Sydkorea

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/asien/sydkorea/

Sydkorea har på ett par generationer förvandlats från fattig jordbruksnation till ett av Asiens rikaste länder. Industrijättar som Hyundai och Samsung har gjort sydkoreansk export världskänd. Men ingen fred råder med Nordkorea efter Koreakrigets slut 1953, och Sydkorea präglas av grannkonflikten och av det militära stödet från USA.

Sydkorea – Geografi och klimat

Sydkorea ligger på koreanska halvöns södra del. Landet omges av Gula havet i väster och Japanska havet i öster (som Sydkorea kallar Östra havet). Sydkorea skiljs från Japan genom Koreasundet, som på sitt smalaste ställe är 20 mil brett. Gränsen mot Nordkorea utgörs av en demilitariserad zon längs 38:e breddgraden.

Sydkoreas östra kust är hög och rak, medan den södra och västra kustlinjen är starkt sönderskuren av vikar, uddar och öar. Det finns sammanlagt cirka 3 500 öar, varav över 600 är bebodda. Störst är Jeju, cirka tio mil söder om fastlandet. Fyra femtedelar av Sydkoreas landyta består av högland och berg. Taebaek och Sobaek är de största bergskedjorna. Landets högsta topp är Halla-san, en vulkan på Jeju.

Sydkorea har ett tempererat klimat med fyra årstider. Vintrarna är långa, kalla och torra, medan somrarna är korta, heta och fuktiga, särskilt i södra delen av landet.

Mest regn faller under perioden april till september, då monsunvindar från Stilla havet sveper in över Koreahalvön.

Sydkorea kan drabbas av kraftiga orkaner och tyfoner, som ibland orsakar stor förödelse.

Om våra källor

Fakta – Geografi och klimat

Yta
99 274 km2 (2022)
Tid
svensk + 8 timmar
Angränsande land/länder
Nordkorea
Huvudstad med antal invånare
Seoul 9 600 000 ( folkräkning 2020)
Övriga större städer
Busan 3,3 milj, Incheon 2,9 milj, Daegu 2,4 milj, Daejon 1,5 milj, Gwangju 1,5 milj (folkräkning 2021)
Högsta berg
Halla-san (1950 m ö h)
Viktiga floder
Naktong, Han, Kum
Största sjö
Yanggu
Medelnederbörd/månad
Seoul 376 mm (juli), 20 mm (febr)
Medeltemperatur/dygn
Seoul -5 °C (jan), 25 °C (juli)

Källor

Sydkorea – Befolkning och språk

Sydkorea är ett av världens mest urbaniserade länder och mer än hälften av befolkningen lever i miljonstäder. Sydkorea är också ett av världens tätast befolkade länder. Men idag visar prognoser att befolkningen inom de närmaste åren kommer att börja minska i antal.

Sydkoreanerna föder allt färre barn och landet har ett av världens lägsta födelsetal. Flera åtgärder har gjorts från regeringens sida för att försöka uppmuntra sydkoreanerna att skaffa fler barn. Ett av skälen till att det föds så få barn är att unga sydkoreaner väljer en yrkeskarriär framför att gifta sig och bilda familj. I genomsnitt föder kvinnorna bara ett barn. Från 1950-talet fram till slutet av 2010-talet har födelsetalet minskat från 5,6 till 1,1 barn per kvinna.  Enligt prognoser kommer befolkningen att börja minska från andra halvan av 2020-talet. Redan 2020 visade officiell statistik att befolkningen minskade för första gången under det senaste årtiondet. Om utvecklingen fortsätter kommer antalet invånare uppgå till endast 39 miljoner år 2067. Då kommer även medianåldern i landet ha ökat till 62 år, vilket är en följd av att invånarna lever allt längre.  

Befolkningen består nästan uteslutande av koreaner, men det finns en liten kinesisk minoritet. 

Koreanska språkets ursprung är omdiskuterat, men hänförs oftast till den altaiska språkfamiljen. Två tredjedelar av ordförrådet är dock kinesiska lånord. Länge skrevs koreanska enbart med kinesiska tecken. På 1400-talet skapades ett enkelt fonetiskt skriftspråk, hangul. Numera skriver sydkoreaner med hangul eller en blandning av hangul och kinesiska skrivtecken. 

Sydkoreanernas sätt att tala skiljer sig från nordkoreanernas, men de förstår varandra. Engelska dominerar som andraspråk.

Om våra källor

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
nästan 100 % koreaner
Antal invånare
51 628 117 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
531 (2020)
Andel invånare i städerna
81 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
5,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,9 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
-0,2 procent (2022)
Fertilitetsgrad
0,8 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,1 procent (2022)
Förväntad livslängd
84 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
87 år (2021)
Förväntad livslängd för män
81 år (2021)
Språk
koreanska (skiljer sig från koreanska i Nordkorea)

Källor

Sydkorea – Religion

I Sydkorea råder religionsfrihet. Religionen har historiskt haft stort inflytande, men hälften av befolkningen betraktar sig idag som icke-religiösa.

Buddism och daoism (taoism) kom från Kina på 300-talet. Buddismen förbjöds drygt tusen år senare och trängdes ut av den kinesiska vishetsläran konfucianismen, som lovordar bildning och lydnad mot överheten. Konfucianismen präglar ännu delvis samhället, bland annat genom att stor vikt läggs vid utbildning. 

I slutet av 1700-talet kom de första katolska missionärerna från Europa till Korea. Katolikerna utsattes för hård förföljelse. I slutet av 1800-talet kunde de kristna verka fritt och då anlände även protestantiska missionärer. Under senare delen av 1900-talet växte kristendomen kraftigt och gick om buddismen som största religion.

Bland de sydkoreaner som tror på någon religion betecknar sig 45 procent som protestanter, 35 procent som buddister och 18 procent som katoliker.  En pingstkyrka i Seoul med över 800 000 medlemmar räknas som världens största kristna församling. Efter USA är Sydkorea det land som sänder flest kristna missionärer till omvärlden. 

Shamanism och andetro lever kvar i liten skala, främst på landsbygden. Koreaner har kombinerat inhemsk shamanism med inslag från buddism, konfucianism, daoism och kristendom. En inhemsk blandreligion, chondogyo, har vuxit fram som reaktion mot västerländskt inflytande.

Om våra källor

Sydkorea – Utbildning

Utbildning skattas högt i Sydkorea och studiebakgrunden avgör om en individ kan avancera i samhället och bli socialt accepterad i vissa grupper.

I internationella jämförelser av skolresultat brukar Sydkorea komma mycket högt, men effekterna av det intensiva trycket på de studerande är livligt omdiskuterade. Kritikerna menar att fixeringen vid provresultat kan försvåra en djupare förståelse av de olika ämnena. 

Sydkorea har ett centraliserat skolsystem där utbildningen är avgiftsfri från sex till femton års ålder. Efter förskola mellan fyra och sex års ålder följer nio obligatoriska skolår. Därefter finns treåriga gymnasier och två- eller treåriga yrkesskolor. En hög andel av hushållens utgifter går till barnens vidareutbildning. 

 Andelen högskolestudenter är bland de högsta i Asien.

Om våra källor

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,3 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
16 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
98,8 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,7 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,8 procent (2019)

Källor

Sydkorea – Kultur

Sydkoreas kultur präglas i hög grad av landets historia som förbindelselänk mellan Kina och Japan. I samband med frigörelsen från Kina på 300-talet efter Kristus upplevde Korea en kulturell guldålder med estetiska impulser från buddismen. Fynden från denna tid omfattar främst stengods och smycken.

En ny kulturell blomstringsperiod tog sin början vid 600-talets slut. Då var det kinesiska inflytandet stort inom skulptur och arkitektur. Under Koryo-dynastin (918–1392) uppfördes en rad buddistiska tempel, som till en del finns kvar än idag. Berömt är också stengodset med celadon­glasyr, en porslinsartad keramik med blekt grågrön yta. 

Måleriet hade en storhetstid under början av Choson-dynastin från slutet av 1300-talet. Målningarna är, liksom i Kina, främst utförda i tusch och färger på papper eller siden. Under samma tid utvecklades också en nationell litteratur. Sedan det koreanska alfabetet hangul blivit allmänt känt kunde litterära verk spridas även till samhällsgrupper som inte behärskade kinesiska skrivtecken. Under 1500-talet blomstrade den mest berömda av de koreanska diktformerna, sijo, med treradiga verser uppbyggda enligt mycket stränga regler. Sijo är än i dag en populär diktform.

I början av 1900-talet påverkades den koreanska litteraturen starkt av västerländska strömningar. 

En traditionell dramaform är pansori, där en solist tillsammans med en trummande musiker berättar en historia med sång, tal, dans och pantomim. Trummor, som den timglasformade changgon, utmärker koreansk musik. 

Efter Koreakrigets slut i början av 1950-talet kringskars kultur­arbetarnas verksamhet av den nationella säkerhetslagen (se Politiskt system). Konstnärer och författare fängslades för verk som ansågs Nordkoreavänliga eller vänsterinriktade. När militärstyret upphörde i slutet av 1980-talet fick dock kulturarbetarna större frihet.

Den moderna populärkulturen är aktiv. Koreanska popmusiker är populära i stora delar av Asien och internationellt kända under samlingsbegreppet K-pop. Sydkoreanska såpoperor har också fått stor spridning utomlands.

Vid slutet av 2010-talet fick en sydkoreansk film stor uppmärksamhet världen över. Thrillerkomedin Parasit av Bong Joon-ho vann då såväl Guldpalmen från filmfestivalen i Cannes 2019 som fyra Oscars, bland annat för bästa film år 2020.

Om våra källor

Sydkorea – Äldre historia

På 300-talet fanns flera statsstater på den koreanska halvön och först på 600-talet bildades ett enat rike. Vid slutet av 1300-talet styrdes området av Chosondynastin (även kallad Yidynastin) och Seoul blev huvudstad. Trots att dynastin blev allt mer försvagad behöll den makten fram till 1910, då Korea annekterades av Japan.

