Storbritannien – Utrikespolitik och försvar

Storbritannien har under alla år haft ett laddat förhållande till EU och den process som nu pågår efter EU-utträdet 2020 är komplicerad. I slutet av det året lyckades dock Storbritannien och EU enas om ett handelsavtal. Relationerna till EU har traditionellt balanserats av den ”särskilda relation” till USA som Storbritannien har haft sedan 1945. Det påpekas då och då att relationen är mer ”särskild” för britterna än för amerikanerna.

Storbritannien och EU

Ända sedan inträdet 1973 har Storbritannien varit en motvillig medlem av EG/EU. Den brittiska EU-politiken har ofta handlat mer om hur man ska undvika att lämna ifrån sig makt till Bryssel än att framhålla fördelarna med samarbetet. För britterna har EU-samarbetet främst varit ett sätt att gynna handeln mellan medlemsländerna och de har hela tiden motsatt sig tanken på ökad politisk integration. Storbritannien valde därför att stå utanför EU:s passunion Schengen och att inte införa euron som valuta. Det hjälpte inte att Margaret Thatcher 1985 lyckades förhandla fram en rabatt på medlemsavgiften.

Inför folkomröstningen om EU-medlemskapet 2016 hade den dåvarande premiärminister David Cameron hoppats att och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, bland annat enats om att Storbritannien skulle kunna välja att ställa sig utanför ett eventuellt tätare EU-samarbete och inte behöva bidra med pengar för att rädda euroländer i kris. Cameron fick också igenom vissa begränsningar av EU-invandrares tillgång till det brittiska välfärdssystemet, men de var inte så stora som han hade önskat sig. USA markerade då att man önskade att Storbritannien skulle stanna kvar inom EU och att ett eventuellt utträde skulle påverka ländernas relationer.

Stor ovisshet rådde kring hur Storbritannien skulle lämna EU. Enligt reglerna skulle parterna enats om ett skilsmässoavtal senast två år efter att Lissabonfördragets artikel 50 aktiverats (vilket Storbritannien gjorde i mars 2017). Ett första utträdesavtal blev klart hösten 2018, men det godkändes inte av det brittiska parlamentet. Sedan dess fick Storbritannien två gånger be EU om mer tid för att kunna slutföra brexitprocessen. Hösten 2019 enades EU och Boris Johnsons konservativa regering om ett nytt utträdesavtal som godkändes av det brittiska parlamentet kring årsskiftet 2019/2020. Därmed kunde Storbritannien formellt lämna EU den 31 januari 2020 (se Aktuell politik). Fram till den 31 december gäller de övergångsregler som Storbritannien och EU enats om. Under året ska parterna enas om de villkor som ska gälla därefter och bland annat få till stånd ett nytt handelsavtal. Många bedömare är tveksamma till om det kommer att hinnas med på så kort tid som ett år, och först en knapp vecka före årsskiftet 2020/2021 enades Storbritannien och EU om ett handelsavtal. 

Storbritannien måste även förhandla om sina handels­avtal med parter utanför EU.

Under förhandlingarna inför Storbritanniens EU-utträde har övriga EU-länder visat upp en oväntad stark sammanhållning. En av de mest svårlösta delarna har handlat om vad som skulle hända med gränsen mellan Nordirland och Irland (se Aktuell politik). Överläggningarna har försvårats av spänningar mellan regeringarna i London och Dublin, som uppstått efter många år av gott samarbete framför allt kring den nordirländska fredsprocessen. De lyckades dock samarbeta i de förhandlingar som ledde till att Nordirland fick en ny regering i början av 2020, efter tre år utan provinsregering. Uppgörels.en mellan Storbritannien innebar att Nordirland blev kvar inom EU:s inre marknad och att vissa kontroller nu skulle göras på gods mellan Nordirland och det brittiska fastlandet

Passfrihet mellan Storbritannien och Irland

Ända sedan 1920-talet råder passfrihet mellan Storbritannien och Irland. Den ingår i den så kallade gemensamma resezonen (Common Travel Area, CTA) som också tillåter att irländare utan särskilda tillstånd kan arbeta, studera, få tillgång till olika bidrag och söka vård i Storbritannien. Avtalet tillåter också irländska medborgare att rösta i brittiska val och tvärtom. Länderna avser att behålla den gemensamma resezonen efter att Storbritannien lämnat EU. Ett nytt avtal om detta som slöts i maj 2019 är dock inte bindande (se Kalendarium).

Storbritannien, USA och Irak-kriget

Åren 1997–2010 förde den dåvarande Labourregeringen en aktiv utrikespolitisk roll, ofta i samarbete med USA. Tony Blair vill att landet skulle fungera som en förbindelselänk mellan USA och EU. Efter hand kritiserades Blair på hemmaplan för att stå alltför nära USA.

