Turkiet – Modern historia

Sedan 1980-talet har Turkiet upplevt en dragkamp mellan de valda ledarna och militären, där politikerna ser ut att slutligen ha avgått med segern. Landet har moderniserats och sett en dramatisk ekonomisk utveckling, som skapat självförtroende och stolthet för hela nationen. Men omvärldens beundran för den snabba utvecklingen har till stor del övergått i oro för en allt mer maktfullkomlig politisk ledning.

Kort efter det att militären lämnat ifrån sig makten till valda politiker utbröt inbördeskrig 1984 i sydöstra Turkiet, när den kurdiska PKK-gerillan tog till vapen för att skapa en egen stat. Kriget pågick i huvudsak till 1999 men har flammat upp i omgångar sedan dess. Konflikten är 2024 lika aktuell som tidigare, och spiller ofta över gränsen till Irak och Syrien.

Turgut Özal, som blivit premiärminister 1983, kom att delvis bana väg för ett nytt Turkiet. Under hans regeringstid minskades den statliga styrningen av ekonomin. Subventioner skars ned och utländska investerare välkomnades. Tillväxten blev hög, men gamla problem med inflation och arbetslöshet fanns kvar och korruptionen förvärrades. Trots inbördeskriget blev det under Özals tid åter möjligt att nämna ordet ”kurd” offentligt. (Han var själv av kurdiskt ursprung.) Özal framträdde också som troende muslim och tillät religiösa yttringar som tidigare hade motarbetats.

Det första fria valet efter kuppen hölls 1987, när tidigare bannlysta ledare som Süleyman Demirel och Bülent Ecevit tilläts ställa upp med nybildade partier.

Sedan Özal efterträtt Kenan Evren som president 1989 kom Turkiet under hela 1990-talet att plågas av kortlivade och omaka koalitionsregeringar, förvärrat krig i de kurdiska provinserna och försämrade statsfinanser.

En av de kortvariga premiärministrarna var islamisten Necmettin Erbakan, som med sitt Välfärdspartiet (Refah Partisi, RP) kunde bilda en koalitionsregering 1995. Men arméledningen utsatte honom för sådana hot att han pressades att avgå 1997. Det har beskrivits som den första "postmoderna kuppen", ett militärt maktövertagande utan våld eller undantagstillstånd. 1998 förbjöds Välfärdspartiet av Författningsdomstolen. Medlemmarna övergick snabbt till det nya Dygdepartiet (Fazilet Partisi, FP).

1999 greps PKK-ledaren Abdullah Öcalan som var på flykt efter det att den kurdiska gerillan pressats tillbaka. Kriget tog paus och gerillan drog sig undan till baser i Irak. Sedan 1984 hade kriget krävt nära 30 000 liv, flertalet kurder men också 5 000 armésoldater. Kurdiska byar hade förstörts och omkring tre miljoner människor tvingats på flykt. Öcalan dömdes till döden, men fick straffet omvandlat till livstids fängelse sedan dödsstraffet avskaffats 2002 som led i en anpassning till EU-lagar.

Parlamentsval 1999 gav en ny svag koalitionsregering och ekonomin försämrades ytterligare. När nyval utlystes 2002 hade ett helt nytt politiskt läge uppstått, som fick Turkiets moderna historia att ta en oväntad vändning.

Ett modernare islamistparti

2001 hade Författningsdomstolen närmast rutinmässigt olagligförklarat det största oppositionspartiet, FP. Konservativa islamister hade lika rutinmässigt bildat ett nytt parti med samma profil, som denna gång fick namnet Lyckopartiet (Saadet Partisi, SP). Men en moderat falang ledd av Istanbuls förre borgmästare Recep Tayyip Erdoğan insåg att denna konservativa islamism aldrig skulle ge resultat och bildade i stället Rättvise- och utvecklingspartiet (AKP). Med ett ekonomiskt liberalt, västvänligt, demokratiskt men värdekonservativt program slog AKP an hos breda massor. I valet 2002 fick partiet 34 procent av rösterna och segrade överlägset. Eftersom bara ett enda annat parti klarade tioprocentsspärren, det gamla CHP, fick AKP oproportionerligt många mandat och kunde bilda egen regering. Och detta trots att partiledaren Erdoğan inte fick ställa upp, eftersom han hade avtjänat ett kort fängelsestraff för att offentligt ha citerat en klassisk dikt som ansågs propagera för islamistiskt våld. Partikamraten Abdullah Gül fick bilda regering. Tack vare AKP:s majoritet kunde parlamentet riva upp bannlysningen av Erdoğan, varpå han vann ett fyllnadsval i en säker valkrets. 2003 tog Erdoğan över makten.