Koreanerna härleder sin civilisations ursprung till riket Choson, som enligt legenden grundades år 2333 f Kr på nordvästra delen av den koreanska halvön. Omkring 300-talet f Kr antas Choson ha utvidgat sitt välde in i nuvarande kinesiska Manchuriet. År 108 f Kr erövrade Kina norra delen av Koreahalvön för att sedan ha kolonier där i nordväst fram till 400-talet e Kr. 

Utanför kolonierna utvecklades samtidigt flera koreanska stads­stater, däribland Koguryo som i början av 300-talet drev bort kineserna. Mot slutet av 600-talet lade kungariket Silla i sydöst under sig både Paekche i sydväst och Koguryo i norr. Därmed enades halvön. 

Sillas blomstringsperiod övergick i sönderfall och 918 grundades en ny dynasti, Koryo. Krig mot angränsande stammar följdes av en ekonomisk och kulturell storhetstid på 1000- och 1100-talen. Med Kina som förebild utvecklades bland annat boktryckarkonsten. 

På 1200-talet invaderades halvön av mongoler som dominerade fram till början av 1300-talet, då Koryo-dynastin återtog makten. Efter attacker från kinesiska arméer och maktkamp vid hovet grep generalen Yi Song-Gye makten 1392. Han grundade en ny dynasti med det gamla riket Chosons namn och med Söul som huvudstad. Choson-dynastin kallas även Yi-dynastin. 

Konfucianismen övertog nu buddismens roll i det offentliga livet. En kulturell och vetenskaplig storhetstid rådde under första halvan av 1400-talet, särskilt under kung Sejong (1418–1450) som bland annat tog initiativ till skapandet av Koreas eget alfabet, hangul. 

Sedan förföll även Choson-dynastin, även om den satt kvar på tronen ända till 1910. Japanska attacker på 1590-talet ödelade landet, och efter två kinesiska invasioner i början av 1600-talet blev Korea en kinesisk lydstat för en tid. Bortsett från kontakterna med Kina isolerade sig Korea från omvärlden fram till 1875, då koreanerna tvingades att öppna hamnar för japanska handelsmän. Korea slöt sedan fördrag med en rad västländer och med Ryssland. Efter Japans seger över Kina i kriget 1894–1895 och över Ryssland i rysk-japanska kriget 1904–1905 blev Korea ett japanskt protektorat, det vill säga koreanerna fick själva styra sina inre angelägenheter medan relationerna med omvärlden kontrollerades av Japan. 1910 annekterades dock landet av Japan. 

Den japanska regimen förde en hård koloniseringspolitik, och koreanerna pressades att anta japanska seder och namn. Samtidigt utvecklade japanerna gruvdriften, industrin och jordbruket, men vinsterna fördes ut ur landet till Japan. 

Missnöjet med Japans kolonisation ledde till uppror. Tusentals dödsoffer krävdes när japanerna slog ner en fredlig folkresning 1919. Motståndsrörelsen växte dock, både i och utanför Korea. I Shanghai i Kina bildades samma år en provisorisk koreansk regering, ledd av Syngman Rhee, som tidigare levt i exil i USA. Men exilregeringen splittrades. 

I norra Korea var gerillaledaren och kommunisten Kim Il-Sung en av ledarna för motståndet mot japanerna vid slutet av 1930-talet och under andra världskriget. Vid krigsslutet besattes norra Korea av sovjetiska trupper, medan södern intogs av amerikanerna.

Om våra källor

Sydkorea – Modern historia

Koreas historia efter andra världskriget inleddes med klyvningen av landet och det fullständigt förödande inbördeskriget 1950–1953. Politiskt har Sydkorea utvecklats från en auktoritär stat och militärt dominerad diktatur till en demokrati med fria val och växlingar vid makten. Under samma tid har Sydkorea rest sig från krigets förstörelse och stigit fram som en av världens starkaste ekonomier med stor export, världsberömda industriprodukter och hög levnadsstandard.

De allierade hade under andra världskriget bestämt att Korea skulle återfå sin självständighet när striderna upphört, men i slutet av 1945 beslöt USA, Storbritannien och Sovjetunionen att Korea skulle förvaltas av de allierade under fem år, vilket väckte vrede bland koreanerna. 

När USA och Sovjet inte kunde enas om en koreansk övergångsregering, växte en centraliserad kommuniststat fram under Kim Il-Sungs styre i den Sovjetockuperade zonen i norr. I söder inrättade USA en tillfällig regering av moderata nationalister, vilket ledde till våldsamma protester och attentat från högergrupper. 

I maj 1948 genomfördes val till en nationalförsamling i södra Korea, där högerkandidater vann en majoritet. Syngman Rhee valdes till president, och i augusti utropades Republiken Korea. Samma månad höll kommunisterna i norr val till en folkförsamling, och i september utropade de Demokratiska folkrepubliken Korea. Delningen följdes av provokationer och sammandrabbningar vid stilleståndslinjen. Den 25 juni 1950 gick nordkoreanska trupper över gränslinjen vid 38:e breddgraden och trängde in i Sydkorea. Amerikanska trupper dominerade de FN-styrkor som sattes in på sydsidan. Till en början trängde nordkoreanerna långt söderut men de drevs efter hand tillbaka norrut mot Kina. Sedan Kina ingripit på den nordkoreanska sidan stabiliserades fronten vid den 38:e breddgraden. 

Fredsförhandlingar inleddes 1951, men strider fortsatte fram till den 27 juli 1953, då ett stilleståndsavtal slöts. Något fredsavtal kom dock aldrig till stånd. Fortfarande utgör den några kilometer breda, demilitariserade zonen gräns mellan Nord- och Sydkorea. 

Militärkuppen 1961

Trots ekonomiskt bistånd från USA till Sydkorea efter kriget försvagades Syngman Rhees ställning, och ett studentuppror 1960 tvingade fram hans avgång. Den politiska och ekonomiska oron följdes av en militärkupp 1961, ledd av generalmajor Park Chung-Hee. Nationalförsamlingen upplöstes och undantagslagar infördes, men efter två år tilläts åter politisk verksamhet. Park, som dragit sig tillbaka från armén, vann presidentvalet 1963 och militärens parti fick majoritet i parlamentet. Formellt tillsattes en civil regering, men före detta militärer innehade alla viktiga poster. 

Under Parks första år lades grunden för en snabb industrialisering med hjälp av kapital från utlandet. Investeringar styrdes till tunga sektorer, som stålindustri och skeppsbygge, samtidigt som elektronikindustrin prioriterades. Men inrikespolitiken förblev instabil. Efter att oppositionen varit på väg att vinna presidentvalet 1971 upplöste Park nationalförsamlingen, upphävde konstitutionen och stärkte presidentens makt genom en ny grundlag. Direktval till ämbetet ersattes med ett valkollegium. 

Förändringarna utlöste protester som växte när Park 1975 utfärdade den så kallade antikommunistlagen, som bland annat förbjöd studenter att demonstrera. Oron trappades upp, och 1979 mördades Park av chefen för landets underrättelsetjänst. 

Nyvalet till presidentposten följdes av en armékupp med general Chun Doo-Hwan som den starke mannen. Efter stora studentdemonstrationer 1980 infördes krigslagar, all politisk aktivitet förbjöds och politiska ledare greps, bland andra Kim Dae-Jung från staden Gwangju där ett uppror bröt ut som slogs ned av armén med många dödsoffer som följd. Minnet av massakern kastade länge sin skugga över landet. Kim Dae-Jung dömdes 1980 till döden anklagad för att ha legat bakom upproret. Efter internationella protester omvandlades straffet till livstids fängelse och Kim tilläts gå i exil i USA. Han hade då fått utstå svår tortyr under sina år som politisk fånge. 

Studentdemonstrationer och politisk liberalisering

Chun stärkte sitt grepp om makten. 1981 mjukades krigslagarna upp och nya partier kunde bildas, men Chun utsågs ändå till president av ett nytt folkvalt valkollegium. En ljusning i ekonomin började skönjas men i mitten av 1980-talet tilltog de politiska protesterna på nytt. Samtidigt återfick Kim Dae-Jung och andra oppositionsledare rätten att verka politiskt. 

1987 gick studenterna i bräschen för jättedemonstrationer i Seoul, och president Chun tvingades kompromissa med oppositionen. En ny grundlag förhandlades fram och godkändes i en folkomröstning. Genom direktval till presidentposten öppnades dörren för en politisk liberalisering, som inleddes när den nyvalde presidenten Roh Tae-Woo tillträdde 1988. Under hans styre beskars militärens inflytande och samhället blev öppnare. 

1990 ändrades den politiska bilden dramatiskt, när Roh och oppositionsledarna Kim Young-Sam och Kim Young-Pil tillsammans bildade ett nytt parti, Demokratiska liberala partiet (DLP) som fick klar majoritet i parlamentet. Året efter gick flera oppositionspartier samman i en ny allians, Demokratiska partiet (DP), där Kim Dae-Jung blev en av ledarna. 

Det ekonomiska läget hårdnade och i valet 1992 förlorade DLP sin parlamentsmajoritet. Men partiets kandidat Kim Young-Sam segrade i presidentvalet över Kim Dae-Jung. Därmed fick Sydkorea för första gången på över tre decennier en president utan militär bakgrund. Höga officerare med band till forna regimer tvingades lämna sina poster. Underrättelsetjänsten beskars i sina befogenheter. En antikorruptionskampanj fällde ministrar och tusentals tjänstemän. 

Men president Kim anklagades själv för oegentligheter och auktoritär ledarstil. När de förra presidenterna Chun och Roh åtalades för korruption fick Kim kämpa för att distansera sig. Chun och Roh åtalades också för kuppen 1979 och för massakern i Gwangju 1980. Chun dömdes till döden och Roh till livstids fängelse. Båda benådades och släpptes senare. 

Den asiatiska finanskrisen

DLP bytte namn till Nya Koreapartiet och behöll med knapp nöd regeringsmakten efter valet 1996 i vilket Kim Dae-Jungs nya parti hade framgång. President Kim Young-Sam och regeringen försvagades ytterligare av en korruptionsskandal där många höga statstjänstemän anklagades för att ha tagit emot mutor av grundaren till stålföretaget Hanbo. Kim avgick som partiledare. 