Under Kosovokrisen 1999 höll amerikaner och britter en hög profil i försvarsalliansen Natos luftkrig mot Jugoslavien. Efter terrorattentaten mot USA 2001 var det bara Storbritannien som i större omfattning deltog vid USA:s sida i de militära angreppen mot Afghanistan.

I början av 00-talet handlade den brittiska utrikespolitiken mycket om Irak och frågan om den irakiska regimen hade massförstörelsevapen. Tillsammans med USA beslöt Storbritannien att invadera Irak i mars 2003, trots motstånd mot kriget på hemmaplan (se Modern historia).

Efter tre veckors krig föll den irakiska regimen, men de brittiska trupperna stannade kvar i södra Irak för att administrera återuppbyggnaden och garantera säkerheten i fyra provinser. Inga massförstörelsevapen hittades, och i USA och Storbritannien fördes en hård debatt om huruvida hotet från Irak hade överdrivits för att motivera ett anfall.

I Basra, som britterna kontrollerade, ökade våldet från 2006, men året efter började den brittiska styrkan dra sig tillbaka från provinsen. 2009 hade i stort sett alla brittiska soldater givit sig av.

Gordon Browns regering tillsatte 2009 en utredning av Storbritanniens roll i Irak. Kommissionen, som leddes av diplomaten John Chilcot, höll förhör med en rad ledande politiker, diplomater och militärer. I sin slutrapport 2016 riktade kommissionen hård kritik mot Blair.

Afghanistan

2005 förband sig Storbritannien att skicka trupper till Natoledda operationen i Afghanistan. I takt med att våldet där ökade från våren 2006 drogs brittiska soldater in i strider med talibaner och andra väpnade grupper i provinsen Helmand. Som mest fanns det 9 000 brittiska soldater i Afghanistan. Insatsen där var inte lika politiskt känslig för britterna som den i Irak, eftersom uppdraget hade mandat från FN. Från 2012 började de utländska trupperna dras tillbaka och 2014 avslutade Nato formellt sin insats i landet. Åren 2002–2020 dödades 455 britter i Afghanistan.

 Samtliga brittiska trupper dras tillbaka under sommaren 2021, sedan USA beslutat att ta hem sina soldater och det därmed anses alltför riskfyllt att ha militära styrkor kvar i landet. Läget spetsas till i augusti samma år, då talibanerna tar över makten i Afghanistan kort efter att de utländska trupperna lämnat landet. Fram till slutet av månaden evakuerar Storbritannien under kaotiska förhållanden 17 000 personer, både britter och afghaner som har arbetat för Storbritannien och deras familjer (se Kalendarium), men en del av dem som skulle få hjälp att lämna Afghanistan blir kvar där. Den brittiska regeringen lovar att försöka hjälpa dem att lämna landet. London får samtidigt skarp kritik, även från konservativa parlamentsledamöter, för att man inte var bättre förberedd på vad som skulle hända och passivt följt USA:s linje. Händelserna väcker också en debatt om vilken roll landet ska ha i världen och vad regeringens paroller om ett "globalt Storbritannien" betyder i praktiken.

Libyen och Syrien

Irakkriget och dess efterspel har skapat ett starkt motstånd i Storbritannien mot att landet ska ge sig in nya militära operationer i konflikt­områden. Men när våldet tilltog i samband med det libyska upproret i början av 2011 drev Storbritannien på för att FN skulle upprätta en flygförbudszon i Libyen för att försvara civilbefolkningen. En sådan godkändes av FN:s säkerhetsråd i mars samma år, och Storbritannien spelade, vid sidan av Frankrike och USA, en ledande roll, men flera andra länder deltog. En parlamentarisk kommitté riktade hösten 2016 hård kritik mot David Camerons Libyenpolitik. Den ifrågasatte motiven för ingripandet, men regeringen fick även kritik för att den saknade en plan för vad som skulle hända när den libyske ledaren Muammar Gaddafi hade störtats.

När Cameron 2013 förespråkade att brittisk militär skulle sättas in mot den syriska regimen, som använt kemiska vapen mot rebellfästen, röstade underhuset nej. Efter Islamiska statens (IS) våldsamma framfart i Irak och Syrien året efter godkände kammaren brittiska flygräder mot den extrema gruppen i Irak. Från slutet av 2015 genomfördes även flygräder mot IS i Syrien.

Spänd kontakt till Iran

Förhållandet mellan Storbritannien och Iran har periodvis varit spänt ända sedan 1800-talet. På senare år har det från brittisk sida främst handlat om oro för att Iran försöker skaffa sig kärnvapen. Hösten 2011 höjde  den dåvarande premiärministern David Cameron tonläget mot Iran och Storbritannien skärpte de ekonomiska sanktionerna mot landet. Beslutet ledde till att den brittiska ambassaden i Teheran stormades av demonstranter och att länderna sänkte sina diplomatiska relationer till lägsta nivå.