AKP började sin regeringstid med snabba reformer av såväl ekonomin som lagarna. Infrastrukturen byggdes ut och levnadsstandarden ökade. Små och medelstora industrier i landsortsstäder fick bättre villkor. Turkiska företag började etablera sig utomlands och handeln ökade. Regeringen började stärka rättigheterna för kurder och religiösa minoriteter.

2004 avbröt PKK en fem år lång vapenvila och gick in i sydöstra Turkiet från Irak. Nya strider mellan regeringssoldater och PKK-förband blev blodiga. Det fanns misstankar om att PKK slog till av oro för att marginaliseras: i kurdiska provinser hade AKP starkt stöd, liksom regeringens fredstrevare mot civila kurdiska politiker. 

2005 kunde Turkiet äntligen inleda medlemskapsförhandlingar med EU, men optimismen hade börjat mattas av. Många kände att EU inte tog landet på allvar och ställde strängare förhandskrav på Turkiet än på tidigare kommunistländer i Öst- och Centraleuropa. Turkiets vägran att erkänna den grekcypriotiska regeringen och öppna sina hamnar för grekcypriotiska fartyg ledde till att delar av förhandlingarna stoppades.

Spänningarna mellan sekularister och religiösa steg när ett nytt presidentval närmade sig och sekularisterna fruktade att AKP skulle stärka sin makt och börja islamisera landet. När Abdullah Gül, nu utrikesminister, presenterats som AKP:s presidentkandidat bojkottade oppositionen omröstningen i parlamentet och Författningsdomstolen underkände valet på CHP:s begäran. Militärledningen hotade med en ny kupp.

Till skillnad från tidigare regeringar böjde sig inte AKP för påtryckningarna och regeringen fick stöd av EU och USA. Det verkade vara början till slutet för militärens långa inflytande. Erdoğan utlyste nyval och föreslog att författningen skulle ändras så att presidenten skulle väljas direkt av folket och att parlamentsval skulle hållas oftare.

Efter en ny stor valseger för AKP 2007 kunde partiet få Abdullah Gül vald till president. Ändå var AKP 2008 nära att olagligförklaras av Författningsdomstolen. Orsaken var att regeringen med stöd av ett nationalistparti drivit igenom att religiösa studenter skulle ha rätt att täcka håret vid universiteten. Med en enda rösts marginal räddades regeringspartiet från att förbjudas.

Gülenrörelsen växer fram

Parallellt med de islamiska partiernas stärkta ställning växte en annorlunda islamisk rörelse fram från 1980-talet. Den kallades ömsom för Hizmet (Tjänsten), ömsom för Cemaat (Församlingen) och leddes av teologen och predikanten Fethullah Gülen. Rörelsen hade stark social profil och blev känd för att starta skolor i eftersatta områden. Många lärare och läkare lockades av Gülenrörelsen som också förespråkade demokrati och fredlig samexistens mellan religioner och mellan islams olika grenar. Även jurister, soldater och journalister anslöt sig. Utan att göra större väsen av sig började Gülens anhängare skaffa sig arbete i rättsväsendet, militären, medierna och utbildningssystemet. Först i efterhand framstod deras ökade inflytande som en medveten strategi.

Gülenrörelsen skapade ett globalt nätverk av företag, organisationer, skolor, fastighetsföretag och välgörenhetsinrättningar utan egentligt samband, och utan direkta band till Gülen själv, men ledda av personer som förenades av tron på hans idéer. Hizmet har ibland liknats vid en sekt, byggd kring en karismatisk ledare men med så lös struktur att medlemmarna inte känner till rörelsens olika grenar och inte är medvetna om varandras existens.

AKP och Gülenrörelsen såg länge varandra som själsfränder med gemensamt mål. AKP tog regeringsmakten när partiet var mindre än ett år gammalt och hade begränsat med kompetenta medlemmar. Kompetensen fann man bland gülenisterna med vars hjälp AKP kunde ta ett grepp om offentliga institutioner. Med regeringens hjälp fylldes domstolar, åklagarmyndigheter, polis och statlig byråkrati med gülenister.

Fethullah Gülen själv lämnade Turkiet 1999 när han riskerade åtal för islamistiska uttalanden. Han fick uppehållstillstånd i USA, där han och hans nära anhängare grundade organisationer och stiftelser som propagerar för samarbete mellan trossamfund. De kan betraktas som spindeln i ett löst, världsomspännande nät av Güleninspirerade organisationer.