Efterträdaren Lee Hoi-Chang fick leda det nya konservativa partiet, Stora nationella partiet (GNP), sedan Nya Koreapartiet och DP gått samman. Men Lee förlorade presidentvalet i december 1997 sedan den stora asiatiska finanskrisen utlöst den värsta ekonomiska krisen i Sydkoreas historia (se  Ekonomi). Valet vanns av oppositionsledaren Kim Dae-Jung. Med hans tillträde som president 1998 bröts den traditionella politiska och ekonomiska maktkoncentrationen. Landets elit hade av hävd sin bas i Gyeongsang-provinserna i sydöst, som länge stått i motsättning till Kims bas i staden Gwangju och Jeolla-provinserna i sydväst, där utvecklingen varit eftersatt. 

Den svåra ekonomiska krisen kom att prägla mycket av president Kim Dae-Jungs politik. Miljoner människor förlorade sina jobb och storstrejker och våldsamma protester följde. 

I den ekonomiska krisens spår vann den konservativa oppositionen parlamentsvalet 2000. Men president Kim Dae-Jungs parti, som bytt namn till Millenniets demokratiska parti (MDP), kunde dock behålla regeringsmakten i koalition med ett liberalt parti. 

Solskenspolitiken

Kim Dae-Jungs så kallade solskenspolitik mot Nordkorea kulminerade i ett toppmöte i Pyongyang 2000 (se Utrikespolitik och försvar) och resulterade i att Kim samma år fick Nobels fredspris. Men oppositionen i Sydkorea menade att försoningspolitiken kostade för mycket ekonomiskt och politiskt utan att ge något i utbyte. 2001 fälldes ministern för enhetssträvanden i en misstroendeomröstning i parlamentet. Rege­ringen anklagades också för att indirekt ha mutat regimen i Nordkorea genom att storföretaget Hyundai betalat hundratals miljoner dollar för att få etablera företag och turistanläggningar i norr.

På hemmaplan möttes Kims regering av proteststrejker mot planer på privatisering av järnvägar och el- och gasnät. Korruptionsskandaler med Kims närmaste män och två av hans söner inblandade försvagade presidentens ställning när mandatperioden gick mot sitt slut. 

I presidentvalet 2002 vann dock liberalen Roh Moo-Hyun från Kims regerande parti. Men segern var knapp över den konservative kandidaten Lee Hoi-Chang från Stora nationella partiet, som ville stoppa det ekonomiska stödet till Nordkorea på grund av landets kärnvapenprogram. 

President Rohs parti splittrades och han fick kämpa mot ekonomisk tillbakagång. Efter att oppositionen drivit igenom riksrätt mot Roh 2004 fick han tillfälligt lämna ämbetet. Han frikändes dock från anklagelser om korruption och vanstyre av författningsdomstolen. Rohs nya stödparti Uri nådde framgång i valet 2004 och kunde bilda regering. 

Lee Myung-Bak tar över presidentposten

Ekonomiskt kärva tider sänkte dock stödet för regeringen och president Roh. 2007 splittrades Uri-partiet och upplöstes. En majoritet av medlemmarna anslöt sig till det nybildade liberala Förenade nya demokratiska partiet som blev parlamentets näst största parti. I presidentvalet i december 2007 förlorade dock partiets kandidat Chung Dong-Young stort mot Lee Myung-Bak från Stora nationella partiet. Ett utbrett missnöje med Roh-regeringens ekonomiska politik påverkade valutgången. Med sin bakgrund som framgångsrik affärsman inom Hyundai-koncernen och borgmästare i Seoul lovade Lee att stimulera tillväxt och driva en hårdare politik gentemot Nordkorea.

Parlamentsvalet 2008 blev en stor framgång för Lees parti, som vann egen majoritet. Förenade demokratiska partiet (som nu övergett ordet ”nya” i namnet), förlorade hälften av sina mandat. Det bytte efter valet namn till Demokratiska partiet. 

President Lee stötte på hårt motstånd i parlamentet. När ett importstopp för amerikanskt nötkött upphävdes (infört 2003 efter utbrott av BSE, ”galna ko-sjukan”, i USA) tvingade studenter, fack och vänstergrupper Lee att backa om köttimporten och avskeda bland annat jordbruksministern. Ett kontroversiellt frihandelsavtal med USA ledde också till bojkott och våldsamt tumult i parlamentet (se Utrikeshandel). 

Nordkoreanska angrepp

Spänningen steg kraftigt i regionen efter att en sydkoreansk patrullbåt sänkts och 46 man mist liv i mars 2010. Nordkorea pekades ut som skyldigt, och på hemmaplan kritiserades militärledningen för sitt sätt att hantera krisen. Tonläget mellan de båda koreanska staterna skärptes i november 2010 när den sydkoreanska ön Yeonpyeong besköts av nordkoreanskt artilleri (se Utrikespolitik och försvar). 

Stora nationella partiet, som bytt namn till Saenuripartiet, behöll med knapp nöd sin majoritet i parlamentsvalet i april 2012. Regeringspartiet backade från 165 mandat till 152, medan Demokratiska förenade partiet (DUP) ökade kraftigt från 89 platser till 127. DUP bildades i slutet av 2011 när det främsta oppositionspartiet Demokratiska partiet (som då bytt namn från Förenade demokratiska partiet) slogs samman med det lilla Medborgarnas förenade parti.

I juni 2012 bekräftade Saenuripartiets ledare Park Geun-Hye att hon skulle kandidera i presidentvalet senare samma år. Park, dotter till den diktatoriske presidenten Park Chung-Hee, hade sedan ett par år tillbaka pekats ut som en av favoriterna till att efterträda Lee på presidentposten. Trots faderns odemokratiska styre var hans namn för många en symbol för landets ekonomiska omvandling. 

Presidentvalet 2012

Under sommaren besvärades Saenuripartiet och president Lee av en korruptionsskandal som involverade presidentens äldre bror tillsammans med 200 andra politiker, lobbyister och tjänstemän. Brodern anklagades för att ha tagit emot mutor från två olönsamma banker som ville få hjälp att undvika granskning och en eventuell stängning. Broderns inblandning fick president Lee att be sydkoreanerna om ursäkt i ett TV-sänt tal. 

Två liberala presidentkandidater, Moon Jae-In från DUP och IT-miljonären Ahn Cheol-Soo, var de främsta utmanarna till Saenuripartiets Park Geun-Hye. Moon och Ahn ville bägge se en utjämning av rådande inkomstklyftor liksom en reformering av systemet med mäktiga familjekonglomerat, så kallade chaebol. När valet ryckte närmare valde dock Ahn överraskande att dra sig ur kampen om presidentposten eftersom oppositionens väljarandel annars skulle ha splittrats på två kandidater, vilket skulle ha stärkt de konservativas vinstchanser. 

Park Geun-Hye tar över presidentposten

Valdeltagandet i presidentvalet i december 2012 var det högsta på ett och ett halvt årtionde. Park Geun-Hye segrade med drygt 51 procent av rösterna mot cirka 48 procent för Moon Jae-In. 

Sydkorea fick därmed sin första kvinnliga president någonsin. I sitt installationstal i februari 2013 lovade Park bland annat att stimulera den ekonomiska tillväxten (till exempel genom åtgärder för att stödja småföretag) och att satsa på välfärd. Hon ville uppmuntra en dialog med Nordkorea för att om möjligt förbättra relationerna, som försämrats under president Lees tid vid makten. Samtidigt utlovade hon en fast hållning i nationella säkerhetsfrågor och betecknade Nordkoreas nyligen utförda kärnvapenprov som ett hot mot det koreanska folkets överlevnad. 

Kort efter Parks installation upphävde Nordkorea existerande avtal om icke-angrepp, stängde gränspassagen till Syd vid den demilitariserade zonen och avbröt direktkontakterna med Seoul. 

Säkerhetsskandalen 2013

Hösten 2013 uppstod stort politiskt rabalder efter att det uppdagades att en oppositionspolitiker, enligt säkerhetstjänsten, gjort sig skyldig till förräderi och försök till samarbete med Nordkorea. Politikern var medlem av Förenade framstegspartiet (United Progressive Party, ett parti som bildats av en sammanslagning av en rad vänsterpartier 2011), och eftersom han var parlamentsledamot behövde parlamentet godkänna att han fick gripas och ställas inför rätta. Såväl det regerande Saenuripartiet som det liberala oppositionspartiet (som nu valt att åter kalla sig Demokratiska partiet) röstade ja till hans gripande. Mannen greps anklagad för att ha konspirerat i syfte att störta regeringen om det skulle bli krig med Nordkorea. Han och ytterligare sex partimedlemmar dömdes till fängelse i upp till nio år. De som inte bedömdes skyldiga till att ha förberett ett uppror, straffades för att ha brutit mot landets säkerhetslag genom att sjunga nordkoreanska revolutionära sånger.

Hösten 2013 beslöt författningsdomstolen därtill att låta upplösa UPP, på en förfrågan om detta från justitiedepartementet. Partiet ansågs stödja det nordkoreanska socialistiska systemet och utgöra ett hot mot Sydkoreas demokrati. UPP-medlemmarna kritiserade beslutet och hävdade att de bara hade eftersträvat att försoning skulle uppnås med Nordkorea. Sedan UPP upplösts bildade några tidigare UPP-anhängare ett nytt parti, Rättvisepartiet .

Efter domen kritiserades regeringen och Park för att sätta yttrandefriheten och organisationsfriheten på spel, av bland annat av Amnesty International. Säkerhetstjänsten som låg bakom utredningen och misstankarna mot UPP-medlemmarna kritiserades av oppositionen för att fabricera spionaffärer, en välbeprövad metod som användes under landets auktoritära förflutna, som ett sätt att stärka sin makt och flytta fokus från andra dagsaktuella politiska problem. Säkerhetstjänsten var redan i blåsväder på grund av att dess chef stod åtalad för att ha beordrat agenter att inför presidentvalet i december 2012 smutskasta regeringskritiker och motståndare till Park i internetforum. 

