krigsförbrytelser

brottsrubriceringen krigsförbrytelser (eller brott mot krigets lagar) omfattar grova brott mot internationella överenskommelser om uppträdande under väpnade konflikter; en av tre centrala brottsrubriceringar inom folkrätten (de övriga två är folkmord och brott mot mänskligheten)

Varukorg

Totalt 0