Osse

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (Osse, på engelska Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) består av 57 nationer: samtliga länder i Europa och de före detta sovjetrepublikerna i Asien, samt Mongoliet, USA och Kanada. Osses syfte är att förebygga krig mellan staterna, främja ekonomiskt samarbete och slå vakt om mänskliga rättigheter, demokratins spelregler och rättsstatens principer i medlemsländerna. Osse bildades 1972 som Europiska säkerhetskonferensen (ESK) men bytte namn 1995.

Varukorg

Totalt 0