Utbildning

Val av skola och utbildning hänger starkt samman med vilken samhällsklass man tillhör. Det finns både statliga och privata skolor. En förändring som skett på senare år är att det vuxit fram en rad nya alternativ inom det statliga systemet, vilka till viss del finansieras av privata aktörer.

Grundskolan är obligatorisk för barn mellan 5 och 16 år (i England råder formell skolplikt tills eleven fyllt 18 år). I Nordirland börjar barnen i skolan vid 4 års ålder. De examensprov som de flesta elever avlägger vid 16 års ålder berättigar till en mer avancerad utbildning. Efter ytterligare två års studier tas normalt en examen som motsvarar studentexamen.

Ett problem är att tusentals 16- till 18-åringar hoppar av skolan i förtid. Nästan 9 procent av alla brittiska pojkar mellan 15 och 19 år går varken i skolan eller arbetar.

Överklassens och medelklassens barn går ofta i privatskolor (varav en del är internatskolor) som finansieras av föräldrarna. De flesta brittiska barn går dock i statliga skolor som kontrolleras av lokala myndigheter. I England och i Wales finns det numera knappt 7 000 skolor, inom det statliga systemet, som drivs av religiösa samfund. Fram till 1997 fanns det bara kristna och judiska skolor, men sedan dess har även en rad muslimska, sikhiska och hinduiska skolor startats.

En del skolor, akademier, får ta emot sponsorpengar från bland annat näringsliv, kyrkor och andra, och är mer självständiga än andra statliga skolor, bland annat när det gäller läroplaner och lärarlöner. De första akademierna startades under Labours styre 1997–2010, men senare borgerliga regeringar har fortsatt att bygga ut systemet, som inspirerats av svenska friskolor. Till skillnad från i Sverige får de inte vara vinstdrivande.

Dessutom finns drygt 230 läroverk (grammar schools), som syftar till att förbereda eleverna för högre studier. Det har också gjorts satsningar på yrkesutbildningar via ett lärlingsprogram.

I Nordirland går protestantiska och katolska barn oftast i olika skolor, varav merparten finansieras av staten.

Högre utbildning

Det finns fler än 150 universitet, varav de mest kända är Oxford och Cambridge, och högskolor. Sedan länge pågår en livlig debatt om social snedrekrytering till universiteten.

Avgifter infördes på universiteten på 1990-talet, och har gradvis höjts, trots protester från studenterna. Skotska studenter behöver inte betala några avgifter alls så länge de studerar vid ett universitet i den egna landsdelen. Studenter från andra delar av Storbritannien måste dock betala för att studera vid ett skotskt universitet, men det gäller än så länge inte studenter från andra EU-länder. 

När Times Higher Education World University Rankings listade världens främsta universitet 2017 hamnade Oxford och Cambridge för första gången på första respektive andra plats. Även tre universitet i London hamnade högt upp i listan, sedan var det ett gap ner till övriga brittiska lärosäten. De dras bland annat med problem kring kvaliteten i undervisningen och växande skulder för studenterna. Inför brexit var det också färre EU-studenter som ville studera på brittiska universitet, som också började få svårare att behålla personal  från andra EU-länder.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0