I samband med ett genombrott i förhandlingarna om Irans kärnvapen 2015 (se Iran: Utrikespolitik och försvar) förbättrade kontakterna mellan länderna och Storbritannien öppnade på nytt sin ambassad i Teheran. Den dåvarande utrikesministern Philip Hammond besökte kort därefter Iran för samtal. Han markerade dock att Storbritannien avsåg att gå varsamt fram och att misstron mellan länderna fortfarande var stor. Efter att kärnteknikavtalet mellan Iran (JCPOA 2015) och omvärlden trätt i kraft i början av 2016 utsåg Storbritannien en ambassadör i Iran på hösten samma år. Gripandet av sex brittisk-iranska personer på våren 2016 bidrog till fortsatta spänningar mellan länderna.

Storbritannien beklagade, tillsammans med Frankrike och Tyskland, USA:s beslut att 2018 dra sig ur kärnenergiavtalet med Iran. Länderna slog samtidigt fast att avtalet fortfarande var viktigt för den gemensamma säkerheten. 

När spänningarna mellan Iran och USA steg i början av 2020, efter att amerikansk militär dödat en iransk general i Revolutionsgardet, försökte Boris Johnson inledningsvis hålla en låg profil (se Kalendarium). Tillsammans med Tyskland och Frankrike gjorde Storbritannien i mitten av januari en markering mot Iran som man menade inte håller sin del av avtalet. Det kan i förlängningen leda till att ett avtalsbrott skulle hanteras av FN:s säkerhetsråd. Kort därefter uttalade Johnson sig för att (JCPOA 2015) skulle ersättas med ett nytt avtal som skulle förhandlas fram av USA:s president Donald Trump. Senare påpekade dock en talesperson för den brittiska regeringen att det inte innebar att Storbritannien tänkte dra sig ur JCPOA 2015.

Trump och Johnson

Trumps agerande fick många brittiska bedömare att ifrågasätta huruvida den särskilda relationen skulle överleva. Det handlade inte bara om USA:s beslut att ensidigt lämnar kärnenergiavtalet med Iran, utan att ha någon ny plan för hur problemen skulle hanteras. Sommaren 2019 ledde ett läckt meddelande till regeringen där den brittiska ambassadören till USA, Kim Darroch, kritiserade Trump till att han kallades hem. Händelsen ledde till att Trump i hårda ord på Twitter riktade kritik mot Darroch och den brittiska regeringen.

Efter att Boris Johnson 2019 tog över som brittisk premiärminister såg relationerna ut att förbättras. Trump var också positiv till att britterna skulle lämna EU, som han ser som en stor konkurrent på handelsområdet. Som det är idag går 45 procent av den brittiska exporten av varor och tjänster till EU och 19 procent till USA. I början av maj 2020 inleddes samtal om ett eventuellt frihandelsavtal mellan Storbritannien och USA. Britterna vill bland annat öka exporten av mat och jordbruksprodukter till USA, och försöka få lägre tullavgifter för en rad varor. USA hoppas på att kunna sälja fler varor, som produceras enligt amerikanska regler som i många fall skiljer sig från EU:s som britterna följer idag, till Storbritannien. USA hoppas också på att få ökad tillgång till den brittiska marknaden när det gäller hälsovård och läkemedel, även om den brittiska regeringen idag säger att den allmänna sjukvården, NHS, inte kommer att öppnas för amerikanska intressen.

Argentina och Falklandsöarna

Argentinska krav på de brittiska Falklandsöarna i södra Atlanten har skapat spänningar mellan Storbritannien och Argentina. När argentinska trupper 1982 invaderade öarna ledde det till ett krig mellan länderna som vanns av britterna (se Modern historia). Förhoppningar om att det skulle finnas olja och gas i havet kring öarna ledde till att Argentina på 00-talet höjde tonläget mot britterna.

2013 hölls en folkomröstning där 99,8 procent av invånarna röstade för att Falklandsöarna skulle förbli brittiska. Ett första framsteg rapporterades i september 2016, då länderna bland annat enades om att restriktionerna kring utvinningen av gas och olja kring Falklandsöarna skulle tas bort, och att flygförbindelser skulle kunna upprättas mellan Falklandsöarna och länder i regionen

Maktskiftet i Argentina 2015 bäddade för ett töväder mellan länderna. I maj 2018 besökte utrikesminister Boris Johnson Argentina. Det var första gången på 25 år som en brittisk utrikesminister besökt landet. Hösten 2018 resten även premiärminister May till Argentina för att delta i ett G20-möte där.

