Danmark – Religion

I Danmark råder religionsfrihet och det finns ett stort antal olika trossamfund. Omkring 73 procent av befolkningen tillhör idag den evangelisk-lutherska statskyrkan, Folkekirken. Det är en minskning från nära 80 procent i början av 2010-talet. 

Danmark har valt att hålla fast vid systemet med en statskyrka, till skillnad från Sverige. Medlemmarna betalar kyrkoskatt men många går förhållandevis sällan i kyrkan.

Det finns ingen officiell statistik över antalet medlemmar i religiösa samfund vid sidan av den lutherska statskyrkan. Men av de religösa minoriteterna är muslimerna flest, uppskattningsvis cirka 250 000 personer, motsvarande 4 procent av befolkningen. Övriga samfund beräknas omfatta mindre än 1 procent av befolkningen. Störst bland dessa är den katolska kyrkan, Jehovas vittnen och den serbisk-ortodoxa kyrkan. Antalet judar beräknas till mellan 6 000 och 8 000. Övriga trossamfund är avsevärt mindre.

Drygt en tiondel av befolkningen uppfattar sig inte som tillhörande någon religion eller klassar sig som ateister.

Om våra källor

120403

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer i

Varukorg

Totalt 0