2018 använder 16 procent av jordbruksmarken för ekologisk odling, vilket var den högsta siffran inom EU, men andelen gårdar som odlar ekologiskt är högre i Italien (21 procent jämfört med 12 procent i Spanien). 

Drygt en tredjedel av landets yta täcks av skog, som till stor del ägs av stat och kommun. Kalhuggning, skogsbränder och jordförstörelse har tärt på trädbeståndet. Trots det ökar skogsbruket som ett resultat av de senaste årens EU-stödda återplantering av träd.

Spanien har EU:s största fiskeflotta. Drygt var femte fiskebåt inom EU är spansk, trots att den spanska fiskeflottan har minskat påtagligt på senare år. Det beror bland annat på striktare EU-regler och problem med utfiskning i Medelhavet. Spanjorerna tillhör också världens största fiskkonsumenter. En spanjor äter i genomsnitt nästa 46 kilo fisk om åren. Det lokala fisket är koncentrerat till Atlanthamnarna i Galicien i nordväst, där man mestadels fiskar med små fartyg. Men merparten av den totala fångsten tas av stora trålare som håller till utanför de spanska vattnen, framför allt i Västafrika. I många fall har EU och det berörda landet slutit avtal om fiskekvoter, men det kan också handla om bilaterala uppgörelser.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0