Färjekatastrofen

Efter bara drygt ett år som president Parks premiärminister lämnade Chung Hong-Won in sin avskedsansökan till följd av omfattande kritik i samband med färjan Sewols förlisning utanför Sydkoreas sydvästra kust i april 2014. Av färjans 476 passagerare dog drygt trehundra, varav de flesta var skolungdomar. Regeringen fick skarp kritik av anhöriga för att räddningsarbetet varit för långsamt och för bristfällig kontroll av färjan, som haft konstruktionsfel och därtill varit för tungt lastad. 

Färjekatastrofen fick stora följdverkningar i samhället och presidenten fick ta emot avskedsansökningar från såväl chefen för underrättelseverksamheten som ordföranden för Nationella säkerhetsrådet (som ger presidenten råd i säkerhetsfrågor).

President Park kritiserades inte bara för hanteringen av färjekatastrofen utan också för att en god bit in på sitt andra år vid makten ännu inte ha infriat vallöften om fördubblad grundpension, fri sjukvård för fyra dödliga sjukdomar (bland annat cancer) samt allmän barntillsyn. Inte heller hade det ringa antalet kvinnor på ledande poster ökat nämnvärt. Problemen avspeglade sig i sjunkande opinionssiffror för presidenten.

I slutet av 2015, några månader innan parlamentsvalet i april 2016, splittrades Nya politikens allians för demokrati (NPAD) som bildats våren 2014 genom en sammanslagning av Demokratiska partiet och ett mindre parti lett av den populäre Anh Cheol-Soo. Men bara drygt ett år senare lämnade Anh Cheol-Soo, som tillsammans med Kim Han-Gil varit en av NPAD:s två ordförande, partiet och tillkännagav att han skulle leda ett nytt parti som skulle heta Folkets parti (People's Party, PP). NPAD bytte då namn till Minjupartiet (The Minjoo Party of Korea). Splittringen av oppositionen väntades gynna det regerande Saenuripartiet i det kommande parlamentsvalet. Partiets viktigaste vallöften handlade om att skapa jobb, inte minst för unga, genom att avreglera arbetsmarknaden och om att få bukt med de växande inkomstklyftorna i landet. Men valet blev en stor besvikelse för Saenuripartiet och Park. Partiet fick bara 122 mandat i parlamentet och fick se sig besegrat av Minjupartiet med ett mandat. Även det nybildade Folkets parti gjorde bra ifrån sig i valet med 38 mandat.

Korruptionsskandalen kring Park

Hösten 2016 seglade en politisk skandal upp med koppling till president Park själv. En nära kvinnlig vän och rådgivare till presidenten, Choi Soon-Il, greps av polisen misstänkt för bedrägeri och maktmissbruk. Det cirkulerade uppgifter om att kvinnan länge hade kunnat påverka regeringsarbetet och lyckats styra utnämningar av viktiga tjänster via hennes kontakter med Park. Presidenten utsattes för stark kritik från oppositionen och hundratusentals sydkoreaner gick ut på gatorna i Seoul och krävde hennes avgång. När det stod klart att åklagare ville att Park skulle ställa upp för utfrågning i samband med att en formell rättsutredning inletts mot hennes rådgivare, meddelade oppositionspartier, däribland Minjupartiet, att de ämnade undersöka möjligheterna att ställa presidenten inför riksrätt

I början av december röstade parlamentet ja till att ställa Park inför riksrätt. Park suspenderades från presidentämbetet i avvaktan på att författningsdomstolen skulle ta ställning till riksrättsbeslutet. Presidentens uppgifter övertogs temporärt av premiärminister Hwang Kyo-Ahn. 

Saenuripartiet splittrades i en falang som fortsatte att stödja Park och en annan som tog avstånd från presidenten och i slutet av 2016 bröt sig ett 30-tal partianhängare ur partiet och bildade ett nytt högerparti – Bareunpartiet. Det regerande Saenuripartiet bytte ett par månader senare namn till Koreas frihetsparti (Liberty Korea Party), som ett sätt att undvika att förknippas med korruptionsskandalen kopplad till president Park.

Domstol bekräftar riksrättsbeslut

Den 10 mars 2017 var författningsdomstolens beslut klart. Den upprätthöll parlamentets riksrättsförfarande mot Park, vilket innebar att hon inte kunde återgå som landets president. Hon kunde därmed inte heller åberopa någon åtalsimmunitet som president utan riskerade nu rättegång i en vanlig domstol.

Enligt författningsdomstolen hade Park brutit mot lagen när hon tillåtit sin nära vän Choi att blanda sig i statliga angelägenheter och inte medgivit att så hade skett när hon har tillfrågats. Dessutom hade Park lämnat ut hemliga dokument.
Presidentens väninna Choi Soon-Il stod i sin tur åtalad för att ha pressat mäktiga företag att donera miljontals dollar till hennes egna, icke-vinstdrivande, stiftelser. Även ett antal statliga tjänstemän misstänktes för inblandning i korruptionshärvan och en rättsprocess hade också inletts mot Samsungs högste chef, Lee Yae-Yong. Han misstänktes för att ha donerat nära 40 miljoner dollar till Chois stiftelser som ett sätt att försöka få stöd uppifrån för en sammanslagning 2015 av två Samsungföretag. 

Presidentval måste hållas inom 60 dagar efter författningsdomstolens beslut. Fram till presidentvalet den 9 maj 2017 fortsatte premiärminister Hwang Kyo-Ahn som tillförordnad president.  

 Om våra källor

Sydkorea – Politiskt system

Efter 26 års militärstyre fick Sydkorea sin nuvarande författning år 1988. En folkvald president styr landet med stöd av en regering, medan parlamentet har den lagstiftande makten och rättsväsendet den juridiska. Inrikespolitiken är polariserad med en konservativ partigruppering och en vänsterliberal som länge stridit om makten.

Presidenten är medlem av regeringen (statsrådet) och har ett avgörande inflytande över dess beslut. Formellt leds dock regeringsarbetet av en premiärminister som utses av presidenten med parlamentets samtycke. Presidenten, som är statschef och överbefälhavare, väljs i direkta val för fem år och kan inte väljas om. Parlamentet måste godkänna de undantagslagar som presidenten kan införa i nationella nödlägen. Parlamentet kan avsätta premiärministern eller andra ministrar och kan ta initiativ till riksrätt mot presidenten.

Det lagstiftande parlamentet (nationalförsamlingen) består av en kammare vars ledamöter väljs vart fjärde år. I valet 2020 utsågs 253 ledamöter i enmansvalkretsar, medan 47 mandat fördelades mellan partierna efter deras andel av rösterna. 

Administrativt är Sydkorea indelat i nio provinser och sju städer med samma ställning som provinserna. En betydande del av statsförvaltningen har flyttats från Seoul till Sejong City, mitt i landet.

Rättsväsendet består av Högsta domstolen, appellationsdomstolar, distriktsdomstolar, specialdomstolar för patentärenden och familjemål samt särskilda domstolar för brott som begås av militärer. Författningsdomstolen ska övervaka att landets lagar står i överensstämmelse med grundlagen. 

Politiska partier

Den politiska liberaliseringen i slutet av 1980-talet ledde till en mängd partibildningar och skiftande allianser men i grunden har makten växlat mellan två politiska grupperingar med bas i varsin landsdel. I industriområdena i sydöstra Sydkorea har de konservativa partierna haft sitt fäste, medan mer vänsterbetonade partier har varit starkast i sydväst, där inkomsterna är lägre. Polariseringen har varit stark i flera årtionden. 

Två större partier har under olika namn dominerat sydkoreansk politik sedan millennieskiftet. Det konservativa partiet som före 2012 hette Stora nationella partiet och därefter Saenuripartiet (även känt som New Frontier Party, NFP) blev största parti i parlamentsvalet 2008 och lyckades behålla regeringsmakten även i valet 2012. Partiet fick dock se sig besegrat av det liberala Demokratiska partiet (även kallat Minjupartiet, se nedan) i valen 2016 och 2020.

I februari 2017 bytte Saenuripartiet namn till Koreas frihetsparti (Liberty Korea Party). Det var ett sätt att undvika att förknippas med en omfattande korruptionsskandal som uppdagats hösten 2016 och som till slut ledde till att president Park Geun-Hye tvingades avgå (se Modern historia). I samband med att en riksrättsprocess inleddes mot Park i december 2016 splittrades partiet, då ett 30-tal partianhängare som var negativa till Park och hennes agerande bildade ett nytt högerparti, Bareunpartiet.  

I början av 2020, ett par månader före parlamentsvalet som skulle hållas i april, genomförde  Koreas frihetsparti ännu ett namnbyte. Nu kallade det sig för Förenade framtidspartiet sedan två borgerliga småpartier anslutit sig. Bara sju månader senare ändrade partiet åter namn, nu till Folkets maktparti (People Power Party (PPP).

Den liberala grupperingen i sydkoreansk politik har sedan 2007 dominerats av ett större parti som har gått under flera namn och som sedan 2016 kallas Demokratiska partiet eller Minjupartiet (på engelska har partiet dock främst använt beteckningen Democratic Party, DP, under slutet av 2010-talet). DP blev största parti i valet 2016. Partiet har sina rötter i en sammanslagning 2007 av två liberala partier (Millenniets demokratiska parti och Vårt parti, Uri Party). 2014 ingicks ett samarbete med ett parti grundat av IT-affärsmannen Ahn Cheol-Soo. Förhoppningen var att de liberala krafterna därigenom skulle kunna besegra det konservativa partiet i kommande val. Men planerna gick om intet när Ahn Cheol-Soo valde att bilda Folkets parti (People's Party, PP) inför parlamentsvalet 2016.

Sydkorea hade inga vänsterpartier i traditionell bemärkelse förrän år 2000, då det Demokratiska arbetarpartiet (Democratic Labour Party, DLP) bildades. 2011 gick det ihop med ett annat vänsterparti och bildade Förenade progressiva partiet (United Progressive Party, UPP). 2012 bröt sig en fraktion ut ur partiet och bildade Rättvisepartiet (Justice Party, från början Progressive Justice Party).

