Storbritannien
Foto: Shutterstock/bgrissom

Storbritannien

Kelter, romare, angler och saxare, danska vikingar och normander lade grunden till det som skulle bli en av Europas och världens stormakter. I början av 1900-talet var Storbritannien centrum i ett imperium där det brukade sägas att solen aldrig gick ned. Avkoloniseringen efter andra världskriget har gjort Storbritannien till ett mer vanligt land, men dess politiska, ekonomiska och inte minst kulturella inflytande är fortfarande stort. London har förblivit ett viktigt finansiellt centrum och Storbritannien är en av de permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • Oktober

  • Skottland förbjuder barnaga

   Skottland blir nu först i Storbritannien att införa förbud mot barnaga. Det skotska parlamentet antar den nya lagstiftningen med klar majoritet, 84 ledamöter röstar för, 29 emot. Fram till nu har föräldrar haft rätt att använda "ett rimligt" mått av våld när de uppfostrar sina barn. För att träda i kraft måste lagen formellt godkännas av drottning Elizabeth.

  • Domstol: Nordirlands abortlag strider mot mänskliga rättigheter

   High Court i Nordirland avgör att den nordirländska abortlagstiftningen strider mot de mänskliga rättigheterna, vilka Storbritannien har åtagit sig att följa. Fallet togs till domstol av Sarah Ewart, som 2013 nekades abort trots att läkare slagit fast att fostret hon bar på inte skulle överleva utanför livmodern. Hon tvingades därmed att resa till England för att avsluta graviditeten. Om inte Nordirland får en ny regering före den 21 oktober kommer provinsen att få en ny och mer liberal abortlag, efter ett beslut i det brittiska parlamentet.

  • DUP stödjer Johnsons brexitförslag

   Det nordirländska Demokratiska unionistpartiet (DUP) ställer sig bakom premiärminister Boris Johnsons förslag till lösning av den omtvistade frågan om vad som ska hända med gränsen mellan Nordirland och Irland vid en brexit. Flera av de övriga nordirländska partierna, varav merparten vill att Storbritannien ska stanna kvar inom EU, kritiserar DUP-ledaren Arlene Foster för detta, och säger att hon därmed inte representerar majoriteten av befolkningen i Nordirland, som röstade mot brexit. En del unionistpolitiker kritiserar henne samtidigt för att ha backat från de "röda linje" hon satt upp för att vara beredd att stödja ett utträdesavtal.

  • Johnson skickar nytt brexitförslag till EU

   Den brittiska regeringen skickar över ett nytt förslag till brexituppgörelse till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Premiärminister Boris Johnson markerar att om EU inte godtar detta kommer Storbritannien att lämna unionen utan ett avtal. Flera politiska bedömare menar att förslaget inte är allvarligt menat utan bara ett sätt för den brittiska premiärministern att visa att han har försökt nå ett avtal. Enligt det brittiska förslaget garanteras: 1) att det nordirländska fredsavtalet från 1998 ska respekteras, 2) att de rättigheter som numera ingår i den så kallade gemensamma resezonen (Common Travel Area, CTA) ska respekteras (det innebär bland annat att passfrihet råder och att britter och irländare utan särskilda tillstånd kan arbeta, studera, få tillgång till olika bidrag och söka vård i det andra landet). 3) att det från januari 2021 ska skapas en gemensam zon på den irländska ön när det gäller jordbruksprodukter, livsmedel och tillverkningsvaror som ska kunna skeppas mellan Irland och Nordirland utan att några tullkontroller görs, på villkor att varorna har sitt ursprung i Nordirland, medan kontroller ska göras i hamnar och på flygplatser på varor som kommer till Nordirland från andra delar av världen (inklusive resten av Storbritannien). 4) ett villkor för att zonen ska bli av är att den godkänns av det nordirländska parlamentet, Stormont, senast i december 2020. Detta ska sedan förnyas vart fjärde år, men om Stormont motsätter sig att detta kommer avtalet att löpa ut efter fyra år. 5) Nordirland kommer att lämna EU:s tullunion samtidigt som resten av Storbritannien. De nya tullkontroller som måste ske i samband med det kommer inte att ske på gränsen mellan Nordirland och Irland eller i närheten av den. Förslaget tas emot med påtaglig skepsis  EU, men det avvisas inte helt.

  • September

  • HD: Johnsons beslut att stänga parlamentet olagligt

   Högsta domstolen avgör att premiärminister Boris Johnsons beslut att tillfälligt hemförlova parlamentet under fem veckor (den brittiska termen är prorogue) skett i strid med lagen, då det utan tillräckliga skäl hindrat parlamentet från att utföra sina uppgifter vid en exceptionell tidpunkt. Enligt domstolens ordförande Lady Hale är samtliga elva domare eniga i beslutet som innebär att stängningen hävs. Domstolen avgör också att den har de befogenheter som krävs för att ta ställning till frågan.  HD-beslutet leder till att bland andra Labourledaren Jeremy Corbyn kräver att premärministern ska avgå. Corbyn uppmanar Boris Johnson att be både drottningen och landet om ursäkt. (Här finns en sammanfattning på engelska av domstolens beslut). Vad som händer härnäst blir en sak för talmännen i underhuset och överhuset.  De beslutar att parlamentet ska samlas på nytt den 25 september. I sin första kommentar till beslutet säger Boris Johnson, som befinner sig i USA, att han inte delar domstolens uppfattning. 

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0