Danmark – Befolkning och språk

Danmark är det tätast befolkade landet i Norden. Danskarna är ett urbant folk och nästan en fjärdedel av invånarna bor i huvudstaden Köpenhamn. Från mitten av 2010-talet har den danska invandringspolitiken kraftigt stramats åt.

Liksom i många andra länder i världen ökar andelen äldre i den danska befolkningen. Samtidigt är befolkningen förhållandevis homogen. Invandrare eller personer som var födda i landet av utländska medborgare uppgick vid början av 2020-talet till omkring en sjättedel. Den största invandrargruppen kommer från Syrien men det finns även många som kommer från Irak och Iran.

Reglerna för invandring och asyl har skärpts stegvis sedan slutet av 1990-talet och från början av 2000-talet när det  invandringskritiska Dansk folkeparti blev ett stödparti för högerregeringen stramades de åt ytterligare. När flyktingkrisen bröt ut i Europa vid mitten av 2010-talet minskade regeringen det ekonomiska stödet till flyktingar. Därefter antogs flera lagar som bland annat gjorde det svårare att få permanent uppehållstillstånd och för familjer att återförenas samtidigt som polisen fick rätt att beslagta värdesaker från asylsökande när värdet överskrider 10 000 danska kronor (gäller inte saker av affektionsvärde som vigselringar). Även socialdemokraterna stödde den kontroversiella så kallade smyckelagen. I regeringsställning från 2019 drev partiet en fortsatt hård linje i invandringsfrågan. 2021 antog folketinget en lag om att inrätta särskilda mottagningscentra för asylsökande utanför Europa. Under 2022 fördes samtal med Rwanda om att upprätta asylcentra där.  

Det finns en gammal tysk minoritet om cirka 15 000 personer på sydligaste Jylland, och en dansk minoritet om cirka 60 000 människor i nordligaste Tyskland. Uppskattningsvis är 30 000–40 000 färingar och grönländare bosatta i Danmark.

Landets språk är danska, som tillsammans med isländska, färöiska, norska och svenska tillhör den nordiska gruppen inom den germanska språkfamiljen. Färöiska är förstaspråk på Färöarna och grönländska på Grönland, men även danskan har status som officiellt språk. Den tyska minoriteten har ett eget skolsystem med tyska som huvudspråk.

Om våra källor

120403

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer i

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0