Några mindre partier har vid slutet av 2010-talet samlat sig i två grupperingar: en mer mittenhögerinriktad som utgjordes av Bareun Framtidspartiet (som bildades efter en hopslagning mellan Bareun och en utbrytargrupp inom Folkpartiet, PP) samt det vänstermitteninriktade Partiet för demokrati och fred. Dessa båda småpartier gick inför parlamentsvalet 2020 samman med ett annat mindre parti (Nya alternativpartiet) och bildade Partiet för folkets uppehälleOm våra källor

Sydkorea – Demokrati och rättigheter

Sydkorea är en demokratisk stat och respekten för politiska och medborgerliga rättigheter är överlag god. Medierna kan verka fritt och är aktiva i granskningen av makthavare. Rättsväsendet anses fungera bra och har en oberoende ställning. Samtidigt menar människorättsorganisationer att den nationella säkerhetslagen innebär begränsningar för yttrande- och mötesfriheten.

Sydkorea – Aktuell politik

Presidentvalet i mars 2022 ledde till en knapp seger för Yoon Suk-Yeol från det konservativa Folkets maktparti. Det liberala Demokratiska partiet tvingades ge upp presidentposten efter fem års styre under Moon Jae-In. Men partiet har fortfarande kontroll över parlamentet vilket lär göra det svårt för den nye presidenten att driva igenom sin politik. 

Politiska skandaler och bråk mellan regeringspartiet och dess stödpartier å ena sidan och den konservativa oppositionen å den andra har präglat den sydkoreanska politiken. På senare år har internet och sociala medier fått allt större betydelse. Upprop på sociala medier har blivit ett populärt och kraftfullt sätt för sydkoreaner att påverka politiken i landet och kom att spela en viktig roll för Park Geun-Hyes dramatiska fall från makten 2016−2017 (se Modern historia).

I presidentvalet i maj 2017 ställde Hong Joon-Pyo upp som Koreanska frihetspartiets (tidigare Saenuripartiet) kandidat. På den konservativa sidan fanns även Yoo Seung-Min från Bareunpartiet. Den liberala, ibland även kallad progressiva, oppositionen bestod av Ahn Cheol-Soo från Folkets parti (People's Party, PP) och Moon Jae-In från Demokratiska partiet (även kallat Minjupartiet).

Den tidigare människorättsadvokaten Moon Jae-In hade starkt stöd bland väljarna. Han lovade att bli en president för hela folket och att ena landet efter de uppslitande turerna kring korruptionsskandalen och Park Geun-Hyes avsättning. Moon, som varit drivande i protesterna mot Park hösten 2016, framstod också som en symbol för den folkliga kampen mot korruption och rättvisa. Han ville också ta itu med de ekonomiska problemen och betonade vikten av att nå fred på Koreahalvön.

Andra uppmärksammade frågor inför valet var vilken politik som skulle föras gentemot den nordkoreanska grannen samt inställningen till det omstridda amerikanska missilförsvarssystemet THAAD (se Utrikespolitik och försvar) som började sättas upp i landet i slutet av april. De bägge konservativa presidentkandidaterna lyfte inför valet fram behovet av att skydda landet från Nordkorea genom THAAD och genom det militära samarbetet med USA. Moon Jae-In förespråkade en försonligare linje mot Nordkorea än vad den tidigare Park-ledningen haft, men han stödde ändå sanktionspolitiken mot grannlandet. Han uttryckte viss skepsis mot THAAD och kritiserade den snabba monteringen av systemet under våren 2017.

Moon Jae-In blir ny president

Över tre fjärdedelar av väljarna röstade i presidentvalet den 9 maj 2017. Det var det högsta valdeltagandet på minst två årtionden. Moon Jae-In vann en jordskredsseger med 41 procent av rösterna, långt före den konservative Hong Joon-Pyo som fick 24 procent.

Eftersom Moons parti Demokratiska partiet (Minjupartiet) inte kontrollerade en majoritet av ledamöterna i parlamentet blev det ingen lätt process att få parlamentet att godkänna de ministrar som han föreslog. Det drog ut på tiden innan alla ministerposter var tillsatta. Först i slutet av maj godkände parlamentet Moons utnämning av Lee Nak-Yon till ny premiärminister. I mitten av juni fick landet sin första kvinnliga utrikesminister, Kang Kyung-Wha. Moon lyckades också hålla sitt vallöfte om att över 30 procent av ministrarna skulle vara kvinnor.
Moon Jae-In inledde sin tid som president med att visa på sin vilja att, i motsats till sin föregångare Park, lyssna på väljarna och valde bland annat att förlägga sitt kontor till centrala Seoul istället för i sitt residens Blå huset, för att "vara närmare folket". Därtill kom han med löften om att bekämpa korruptionen i samhället och att införa reformer för att begränsa de mäktiga familjekonglomeraten, chaebols, betydelse. Han ville även förändra det ingrodda systemet att låta presidenten benåda verkställande chaeboldirektörer som dömts för brott − en fråga som var särskilt aktuellt med tanke på rättsprocessen mot den högsta Samsungchefen i anslutning till skandalen kring expresidenten Park. Samsungchefen dömdes för korruption till fem års fängelse i augusti 2017, men frigavs våren 2018 efter att han fått strafftiden halverad och uppskjuten.

Rättegången mot expresidentens väninna Choi Soon-Il avslutades också med att hon fick ett 20 år långt fängelsestraff för att ha tagit emot mutor från mäktiga chaebol. Även ministrar och tjänstemän i Parks tidigare regering dömdes till fängelse för inblandning i skandalen. Park Geun-Hye dömdes i sin tur till 24 års fängelse och höga böter.

Minskat stöd för Moon

Efter ett par år vid makten började stödet för president Moon bland sydkoreanerna att sjunka. Moon fick kritik för att vara för inriktad på samarbete och förbättrade relationer med Nordkorea på bekostnad av utlovade sociala och ekonomiska reformer. Stora ekonomiska satsningar på samarbete med Nordkorea har väckt upprördhet bland vissa grupper. Konservativa falanger har länge menat att stöd till Nordkorea bara bidrar till att hålla dess kärnvapenprogram igång.

President Moons opinionssiffror rasade. Enligt bedömare bidrog den svaga ekonomiska tillväxten, höga arbetslöshetssiffror och uteblivna sociala reformer till Moons minskande popularitet, inte minst bland unga sydkoreaner. Moons försök att verka för att fred uppnås på Koreahalvön var populära bland liberala väljare men att fredsprocessen gick i stå mot slutet av 2010-talet ledde till frustration.

Coronakrisen

Sydkorea var ett av de första länderna som drabbades av det nya coronaviruset, som först upptäcktes i Wuhanprovinsen i Kina i slutet av 2019. Sydkorea rapporterade sitt första fall av covid-19, den sjukdom som viruset orsakar, i januari 2020 och det spred sig sedan snabbt bland en kristen sekt i staden Daegu och i staden Cheongdo. Myndigheterna reagerade snabbt. Krisberedskapen höjdes och invånarna uppmanades att stanna inomhus.

Redan efter de första handfull fallen fick medicinföretag i uppdrag att utveckla och i stor omfattning tillverka utrustning för provtagning. Samtidigt fick sydkoreanerna finna sig i en rigorös övervakning med hjälp av kameror, kreditkortsuttag och data från smarta mobiler. Strategin fungerade väl, inte minst på grund av att invånarna hyste tilltro till och följde myndigheternas rekommendationer samtidigt som många sydkoreaner även engagerade sig frivilligt för att bidra till att stoppa viruset. Bedömare menade att Sydkoreas erfarenhet av att hantera ett annat coronavirus, Mers som dödade 38 människor 2015, gjorde att landet hade en beredskap, bland annat inom sjukvården, som många andra stater saknade. I slutet av februari och början av mars rapporterades tusentals sydkoreaner vara smittade av coronaviruset och dödsfallen hade börjat öka.

Taktiken för att bekämpa spridningen bar frukt och från mitten av mars minskade antalet nya fall kraftigt.  Hanteringen av coronaviruset i Sydkorea lyftes fram i omvärlden som ett lyckat exempel.

Parlamentsvalet 2020

Samtidigt som regeringen såg ut att tillfälligt få kontroll över den pågående coronapandemin började förberedelserna inför parlamentsvalet den 15 april. För regeringen handlade det om att få så många sydkoreaner som möjligt att gå och rösta utan att riskera att spridningen av covid-19 åter sköt fart.

När valdagen närmade sig visade opinionsundersökningar att Demokratiska partiet hade stöd av omkring 43 procent av väljarna medan omkring 28 procent planerade att rösta på dess konservativa huvudmotståndare, som i början av året åter hade bytt namn – nu till Förenade framtidspartiet.

Demokratiska partiet vann en överlägsen seger i valet, vilket inte minst avspeglade att många sydkoreanerna var nöjda med hanteringen av coronaepidemin i landet. Demokratiska partiet säkrade med hjälp av sitt nybildade stödparti Tillsammans medborgare (se Politiskt system) kontrollen över 180 av parlamentets 300 platser, vilket innebar att det hade absolut majoritet. Förenade framtidspartiet fick endast 103 platser och dess stödparti, Koreanska framtidspartiet, 19. Några månader efter valet bytte Förenade framtidspartiet namn igen, nu till Folkets maktparti.

Presidentvalet 2022

I december 2021 införde regeringen nya tuffa restriktioner sedan antalet fall av covid-19 per dag ökat till 7 800, det högsta antalet sedan pandemin först slog till 2020. Då hade över fyra femtedelar av befolkningen fått två vaccindoser mot covid-19. Över 5 500 människor har dött i sjukdomen.

Samma månad beslöt president Moon att benåda den fängslade förra presidenten Park Geun-Hye. Enligt Moon var det Parks dåliga hälsa och vikten av att bevara ”nationell enighet” och att ”övervinna smärtan från det förflutna” som var de främsta skälen till amnestin. Men en del bedömare menade att benådandet var ett taktiskt beslut inför det presidentvalet i mars 2022. Amnestin väntades gå hem bland mittenväljare som fortfarande hyser sympati för Park och hennes öde. Förhoppningen var att dessa väljare skulle visa sitt stöd genom att rösta på det regerande Demokratiska partiets kandidat Lee Jae-Myung. Amnestin kunde även orsaka splittring inom oppositionen, där en del inom Folkets maktparti fortfarande sympatiserar med Park medan andra stödde partiets presidentkandidat Yoon Suk-Yeoul, tidigare åklagare som ledde rättsutredningen mot Park 2017. 

