Turkiet
Foto: Wikimedia Commons/Dietmar Giljohann

Turkiet

Det stora Turkiet är bron mellan Europa och Asien. Där Medelhavet möter Svarta havet ligger den gamla kulturstaden Istanbul strategiskt i två världsdelar. Större delen av landet tillhör Västasien, men Turkiet räknar sig till Europa. Väntan på EU-medlemskap ser dock ut att bli lång. Turkisk politik präglas av maktkamp mellan den sekulära statsideologin kemalismen och det regerande islamkonservativa partiet AKP. Under 2010-talet har AKP framträtt som allt mer auktoritärt och demokratin har urholkats.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • December

  • Flyktingar alltmer skuldsatta

   EU anslår 325 miljoner euro till kontantstöd åt flyktingar i Turkiet. Pengarna ingår i en treårsplan som sträcker sig till 2024. Under den tiden planerar EU att bidra med tre miljarder euro. Flyktingar får ett kort med pengar till att betala mat och hyra, transporter och läkemedel. Pengarna går på det sättet in i Turkiets ekonomi. Systemet inrättades 2016 (efter krisåret 2015 då stora flyktingströmmar tog sig till EU-länder) och omfattar ungefär en tredjedel av de uppemot fem miljoner flyktingar som befinner sig i Turkiet. Enligt biståndsorganisationerna Röda Halvmånen och Röda Korset har pandemin bidragit till att flyktingfamiljer är mycket mer skuldsatta än de var tidigare.

  • November

  • Gripanden av jurister bröt mot lagen

   Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna beordrar Turkiet att betala skadestånd till 427 jurister anställda i rättsväsendet som greps efter kuppförsöket 2016. Gripandena av domare och åklagare var inte lagliga. Domstolen har tidigare i flera fall ifrågasatt turkiska myndigheters agerande efter kuppförsöket, framför allt frihetsberövanden (se 12 mars 2021).

  • Oktober

  • Sur diplomati över fallet Kavala

   Tio ambassadörer, bland dem Sveriges, kallas upp till Turkiets utrikesdepartement efter samfälld utländsk kritik mot hur Turkiet hanterar fallet Osman Kavala. Filantropen och aktivisten Kavala sitter fängslad utan dom sedan fyra år. USA, Kanada och EU-länder, bland andra, har i ett gemensamt uttalande krävt att fallet får en snabb och rättvis lösning (se 12 mars 2021). Några dagar senare säger presidenten att ambassadörerna kommer att förklaras icke önskvärda i landet, men osämjan ser ut att dämpas när det rapporteras att ambassadörerna inte ska lägga sig i Turkiets inre angelägenheter.

  • Trepartsavtal om elöverföring retar Turkiet

   Egypten, Cypern och Grekland skriver under ett avtal om elöverföring mellan länderna. För egyptisk del kan det öppna för export av solenergi till Europa, medan Grekland kan få en nyckelposition för energileveranser vidare till europeiska länder. Överenskommelsen undertecknas i Aten av presidenterna från Cypern och Egypten samt Greklands premiärminister, vilket säger en del om vilken vikt parterna lägger vid planerna. De betonar också att de vill exploatera naturgaskällor i Medelhavet. Regeringen i Ankara, som anser att sådana planer inkräktar på Turkiets hantering av naturtillgångar i havet, reagerar med irritation.

  • Turkiet ratificerar klimatavtal

   Turkiets parlament röstar ja till den internationella Parisöverenskommelsen om nedskärning av växthusgaser, drygt fem år efter det att turkiska företrädare skrev under avtalet. Efter en sommar med både ovanligt omfattande skogsbränder och översvämningar lovade president Erdoğan i ett tal inför FN:s generalförsamling i september att Turkiet skulle godkänna avtalet före ett stort klimatmöte som ska hållas i Glasgow i Skottland i november.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0