Ryssland

Mordet på en avhoppad rysk underrättelseagent 2006 ledde till spänningar i förhållandet till Ryssland, inte minst sedan Moskva vägrat att utlämna den misstänkte gärningsmannen. I samband med Ukrainakrisen 2014 införde Storbritannien sanktioner mot Ryssland i samarbete med övriga EU-länder. Året efter skickade britterna militär personal till Ukraina för att utbilda landets försvarsstyrkor. De skulle vara stationerade i västra Ukraina, långt från striderna i öster.

Hösten 2016 riktade den brittiska regeringen skarp kritik mot ryska bombningar av civila mål i Syrien.

Relationerna komplicerades ytterligare efter mordförsök på en rysk dubbelagent och hans dotter våren 2018, där premiärminister May pekade ut Ryssland som ansvarigt. Om inte Ryssland utfört mordförsöken betydde det att man inte hade full kontroll över det nervgift som använts, menade hon. Ryssland förnekade dock att inblandning. Storbritannien utvisade bland annat 23 ryska diplomater från landet, och Ryssland svarade med att utvisa lika många brittiska diplomater (se vidare Kalendarium). Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA fördömde i ett gemensamt uttalande nervgiftsattacken som man menade inkräktade på Storbritanniens nationella suveränitet.

Samväldet

Många av Storbritanniens tidigare kolonier ingår i Samväldet (samt numera även Moçambique och Rwanda som inte varit en del av det brittiska kolonialväldet). Syftet med organisationen är att upprätthålla kulturell och social värdegemenskap mellan de forna kolonierna. Samväldet har även betydelse för att kanalisera bistånd från rika till fattiga länder inom organisationen. Det utövar dessutom påtryckningar för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna i medlemsländerna.

Storbritannien är ett av de fem länder som har en permanent plats i FN:s säkerhetsråd.

Försvar

Det kalla krigets slut 1989/1990 ledde till kraftiga neddragningar av det konventionella försvaret och den brittiska armén började anpassas till den nya situationen i Europa, där krishantering hade blivit en viktig uppgift för de militära styrkorna. 2010 aviserades nya besparingar inom försvaret och sedan dess har flera tusen man fått gå och investeringar i ny materiel sköts på framtiden.

2010 slöt Storbritannien och Frankrike ett försvarsavtal som innebar att länderna skulle samarbeta i en ny gemensam militär styrka på upp till 10 000 man. Minst ett hangarfartyg skulle också finnas i området kring den franska och den brittiska kusten. Länderna skulle också gemensamt utveckla ny teknologi för att testa kärnvapen. Två nya forskningscentra skulle byggas, ett i Storbritannien och ett i Frankrike. Från brittisk sida betonades att uppgörelsen låg utanför EU-samarbetet och att det inte var något försök att underminera Natos ställning.

Vid lanseringen av en ny försvarsstrategi hösten 2015 sade Cameron att upp till 10 000 soldater skulle kunna sättas in vid händelse av ett stort terrorattentat, som det i Paris samma höst. Försvaret skulle också bygga upp ny kapacitet för att bekämpa cyberhot.

Storbritannien har ett eget kärnvapenprogram, Trident, men britterna håller på att minska sin arsenal av kärnvapenstridsspetsar och det finns inte längre några amerikanska kärnvapen på brittiska baser. Landet har fyra kärnvapenbestyckade ubåtar som är placerade i Skottland. 2016 godkände underhuset att de skulle ersättas med nya fram till 2025, till en kostnad av 31 miljarder pund. Den skotska regeringen motsätter sig att kärnvapnen ska få vara kvar på skotskt territorium. 

Brittiska soldater finns även stationerade bland annat i Baltikum (som en del av Nato-insatsen där), Brunei, Cypern, Gibraltar och Falklandsöarna. Tidigare var flera tusen soldater stationerade i Tyskland, men merparten har nu tagits hem. 2020 var bara 185 soldater kvar i Tyskland, där de  deltog in utbildningsinsatser.

Som mest fanns det 30 000 soldater i Nordirland. Numera är styrkan nere i cirka 5 000 man.

Storbritannien har deltagit i flera av FN:s fredsbevarande operationer bland annat i Bosnien och Kosovo. 2000 ingrep en brittisk specialstyrka för att hindra den brutala RUF-gerillans framfart i Sierra Leone. 2015 skickades 1 300 brittiska soldater till landet igen för att bistå myndigheterna i kampen mot ebola.

LÄSTIPS: läs mer om Storbritannien i UI:s publikation Utrikesmagasinet:
Brexit väcker åter tanken om ett enat Irland (2019-02-20)
Orealistiska britter orsakar dödläge i brexitsamtal (2017-10-15)

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0