De konservativa har sedan korruptionsskandalen kring Park Geun-Hye haft stora problem och förlorat de val som hållits, och det progressiva partiet kontrollerar både presidentmakten och parlamentet samt styr även majoriteten av provinsregeringarna och de lokala parlamentariska församlingarna. Stödet för president Moon, som enligt författningen inte kunde sitta kvar längre på posten, var förhållandevis högt enligt opinionsmätningar. Samtidigt har sociala och ekonomiska problem lett till ett växande missnöje bland många väljare, särskild bland de unga, som därför sökt förändring. Det visade sig bland annat i fyllnadsval i april då borgmästare från den konservativa oppositionen fick makten i de viktiga Seoul och Busan.

 Lee Jae-Myung och Yoon Suk-Yeol hamnade högst i opinionsundersökningar inför valet och det såg ut att bli en jämn och hård kamp mellan de båda om presidentposten.  Samtidigt belastades bägge kandidaterna av skandaler och problem kopplade till deras familjer och anhöriga.  Lee, som tidigare guvernör i provinsen Gyeonggi, har anklagats för att ha anlitat en person anställd av provinsregeringen som assistent åt sin fru och även för att ha låtit henne använda hans arbetsrelaterade kreditkort. Yoons anseende fläckas i sin tur av att hans fru ska farit med osanning i ett CV och för att han uppges ha en shaman involverad i sin valkampanj.

Skandalerna kring de båda dominerande partiernas kandidater medförde att en del väljare föredrog Ahn Cheol-Soo från Folkets parti, som hade meddelat att han tänkte ställa  upp för tredje gången i ett presidentval. I början av mars, strax före valet, meddelade Ahn att han inte längre ställde upp som presidentkandidat och att han i stället slöt upp bakom Yoon. Bedömare förmodade att Ahn därmed hade fått löfte om att få bli premiärminister om Yoon skulle väljas till president. 

Valrörelsen sammanföll med att Sydkorea plötsligt ändrade sin strategi för att bekämpa covid-19. I stället för att se till att sjuka stannar i karantän under stöd och övervakning valde regeringen att bara ge extra stöd till högriskpatienter i karantän. Den nya linjen, som ledde till förvirring bland invånarna enligt medierapporter, berodde på att den mycket smittsamma virusvarianten omikron fått fäste i landet. Antalet fall av covid-19 hade ökat rekordsnabbt, men eftersom färre av dem som fick covid-19 blev allvarligt sjuka och antalet dödsfall minskade var den tidigare strategin inte längre hållbar.

Valet den 9 mars ledde till att Folkets maktparti åter fick kontroll över presidentposten. Yoon Suk-Yeol segrade med bara omkring en procentenhet över Lee Jae-Myung.

Yoon har lovat att bekämpa sociala och ekonomiska klyftor i samhället genom bland annat satsningar på välfärd. Han är samtidigt kritisk till försök att stärka kvinnornas ställning i samhället, något som han hävdar har lett till sjunkande födelsetal, och han vill lägga ned regeringens departement för jämställdhet. Yoons antifeministiska inställning har övertygat många yngre män om att lägga sin röst på honom. Trots att själva valkampen stod mellan Yoon och Lee, fick även den enda kvinnliga presidentkandidaten, Sim Sang-Ju, som hade ökad jämställdhet som valfråga, ett avsevärt stöd av väljarna.

Följ den löpande utvecklingen i Kalendarium.

Om våra källor

LÄSTIPS - läs mer om Sydkorea i UI:s webbtidning Utrikesmagasinet:
Hård dragkamp om den ekonomiska politiken i Sydkorea (2019-05-29)

FÖRDJUPNING om Sydkorea finns även i Världspolitikens Dagsfrågor
Koreansk återförening: En omöjlig dröm (nr 9 2019)
Sydkorea och presidentkrisen: Öppning för reformer (nr 6 2017)

Fakta – politik

Officiellt namn
Taehan Minguk/ Republiken Korea
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
Yoon Suk-Yeol (2022)
Regeringschef
Kim Boo-Kyum (2021)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Demokratiska partiet (Minjupartiet, tidigare DUP) 180, Förenade framtidspartiet (f d Saenuri) 103, Rättvisepartiet 6, Folkets parti 3, Öppna demokratiska partiet 3, oberoende 5 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Demokratiska partiet (Minjupartiet, tidigare DUP) 123, Saenuripartiet (NFP, f d GNP) 122, Folkets parti (PP) 38, Rättvisepartiet 6 (2016)
Valdeltagande
66,2 procent i parlamentsvalet 2020, 77,1 procent i presidentvalet 2022
Kommande val
parlamentsval 2024, presidentval 2027

Källor

Sydkorea – Utrikespolitik och försvar

Sydkoreas militära samarbete med USA har fördjupats under senare tid i takt med att kärnvapenhotet från Nordkorea blivit alltmer påtagligt. Även Kinas maktanspråk i regionen oroar. Stora resurser läggs på att utrusta det sydkoreanska försvaret med moderna vapen och på att träna soldater.

Formellt råder fortfarande krigstillstånd mellan Nord- och Sydkorea, eftersom avtalet om eldupphör 1953 inte följts av något fredsavtal. Både Sydkorea och Nordkorea har som mål att återförena den koreanska halvön, som länge har varit ett av de mest militariserade områdena i världen. De politiska och militära motsättningarna har dock varit för stora, och i Sydkorea räds man den enorma ekonomiska bördan det skulle innebära att ta ansvar för det utfattiga Nordkoreas utveckling.

Relationerna mellan de båda koreanska grannarna har genom åren omväxlande präglats av vapenskrammel och fiendskap respektive uppmjukning och samarbetsförsök (se även konflikttext om Korea).

Efter det kalla krigets slut runt 1990 inleddes ett försiktigt närmande och 1991 gav Nordkorea upp sitt motstånd mot FN-medlemskap för båda länderna, och de två koreanska staterna valdes in i världsorganisationen. Året efter trädde ett brett samarbetsavtal i kraft.

Kim Dae-Jung, president i Sydkorea 1998–2003, arbetade målmedvetet för bättre relationer till Nordkorea, något han också fick ta emot Nobels fredspris för år 2000. Trots att nordkoreanska och sydkoreanska marinfartyg 1999 besköt varandra för första gången sedan Koreakriget med många dödsoffer som följd fortgick en upptining mellan länderna.  i juni 2000 enades Kim Dae-Jung och den nordkoreanske ledaren Kim Jong-Il vid ett toppmöte i Pyongyang om att samarbeta ekonomiskt och låta familjer mötas som levt åtskilda i ett halvt sekel. Vid OS i Sydney samma år tågade Syd- och Nordkoreas deltagare in tillsammans. 

Nya spänningar

Efter millennieskiftet ökade spänningen på Koreahalvön. Många dödsoffer krävdes 2002 vid en eldstrid i Gula havet. Efter en ursäkt från Nordkorea för provokation inleddes arbete med att återupprätta väg- och järnvägsförbindelser.

De internationella sexpartssamtalen om Nordkoreas kärnvapenprogram som påbörjats 2003 mellan Nordkorea och Sydkorea, Kina, Japan, Ryssland och USA bröt samman 2006 och samma år genomförde Nordkorea sitt första kärnvapenprov. Trots spänningarna fortgick ländernas ekonomiska samarbetsprojekt i Nordkorea: industrizonen Kaesong och turistanläggningen på Kumgangberget. 

Nordkoreas andra kärnvapenprov 2009 trappade upp krigsretoriken mellan länderna. Situationen förvärrades året därpå när nordkoreansk torpedattack ledde till att det sydkoreanska örlogsfartyget Cheonan sjönk och 46 man omkom. Senare samma år besköt Nordkorea den sydkoreanska ön Yeonpyeong, nära den omstridda havsgränsen mellan länderna. Två sydkoreanska soldater och två civila dödades. Nordkorea anklagade Sydkorea för att ha startat eldgivningen, något som Sydkorea förnekade. 

Efter Nordkoreas raketuppskjutning i december 2012 och tredje kärnvapenprov i februari 2013 försämrades relationerna mellan Seoul och Pyongyang åter. Under den kommande  femårsperioden trappade Nordkorea upp sina tester av robotar och kärnvapen och det bistra klimatet bestod (se Kalendarium). 

Närmande inför OS i Sydkorea

Men uppvärmning skedde i januari 2018 då Syd- och Nordkorea höll bilaterala samtal på hög nivå för första gången sedan Kim Jong-Uns tillträde som nordkoreansk ledare. Nordkorea meddelade under mötet att landet ämnade skicka en delegation till vinter-OS i sydkoreanska Pyeongchang i februari samma år. Nord- och sydkoreanska tävlingsdeltagare gick sida vid sida under OS-invigningen och president Moon Jae-In tog emot besök av Nordkoreas formelle statschef Kim Yong-Nam samt Kim Jong-Uns syster Kim Yo-Jong. Det var första gången sedan slutet av Koreakriget som så högt uppsatta nordkoreaner besökte Sydkorea. 

I april hölls ett historiskt möte mellan president Moon och Kim Jong-Un  i gränsbyn Panmunjom,  belägen i den demilitariserade zonen längs 38:e breddgraden.  De båda ledarna kom överens om att nå fram till ett fredsavtal och till total kärnvapennedrustning på Koreahalvön. Processen gick dock i stå efter att toppmötet i Hanoi mellan USA och Nordkorea i april 2019, som skulle ha fört fredsprocessen vidare, havererade. 

Den konservative politikern Yoon Suk-Yol som tillträdde som ny president i maj 2022 valde en betydligt hårdare linje mot den koreanska grannen än Moon. Några månader efter sitt tillträde vände sig Yoon till Pyongyang med ett erbjudande om omfattande bistånd i utbyte mot att Nordkorea stoppar sitt kärnvapenprogram. Han betonade att det är “nödvändigt” för långsiktig fred att Koreahalvön hålls fri från kärnvapen.

