Sydkorea – Naturtillgångar, energi och miljö

Sydkorea är fattigt på naturtillgångar och har länge importerat stora mängder olja, kol och gas för att mätta sitt energibehov. Men målet är att på sikt byta ut fossila bränslen mot kärnkraft och förnybara energikällor. Sydkorea ligger i framkant när det gäller att utveckla tekniska lösningar som ska bidra till att sänka klimatutsläppen.

Stenkol är landets främsta mineraltillgång. Brytning av tungsten hade förr viss ekonomisk betydelse. Det finns mindre förekomster av bland annat bly, zink, silver, guld, koppar, kaolin och fältspat. Det har även påträffats fossilgas (naturgas) i havet utanför kusten.

Landet importerar både olja och gas för att fylla sitt energibehov. Sedan början av 2020-talet pågår försök att fasa ut användningen av kol.  Koleldade kraftverk ska stängas i utbyte mot stora satsningar på flytande fossilgas (LNG). Sydkorea är redan en av världens största importörer av flytande gas.

Sydkorea har även satsat hårt på kärnkraft för att minska användningen av fossila bränslen.  I början av 2020-talet fanns planer på att stänga kärnkraftverk och i stället öka användningen av förnybara energikällor, men efter maktskiftet 2022 meddelade landets nye president Yoon Suk-yeol att det skulle bli ”för dyrt” med enbart ”grön” energi. I stället ville han fortsätta med kärnkraften och ha som mål att en tredjedel av energiförsörjningen skulle bestå av kärnkraft år 2030.

Sydkorea har även inlett tillverkning av små moderna reaktorer till kärnkraftverk, som flera länder uttryckte intresse av att köpa in vid mitten av 2020-talet.

ENERGIFÖRSÖRJNING

Sydkorea är ett av de länder i världen som använder mest energi per invånare.
Fyra femtedelar av energiförsörjningen utgjordes 2022 av fossila bränslen, där olja svarar för mest, följt av kol och gas. Kärnkraft bidrog med omkring en sjättedel av behovet medan förnybara energikällor stod för mindre än 4 procent.

När det gäller elproduktionen som är en del av energiförsörjningen svarade kol och olja tillsammans för två tredjedelar av behovet år 2022. Kärnkraft stod för 28 procent och förnybara energislag för 12,5 procent.

KLIMAT OCH MILJÖ

Sydkorea hör till de värsta utsläpparna av växthusgaser i världen. Landet ligger på tolfte plats bland 191 länder. Mätt per invånare hamnar landet något längre ned på listan, men finns ändå med bland de 20 länder som har högst utsläpp per invånare.

En topp nåddes vid slutet av 2010-talet och sedan dess har nivåerna sjunkit något, bland annat under coronapandemin då den ekonomiska aktiviteten minskade.

Sydkorea har lämnat in en uppdaterad klimatplan (NCD) i enlighet med Parisavtalet och har i denna förbundit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till år 2030 (från 2018 års nivå). Sydkorea har även lämnat in en långsiktig strategi (LTS) där landet har som mål att bli koldioxidneutralt till år 2050, det vill säga ha uppnått nettonollutsläpp.

Målet att landet ska vara koldioxidneutralt till år 2050 har lagstadgats. För att uppnå detta mål strävar landet efter att gradvis öka andelen förnybar energi i elförsörjningen. Även kärnkraftens andel ska öka medan fossila bränslen ska fasas ut. Sydkorea har också byggt upp ett system för handel med utsläppsrätter.

Det pågår även utveckling av olika teknologier som ska främja klimatvänliga lösningar och spara energi, bland annat genom att utnyttja vätgas.

Klimatutmaningar

Det finns flera tecken på att Sydkorea redan idag påverkas av den globala uppvärmningen i spåren av klimatförändringarna. Enligt mätningar har medeltemperaturen på Koreahalvön ökat med omkring 1,5 grader under det senaste seklet och landets låglänta kuster har påverkats av översvämningar som en följd av stigande havsnivåer. Under kommande årtionden väntas nederbörden i landet öka i form av skyfall och kraftiga tyfoner. Även torka och värmeböljor under sommaren bedöms komma att bli vanligare och bidra till ökande vattenbrist.

År 2022 föll stora mängder regn över Seoul, vilket ledde till att tunnelbanor översvämmades, det var de värsta skyfallen på omkring hundra år.

Sydkorea tillhör de länder som är minst sårbara för klimatförändringar. I klimatanpassningsindexet ND-Gain placeras landet bland de 20 länder som ligger bäst till (se listan här). 

Övriga miljöproblem

Sydkoreas rekordsnabba tillväxt under andra halvan av förra århundradet hade en baksida för miljön. Den tunga industrin släppte ut mycket föroreningar. Under senare år har den snabba inflyttningen till städerna och hög befolkningstäthet gett upphov till nya miljöproblem. Luftkvaliteten är ännu dålig i de största städerna. 

Ett annat miljörelaterat problem är den omfattande avverkningen av skog.

Om våra källor

94268

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0