Sydkorea – Naturtillgångar och energi

Sydkorea har inga kända oljefyndigheter av större värde och är fattigt även på andra mineraler. Stenkol är landets främsta mineraltillgång. Brytning av tungsten hade förr viss ekonomisk betydelse. Det finns mindre förekomster av bland annat bly, zink, koppar, kaolin och fältspat.

Oljeimporten är betydande. För att minska importen av råvaror och bränsle till industrin har Sydkorea startat samriskprojekt med utländska företag för att utvinna mineraler i resursrika länder som Australien, Kanada och Indonesien.

Importerat kol svarar för omkring 40 procent av energiproduktionen i landet, men regeringen meddelade 2020 att hälften av landets 60 koleldade kraftverk skulle stängas i utbyte mot stora satsningar på flytande naturgas. Sydkorea är en av världens största importörer av flytande naturgas. Landet har sedan länge förhoppningar om att en rörledning ska kunna byggas som kan leverera rysk gas från Sibirien via Nordkorea.

Sydkorea har även satsat hårt på kärnkraft för att minska användningen av fossila bränslen.  Men regeringen beslutade i början av 2020-talet att flera av de 24 kärnkraftverken skulle stängas i utbyte mot ökad användning av förnybar energi. Från år 2050 är planen att landet ska vara koldioxidneutralt, det vill säga att nettoutsläppen ska vara under noll.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0