Danmark – Jordbruk och industri

Jordbruk har traditionellt varit basen för Danmarks utrikeshandel men har i ekonomisk betydelse för länge sedan passerats av industrin för inte att tala om den enorma servicesektorn. Inte många danskar är medvetna om att sjöfarten tjänar in mer än dubbelt så mycket valuta som jordbruket.

Nästan två tredjedelar av Danmarks totala yta utgörs av uppodlad åkermark. Jordbruket har sedan 1950-talet genomgått stora förändringar för att anpassa sig till den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Antalet jordbruk har minskat, och utvecklingen har gått mot allt större gårdar.

Endast drygt 2 procent av arbetsstyrkan är sysselsatt inom jordbruket, jämfört med 20 procent på 1950-talet då produktionen var långt mindre. Sektorn står för drygt 1 procent av BNP, och Danmark är ett av de länder i världen som är minst beroende av jordbruk. En mycket stor del av inkomsterna från jordbrukssektorn kommer från köttproduktionen, där svinuppfödningen är särskilt viktig. Svinkött, ost och andra mejerivaror, minkskinn, konserver och öl är betydelsefulla exportvaror. Spannmål odlas på över hälften av åkermarken, främst korn och vete.

Produktionen av livsmedel ägs till stor del av bondekooperativ.  

Många bedömare menar att produktionen har blivit för effektiv och att det vore bättre att satsa mer på kvalitet och förädling och mindre på kvantitet. Ett annat problem är att många bönder, särskilt svinproducenter, har investerat så mycket att de är sårbara när marknadspriserna faller.  Även antibiotikaanvändning i de stora svinbesättningarna är ett problem. 

Skog täcker endast en niondel av Danmarks yta men är viktig för miljön och för trivseln. Det finns planer på att fördubbla skogsarealen genom att plantera skog på den sämsta jordbruksmarken. Danska specialiteter som går på export till den europeiska marknaden är prydnadsväxter och julgranar av hög kvalitet.

Fisket har förhållandevis stor betydelse för Danmark, som är ett av de EU-länder som tar upp mest fisk, bland annat fångas sill, skarpsill, torsk, hummer och makrill. Merparten av fångsterna förädlas inom den stora fiskindustrin. Hvide Sande, Hanstholm, Thyborøn och Skagen är stora fiskehamnar. Som överallt i Europa och på andra håll har det danska fisket drabbats av minskade fiskbestånd till följd av allt effektivare fångstmetoder.

Industri

Jämfört med andra länder har Danmark inga riktigt stora industrikoncerner, och det finns inga statsägda industriföretag. Små och medelstora företag är vanligast. Drygt 90 procent av alla företag har färre än tio anställda.

Viktigaste branscher är järn- och metallindustrin, livsmedelsindustrin, bioteknik, läkemedelsindustrin och den kemiska industrin. Betydelsefulla industriprodukter är elektronik, papper och trycksaker, möbler samt sten- och glasprodukter. De största framgångarna under 2000-talet har uppnåtts inom tillverkningen av möbler, maskiner och medicin.

Danmark är en av världens ledande sjöfartsnationer.

Om våra källor

120403

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer i

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0