Politiska rättegångar

Med början 2008 väckte gülenistiska åklagare åtal mot över 500 personer, främst höga militärer men också journalister, jurister och vänsterpolitiker, som anklagades för att genom en sekularistisk organisation kallad Ergenekon (efter en mytisk dalgång i Centralasien som beskrivits som turkfolkens "urhem") ha lett en sammansvärjning för att störta regeringen. I decennier hade det varit "allmänt bekant" att hårdföra kemalister, alltså försvarare av den sekulära författningen som kallats "den djupa staten", motarbetat alla försök att bredda demokratin, öka yttrandefriheten och mjuka upp kontrollen av religionsutövandet. "Den djupa staten" ansågs vara utbredd inom militären, domstolarna och den statliga förvaltningen.

När Ergenekonrättegångarna inleddes kom de inte som en överraskning. Nu drogs "den djupa staten" ut i ljuset, tycktes det.

Parallellt hävdade tidningen Taraf 2010 att den kommit över dokument som visade att delar av militärledningen med början 2003 hade dragit upp planer på en kupp. Sammansvärjningen sades ha gått under täcknamnet Balyoz Harekâtı (Operation slägga). Militärledningen sade att scenariot hade funnits, men bara som underlag inför en övning. Redan från början väcktes misstankar om att åtalen drivits igenom av gülenister av politiska skäl och att bevismaterialet var förfalskat, men merparten av de 365 åtalade dömdes till fängelse. 2013 avkunnades ett stort antal livstidsstraff och andra långa fängelsedomar mot över 250 åtalade i härvan. 

AKP-regeringen lyckades stegvis minska arméns möjligheter att avsätta en demokratiskt vald regering. Genom grundlagsändringar demokratiserades Turkiet och militärens och domstolarnas möjlighet att lägga sig i politiken minskades. Det blev svårare att förbjuda politiska partier.

Men AKP började framstå som maktfullkomligt. 

Demokratiseringen bromsas

Det gick bra för landet, med hög tillväxt i ekonomin, och regeringens popularitet hos massorna var orubblig. I valet 2011 fick AKP hälften av rösterna och 325 av parlamentets 550 platser.

Efter denna tredje raka valseger för AKP avstannade demokratiseringsarbetet, och det skar sig mellan regeringspartiet och Gülenrörelsen. Erdoğans auktoritära stil fick regeringar i väst att besväras av Turkiets anspråk på EU-medlemskap. 2013 slog polis ned demonstranter som protesterade mot att en populär park i centrala Istanbul skulle bebyggas. 

Hösten 2013 väckte åklagare åtal för korruption mot personer med anknytning till AKP. Under en enda dag greps 52 personer, varav tre söner till ministrar. Anklagelserna om inblandning i korruptionshärvan, som rörde olaglig handel med Iran, gick ända upp i Erdoğans egen familj. Skandalen utlöste en bitter maktkamp mellan regeringen och Gülenrörelsen, vars många anhängare inom polisen och rättsväsendet utpekades av Erdoğan för att ha legat bakom en komplott. Polischefer och domare avskedades eller omplacerades, och alla domar från Ergenekon- och Balyozrättegångarna revs upp. Erdoğan beskrev Gülenrörelsen som ett "fruktans imperium".

Kring årsskiftet 2012–2013 påbörjades nya försök att skapa fred med kurdiska PKK. Regeringen gick med på att den fängslade Öcalan fick ta emot besök och bli en del i fredsprocessen och underlättade kurders kontakter med myndigheter. PKK utlyste vapenvila och lovade att dra bort alla krigare från turkisk mark, men vapenvilan började vittra. 2014 segrade Erdoğan i det första direkta presidentvalet. Det spekulerades kring om hans främsta avsikt med fredstrevarna mot PKK varit att försäkra sig om kurdiskt stöd i valet.

För Erdoğan blev en av de stora frågorna nu att ändra författningen för att ge presidentämbetet ökad makt. Bland konkurrenterna i parlamentsvalet 2015 mötte AKP det relativt nybildade pro-kurdiska partiet HDP, som med bredare profil än tidigare kurdpartier nådde ut till vänsterinriktade väljare och fick över 13 procent av rösterna. Det gav partiet så många mandat att AKP missade två tredjedelars majoritet och skulle tvingas bilda en koalitionsregering.

Relationerna mellan stat och kurder försämrades, och PKK avbröt vapenvilan. När 33 kurdiska fredsaktivister dödades i ett terrordåd i staden Suruç, sannolikt av extremiströrelsen Islamiska staten (IS), anklagade kurderna staten för att ha sett mellan fingrarna med IS verksamhet i gränsområden mot Syrien och Irak. Misstankar riktades mot IS också när nästan 100 människor dödades och 250 skadades 2015 vid ett attentat mot en fredsdemonstration i Ankara. Hundratals misstänkta PKK-anhängare greps och armén och flyget gick till hård offensiv mot PKK. Regeringens helomvändning misstänktes vara ett försök att skrämma bort väljare från HDP.