Försvarssatsningar och tätare samarbete med USA

President Yoon valde också att förtäta försvarssamarbetet med USA och att lägga mer resurser på att bygga upp ett starkt sydkoreanskt försvar (se nedan). Yoons politik var i mycket ett svar på det hotfulla säkerhetsläget i regionen vid början av 2020-talet då Nordkorea ökade sina kärnvapensatsningar och såg ut att få stöd av Ryssland samtidigt som Kina visade upp sina militära muskler och försökte öka sitt inflytande i regionen.  

Sydkorea har varit starkt beroende av USA alltsedan Koreakriget. 1954 slöt Seoul och Washington ett avtal om att försvara gemensamma säkerhetsintressen, och hela efterkrigstiden har USA haft stora truppstyrkor, och fram till 1991 även taktiska kärnvapen, i Sydkorea. Samtidigt har Sydkorea varit en viktig allierad för USA i Asien och det enda land där som hade större förband i Vietnamkriget.

Efter den USA-ledda alliansens invasion av Irak 2003 sände Syd­korea under fem år soldater till Irak. Insatsen avvecklades sedan en sydkoreansk tolk kidnappats och mördats. De sista soldaterna togs hem 2008. Seoul bidrog även fram till 2007 med några hundra ingenjörssoldater och läkare till den Natoledda Isaf-styrkan i Afghanistan. 

Förhållandet mellan USA och Sydkorea har utsatts för både politiska och ekonomiska påfrestningar, bland annat genom stora studentdemonstrationer mot den amerikanska militära närvaron i Sydkorea. 2007 slöt de båda länderna ett frihandelsavtal, som i Sydkorea sågs som den viktigaste händelsen mellan dem efter militäravtalet 1954. 

President Yoon Suk-Yeol ställde sig även positiv till ett närmare utbyte med USA i regionen kopplat till the Quad, det strategiska samarbetet mellan USA, Australien, Indien och Japan. Och Sydkorea har även utformat en egen strategi för sin politik i den indopacifiska regionen och vill försvara liberala demokratiska värden mot auktoritära makter. Sydkorea anslöt sig till de internationella sanktionerna mot Ryssland efter den stora ryska invasionen av Ukraina 2022, och har gett omfattande bistånd till den ukrainska regimen, Seoul har dock dragit en gräns vid att skicka dödliga vapen. President Yoon bjöds även in för att närvara vid Nato-toppmöten 2022–2023, i en tydlig signal om var Sydkorea hade sin lojalitet.

Sydkorea och USA har också hållit gemensamma militära övningar i en omfattning och skala som är större än någonsin tidigare. Samtidigt har försöken att avskräcka Nordkorea från att använda kärnvapen förstärkts. USA har lovat att bemöta varje nordkoreansk attack med alla befintliga medel, ett budskap som underströks 2023 när ett amerikanskt B52-bombflygplan landade i Sydkorea och en amerikansk kärnvapenbestyckad ubåt färdades på sydkoreanskt vatten för första gången på årtionden. Länderna har också tillsatt gemensamma grupper för konsultationer kring kärnvapen och avskräckning. I utbyte mot allt detta har Sydkorea lovat att inte skaffa egna kärnvapen – något som Yoon tidigare sagt att han inte höll som uteslutet efter att opinionsmätningar visat att en majoritet av det sydkoreanska folket stödde sådana ambitioner för att kunna möta Nordkoreas kärnvapenhot. 

President Yoon har även insett vikten av att göra gemensam sak med grannlandet Japan, som också är en nära bundsförvant till USA och som på många sätt står inför samma säkerhetshot som Sydkorea. Gammalt groll har sopats under mattan och relationerna mellan Sydkorea och Japan tinade upp vid början av 2020-talet, något som togs emot positivt i Washington. De tre länderna planerar regelbundna gemensamma militärövningar och utbyter datainformation i realtid om nordkoreanska robotuppskjutningar.

Japan

Sydkoreas förhållande till grannlandet Japan har varit komplicerat. En olöst tvist om havsgränsen och om rätten till en obebodd liten ögrupp (Dokdo; på japanska Takeshima) flammar upp då och då. Och än i dag lever djupa sår kvar hos koreanerna efter det  japanska hårda kolonialstyret och ockupationen under andra världskriget (se Äldre historia).

Först 1993 erkände Japans regering att mängder av koreanska kvinnor och flickor utnyttjades som prostituerade på japanska fältbordeller. År 2015 slöts en överenskommelse med Japan om ekonomisk ersättning till de utnyttjade kvinnorna och Japans premiärminister bad om ursäkt för det som skett. Därmed skulle problemet vara löst, hoppades man inte minst från japansk sida.

Men efter att ha genomfört en utvärdering av avtalet beslöt president Moon Jae-In tre år senare att det skulle rivas upp eftersom det hade ”stora brister”. Den sydkoreanska regeringen skulle byta ut den fond som bildats med hjälp av ekonomiskt stöd från Japan för att ge ersättning till drabbade kvinnor och deras familjer mot egen finansiering. Beslutet bidrog till att relationerna mellan de båda länderna åter blev kyligare.  

Konflikterna kring historiska oförrätter spillde mot slutet av 2010-talet även över på handelsområdet efter ett beslut från den Högsta domstolen i Sydkorea om att ge koreanska före detta tvångsar­betare och deras familjer rätt att kräva kompensation av japanska företag för vad de utsattes för under krigstiden. Japan upprördes över domen och införde därefter restriktioner av viktigt teknikexport till Sydkorea (se även Japan: Utrikespolitik och försvar). 

Spänningarna förstärktes när en sydkoreansk domstol 2021 kom fram till att den japanska regeringen måste utbetala kompensation till tolv kvinnor och deras familjer som utnyttjats som sexslavar under andra världskriget.

Men i början av 2023 meddelade president Yoon Suk-Yeol att regeringen ville inrätta en särskild offentlig fond för koreanska tidigare tvångsarbetare med hjälp av bidrag från inhemska företag som sedan tidigare tagit del av ekonomisk kompensation från Japan. Det ledde till ett töväder mellan de båda grannstaterna. Så småningom återupptogs handeln som vanligt och ett samarbete kring militära underrättelser om Nordkorea från 2016 dammades av. 

Kina

Relationerna till Kina har utvecklats kraftigt under senare år, främst genom växande handel och investeringar mellan länderna. Kina har länge varit Sydkoreas främsta handelspartner. Sydkorea har importerat viktigt material för sin tekniktillverkning från Kina och en avsevärd del av Sydkoreas export av halvledare (som ingår i många elektriska apparater) går till Kina. Det ekonomiska beroendet har gjort att sydkoreanska makthavare ogärna velat stöta sig med det mäktiga grannlandet.

Förhållandet blev dock kyligare efter ett beslut 2016 från Seoul och Washington om att förlägga ett amerikanskt missilförsvarssystem THAAD i Sydkorea (se nedan). Peking protesterade kraftigt mot beslutet som man menade skulle rubba säkerhetsbalansen i regionen och som dessutom ansågs kunna övervaka kinesiska robotsystem. Den sydkoreanska varuhandelskedjan Lotte tvingades stänga nästan alla sina butiker i Kina, medan även försäljningen av sydkoreanska Hyundai drabbades av vikande försäljning 2017. När THAAD började sättas upp i Sydkorea våren 2017 krävde Peking att det omedelbart skulle tas bort. Kinesiska turistresor till Sydkorea ställdes in och kinesiska myndigheter införde även restriktioner för sydkoreanska gruppresor till Kina, vilket slog mot sydkoreanska flygbolag och researrangörer.

Den ekonomiska bestraffningen ledde till att Sydkorea vek sig och bland annat lovade att inte placera ut ytterligare missilförsvarsrobotar. När Yoon tog över presidentposten 2022 ville han emellertid inte längre hålla fast vid sin företrädares löfte. Arbetet med att få THAAD utplacerat och igångsatt återupptogs till Pekings förtret.

Samtidigt vill Yoon-administrationen inte gå för långt i att väcka Kinas vrede, inte bara av ekonomiska skäl utan också på grund av Pekings inflytande över Nordkorea, i geneskap av den främsta bundsförvanten för regimen i Pyongyang. I den indopacifiska strategin beskrivs Kina som en ”betydelsefull partner för att uppnå välstånd och fred” i regionen.

Försvar

Efter Koreakriget rustades Sydkorea upp med USA:s hjälp. Militären inordnades sedan under FN:s befäl, och i ett kvartssekel var FN:s kommando i Sydkorea ansvarigt för landets försvar. Krigsmakten är sedan dess underställd amerikansk kontroll i händelse av krig.

2003 beslöts att USA:s markförband skulle dras söderut och att den sydkoreanska armén skulle ta över vid frontlinjen mot norr.  USA har omkring 30 000 man i Sydkorea. I den demilitariserade zonen finns en liten bas för neutrala svenska och schweiziska officerare som övervakar stilleståndsavtalet från 1953 (se Modern historia). 

Försvaret moderniserades på 1980-talet och blev en av Asiens bäst utrustade militära styrkor. Det har tidigare funnits planer på att utveckla ett kärnvapenprogram och det diskuteras även idag med jämna mellanrum. Men USA har tryckt på för att förhindra detta.

Sedan 2017 har det amerikanska missilförsvarssystemet THAAD placerats ut i Sydkorea. Syftet är att det ska skjuta ned kort- och medeldistansrobotar som kommer från Nordkorea.

Sydkorea planerar ökade satsningarna på försvaret under 2020-talet.

Det råder allmän värnplikt i 18 månader för alla sydkoreanska män som är yngre än 30 år. Att vägra göra militärtjänst har varit belagt med fängelsestraff även för troende. Tusentals unga män, i synnerhet medlemmar av Jehovas vittnen har suttit i fängelse på grund av värnpliktsvägran. Men efter att Högsta domstolen i en dom 2018 godkände religiösa skäl som giltiga för att slippa vanlig militärtjänstgöring inleddes två år senare ett treårigt program för män som vill göra samhällstjänst.

