Danmark – Utbildning

Danmark har gamla folkbildningstraditioner. Redan 1814 infördes allmän undervisningsplikt, men inte skolplikt. Det innebär att alla barn måste undervisas. Men om föräldrarna vill kan undervisningen ske hemma förutsatt att den ger samma kunskaper som den allmänna skolan. Mycket få barn undervisas dock i hemmet.

De flesta barn börjar vid sex års ålder i den tioåriga kommunala grundskolan (ett elfte år är frivilligt). Omkring var sjätte elev går i någon av de många privata skolorna. Dessa får enligt en gammal liberal friskoletradition nästan alla sina kostnader täckta av offentliga medel. Friskolorna är i genomsnitt bara hälften så stora som de kommunala skolorna och föräldrarnas inflytande över utbildningen är större.

Friskolelagen härstammar från de tankar om utbildning som prästen, diktaren och politikern N F S Grundtvig utvecklade på 1830-talet. Han hävdade att utbildning kunde frigöra den danske bonden från fattigdom och förtryck och att människorna själva skulle utforma utbildningen så att den inte fostrade dem till redskap för de härskande. Grundtvigs vision om folkhögskolan, det vill säga skolundervisning för vuxna, förverkligades 1844, och ett stort antal folkhögskolor och friskolor grundades i Danmark och efterhand även i det övriga Norden.

Efter grundskolan kan eleverna välja på högskoleförberedande gymnasium eller yrkesutbildningar. Det finns även en ettårig efterskole, där eleverna kan prova på att bo hemifrån och studera samtidigt.

Ett växande antal utländska medborgare studerar i Danmark.  Medborgare från Norden och EU behöver inget uppehållstillstånd för att studera i Danmark. För dem är utbildningen avgiftsfri och de har på vissa villkor rätt att få danskt utbildningsstöd.

Köpenhamns universitet grundades 1479. Universitet finns också i Århus, Odense (med fakulteter i flera andra städer), Ålborg och Roskilde. Dessutom finns en lång rad institutioner med utbildning på högskolenivå. Handelshögskolorna i Köpenhamn och Århus samt Danmarks tekniska universitet är de tre största. 

Om våra källor

120403

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer i

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0