Det hölls nyval och HDP gick tillbaka, men klarade även denna gång parlamentets tioprocentsspärr, så att AKP än en gång missade möjligheten att på egen hand ändra författningen. Regeringen förklarade dock att arbetet med en ny författning med utökad presidentmakt ändå stod högt på dagordningen.

Ingripandena fortsatte mot medier och andra företag med band till Gülenrörelsen. Styrningen av domstolsväsendet ökade och polisens befogenheter att använda vapen mot demonstranter stärktes. Hundratals människor åtalades för att ha kränkt presidenten genom satirteckningar eller kritiska uttalanden.

Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen (OSSE) riktade svidande kritik mot de orättvisa villkoren under valrörelsen. Men den svårhanterliga flyktingsituation som uppstått inom EU, när hundratusentals människor från bland annat Syrien och Afghanistan tog sig in i Europa via Turkiet, gynnade AKP-regeringen. Ett desperat EU lovade Turkiet mångmiljardstöd och påskyndade medlemskapsförhandlingar för att ta tillbaka flyktingar och skärpa gränsbevakningen.

Misslyckad kupp och mer makt åt presidenten

2016 kom Turkiet att präglas av politisk oro, gripanden av regeringsmotståndare och terrorattentat, bland annat mot turistplatser i Istanbul. Landets största tidning, Gülenanknutna Zaman, togs över av staten och journalister från tidningen Cumhuriyet åtalades för spioneri efter att ha avslöjat hur säkerhetstjänsten smugglade vapen till islamistmiliser i Syrien. I maj 2016 drev AKP igenom en lag som upphävde parlamentsledamöternas juridiska immunitet så att de kan åtalas om de begått något brott. Lagen var uppenbart tillkommen för att kunna ställa kurdiska ledamöter av HDP inför rätta för samarbete med PKK. Parlamentet beslöt att klassa gülenister som terrorister.

Det skulle snart bli värre. Den 15 juli 2016 inledde delar av armén och flygvapnet ett försök att störta regeringen. Parlamentet och säkerhetstjänstens högkvarter i Ankara besköts, bomber föll nära presidentpalatset och i Istanbul spärrade kuppsoldater av broar över Bosporen. Generalstabschefen togs till fånga och kuppledare meddelade via statlig TV att de tagit makten. Men kuppen var illa förberedd, få höga befäl stod bakom den och få soldater deltog. Inom ett dygn hade kuppförsöket slagits ned, men då hade redan fler än 200 människor dödats och över 1 400 skadats. Många civila kom i vägen för kulor mellan upproriska och lojala soldater.

Att det var Gülen och hans lösa nätverk av militärer, journalister, jurister, lärare och akademiker som låg bakom kuppförsöket påstod regeringen omedelbart. Undantagstillstånd utlystes och myndigheter fick fria händer att ingripa mot misshagliga personer och organisationer. Redan första dagen greps flera tusen misstänkta Gülensympatisörer. De följande veckorna greps, avskedades eller avstängdes fler än 100 000 soldater, jurister, lärare, journalister, läkare och borgmästare från sina arbeten. Det kom uppgifter om att massgripanden av Gülensympatisörer varit förberedda länge, med namnlistor. 

Exakt hur kuppen planerades, vilka som stod bakom den och i vilken mån alla som greps eller förlorade jobbet hade kontakter med Gülenrörelsen är fortfarande oklart, trots gripanden och fällande domar i mängd.

I juli 2018 upphävde regeringen det landsomfattande undantagstillstånd som infördes efter kuppförsöket 2016. Under de två åren hade fler än 107 000 statligt anställda avskedats från sina jobb, många anklagade för att stödja Gülen och hans rörelse. 2019 framkom att fler än 31 000 utpekade gülenister dömts till fängelse sedan kuppförsöket. Då hade också nästan 2 000 personer bestraffats med livstids fängelse, anklagade för att ha varit direkt inblandade i resningen. Omkring hälften hade till och med dömts med hänvisning till "särskilt försvårande omständigheter", ett straff som medger strängare behandling än vanlig livstid. 2020 föll domarna i en massrättegång om händelser med anknytning till flygbasen Akıncı nära Ankara, där generalen Hulusi Akar (senare försvarsminister) och andra hölls fångna under kuppnatten. Hösten 2020 hade sammanlagda antalet livstidsstraff som utfärdats passerat 2 500. Förre flygvapenchefen Akın Öztürk var en av de livstidsdömda.

2017 antog parlamentet en lång rad ändringar i författningen som ger presidenten det han eftersträvat: starkt utökad makt. Ändringarna godkändes med knapp marginal i en folkomröstning. De trädde i kraft efter tidigarelagda parlaments- och presidentval 2018.

Om våra källor

 

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0