OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) är en mellanstatlig samarbetsorganisation med 38 medlemsstater som i huvudsak är välbärgade västländer.

Varukorg

Totalt 0