Danmark – Industri

Den danska industrin sysselsätter runt 19 procent av arbetskraften och bidrar med omkring 22 procent av bruttonationalprodukten (BNP).

Jämfört med andra länder har Danmark inga riktigt stora industrikoncerner, och det finns inga statsägda industriföretag. Små och medelstora företag är vanligast. Drygt 90 procent av alla företag har färre än tio anställda.

Viktigaste branscher är järn- och metallindustrin, livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och den kemiska industrin. Betydelsefulla industriprodukter är elektronik, papper och trycksaker, möbler samt sten- och glasprodukter. De största framgångarna under 2000-talet har uppnåtts inom tillverkningen av möbler, maskiner och medicin.

Framgångsrika danska nischprodukter är termostater (Danfoss), pumpar (Grundfoss), vindgeneratorer (Vestas), cementmaskiner (F L Smidth), maskiner till livsmedelsindustrin (många), öl (Carlsberg), mätinstrument (Foss), leksaker (Lego) och insulin (Novo).

Bygg- och anläggningsverksamhet sysselsätter fyra gånger så många som jordbruket. På senare år har inte minst en rad stora infrastrukturprojekt tilldragit sig uppmärksamhet: broarna över Stora Bält och Öresund samt färdigställandet av första etappen av Köpenhamns tunnelbana. Under åren innan 2009 byggdes i genomsnitt 25 000 nya bostäder per år, efter 2009 drygt 12 000.

Om våra källor

120403

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer i

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0