Om våra källor

 

LÄSTIPS - läs mer om Sydkorea i UI:s webbtidning Utrikesmagasinet:
Historiens skuggor vilar tungt över Sydkorea (2019-09-23)

FÖRDJUPNING om Sydkorea finns även i Världspolitikens Dagsfrågor
Koreansk återförening: En omöjlig dröm (nr 9 2019)
Sydkorea och presidentkrisen: Öppning för reformer (nr 6 2017)

Fakta – försvar

Armén
420 000 man (2022)
Flygvapnet
65 000 man (2022)
Flottan
70 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,78 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
10,5 procent (2021)

Källor

Sydkorea – Ekonomisk översikt

Genom omfattande industrialisering, högt sparande, stora investeringar och en exportbaserad tillväxt har Sydkorea utvecklats till en av världens ledande ekonomier. Men under senare år har ekonomin tappat fart, delvis på grund av minskad inhemsk konsumtion. 

Få länder har avverkat ett sådant språng från utbredd fattigdom till fullt utvecklad industrination lika snabbt som Sydkorea. Redan 1996 kunde landet träda in som medlem i industriländernas samarbetsorganisation OECD, och Sydkorea räknas av IMF som en av världens ”avancerade ekonomier”. 

Under denna utveckling har privat företagsamhet dirigerats av femårsplaner i Sydkoreas blandekonomi. Bland annat genom hårt styrd lånepolitik har företagen drivits mot det övergripande målet att öka exportproduktionen, med industrin som den snabbast växande näringsgrenen. De jättelika industrisammanslutningarna, chaebol, har fungerat som ekonomins motor, men avsaknad av konkurrens har hindrat näringslivets förnyelse och koncentrerat lånekapitalet till företagsgrupper som Hyundai, Samsung och LG (se Jordbruk och industri). 

I slutet av 1990-talet bröts fyra decennier av hög tillväxt. 1997 drabbades Sydkorea av den asiatiska finans- och valutakrisen och gick in i den svåraste ekonomiska krisen i landets efterkrigshistoria. 

Upprepade konkurser tyngde bankerna, lånebehovet ökade och räntorna steg, medan utländska investeringar drogs tillbaka, hemmakonsumtionen sjönk och valutan, won, rasade i värde. Sydkorea stod på randen till bankrutt när landet under julhelgen 1997 tvingades acceptera villkoren för det största låne- och biståndspaket som IMF dittills betalat ut: 58,4 miljarder dollar. Till lånet bidrog inte bara IMF utan också en rad länder, däribland Sverige. Motkraven var bland annat minskat budgetunderskott, sänkt inflation, liberalisering av ekonomin samt mindre makt åt och mer insyn i jätteföretagen. I åtstramningens spår följde konkurser för småföretag och massavskedanden från de stora bolagen, ett dittills okänt fenomen i Sydkorea. 1998 minskade BNP med cirka 6 procent och arbetslösheten nådde rekordhöga 8 procent. 

1999 kom en rejäl återhämtning i ekonomin, med ökad efterfrågan utomlands och hemma, och tillväxt på över 10 procent. 2001 kunde Sydkorea återbetala IMF-lånen. 
Bakom krisens akuta orsaker fanns även långsiktiga problem. Sydkorea hade halkat efter i omställning till högteknologisk produktion, och snabba löneökningar på 1990-talet hade flyttat konkurrenskraft till låglöneländer som Kina och en del av staterna i Sydöstasien. 

Ett betydande problem var de täta och ofta korrupta banden mellan regering, banker och storföretag (chaebol). Stora lån gick till bolag som var marknadsmässigt utdömda. Regelverket för företagen var byråkratiskt och utländska investerare avskräcktes. President Kim Dae-Jungs (1998–2003) försök att reformera de stora företagskomplexen och göra dem mindre låneberoende rönte föga framgång. Motståndet inom näringslivet och den politiska oppositionen var starkt. Även under president Park Geun-Hye (2013−2016) gjordes försök att bryta storföretagsgruppernas dominans genom olika former av stöd till småföretag utan att det ledde till någon djupare förändring. I slutet av 2010-talet har även den liberala administrationen under president Moon Jae-In satt reformer av storföretagen och det system som gynnar dem som ett av sina främsta mål. Att storföretagen än idag, trots en rad nya regler införts för verksamheten, på många sätt styrs av sina mäktiga ägarfamiljer är ett nyckelproblem, vilket bidrar till bristande transparens. 

Exporten är en viktig motor i den sydkoreanska ekonomin och Sydkorea är en av världens största exportländer. Sedan finanskrisen har landet strävat efter att öppna upp och avreglera sin handel ytterligare. Sydkorea har sedan första halvan av 2010-talet handelsavtal såväl med EU och USA som med Kina. Sydkorea ingår också i  handelssamarbetet RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) tillsammans med Kina, Japan, Australien och Nya Zeeland samt tio sydöstasiatiska länder, vilket trädde i kraft år 2022.

Informations- och kommunikationsteknologiska produkter som datachips, LCD-skärmar och mobiler har fått allt större betydelse för Sydkoreas export. Handeln har sedan 2000-talets första årtionden visat ett avsevärt överskott som stigit under de senaste årtiondena.

USA var länge Sydkoreas största exportmarknad, med Japan på andra plats. Men 2003 blev Kina Sydkoreas främsta exportmarknad. Även importen från Kina har vuxit samtidigt som sydkoreanska företagsinvesteringar i Kina har ökat starkt. Trots sina politiska tvister har Sydkorea, Kina och Japan sedan 2012 förhandlat om ett gemensamt frihandelsavtal.

2001–2008 var den årliga ekonomiska tillväxten i snitt över 4 procent. I den globala finanskrisens spår i slutet av 2008 rasade valutan i värde, och banker och företag fick problem med sina utlandslån. Staten bistod då med lån i utländsk valuta och avsatte medel för krisande företag. Ekonomin återhämtade sig dock relativt snabbt och 2010 växte den med över 6 procent. Men de följande åren stannade tillväxten av och under andra halvan av 2010-talet låg årsgenomsnittet kring 3 procent.

Ett viktigt skäl till den mediokra tillväxten under senare år är den låga inhemska konsumtionen, som i sin tur hänger ihop med den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden. Här är sedan länge den höga ungdomsarbetslösheten ett växande problem. Hushållen är också högt belånade, vilket är en annan faktor som dämpar sydkoreanernas vilja att öppna plånböckerna.

Vid slutet av 2010-talet prövade regeringen en ny strategi, ”inkomstgenererad tillväxt”, för att få fart på tillväxt och konsumtion. Regeringen införde ett omfattande stimulanspaket som innehöll olika åtgärder för att skapa arbetstillfällen men också ökade bidrag till mammaledighet och sjukvård för gamla. Åtgärderna var till stor del finansierade av skatteinkomster. Samtidigt höjdes även minimilönen medan statsbudgeten för 2018 innehöll satsningar på jobbskapande och ökade sociala bidrag.

Regeringen har även försökt få bukt med den höga skuldsättningen bland sydkoreanerna genom att skärpa regelverket kring låntagande.

Den sydkoreanska ekonomins beroende av handeln med omvärlden och betydelsen av några enstaka industrier, i synnerhet framställningen av högteknologiska produkter, gör den känslig för yttre förändringar som handelskrig eller minskad efterfrågan i omvärlden.

Om våra källor

LÄSTIPS - läs mer om Sydkorea i UI:s webbtidning Utrikesmagasinet:
Hård dragkamp om den ekonomiska politiken i Sydkorea (2019-05-29)

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
32 255 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,6 procent (2022)
Total BNP
1 665 246 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
31,8 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
58,2 procent (2022)
Inflation
5,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
54,3 procent (2022)
Valuta
sydkoreansk won
Varuexport
683 585 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
731 370 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
29,8 miljarder US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
85 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
elektronik, oljeprodukter, bilar, maskiner, metallvaror, fartyg, kemikalier
Största handelspartner
USA, Kina, Japan, Saudiarabien
Bistånd per invånare
- 1 US dollar (1999)

Källor

Sydkorea – Naturtillgångar, energi och miljö

Sydkorea har inga kända oljefyndigheter av större värde och är fattigt även på andra mineraler. Stenkol är landets främsta mineraltillgång. Brytning av tungsten hade förr viss ekonomisk betydelse. Det finns mindre förekomster av bland annat bly, zink, koppar, kaolin och fältspat.

Oljeimporten är betydande. För att minska importen av råvaror och bränsle till industrin har Sydkorea startat samriskprojekt med utländska företag för att utvinna mineraler i resursrika länder som Australien, Kanada och Indonesien.

Importerat kol svarar för omkring 40 procent av energiproduktionen i landet, men regeringen meddelade 2020 att hälften av landets 60 koleldade kraftverk skulle stängas i utbyte mot stora satsningar på flytande naturgas. Sydkorea är en av världens största importörer av flytande naturgas. Landet har sedan länge förhoppningar om att en rörledning ska kunna byggas som kan leverera rysk gas från Sibirien via Nordkorea.

Sydkorea har även satsat hårt på kärnkraft för att minska användningen av fossila bränslen.  Men regeringen beslutade i början av 2020-talet att flera av de 24 kärnkraftverken skulle stängas i utbyte mot ökad användning av förnybar energi. Från år 2050 är planen att landet ska vara koldioxidneutralt, det vill säga att nettoutsläppen ska vara under noll.

Om våra källor

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
5 456 kilo oljeekvivalenter (2015)
Elkonsumtion per invånare
10 564 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
659,33 miljoner ton (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
12,72 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
569 682 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
11,0 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
21 990 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Källor

Sydkorea – Jordbruk och industri

Bara en femtedel av Sydkoreas bergiga yta kan användas till jordbruk. Odlingen av ris är omfattande. Industrin är exportinriktad och en ledande sektor inom ekonomin. Landets stora företagsgrupper (chaeboler) har ännu en avgörande roll i Sydkoreas näringsliv.

Den odlade marken finns främst i floddalarna och på slätter i söder och väster. Mildare klimat gör Sydkorea mer lämpat än Nordkorea för odling. Risfälten upptar nära två tredjedelar av all åkermark.

 I övrigt odlas bland annat havre, bönor, potatis och vete. Grönsaker och frukt är också viktiga produkter. Boskapsuppfödning är under stark utveckling. 

De flesta jordbruk är små, men produktiviteten har ökat betydligt genom hög mekanisering och mycket gödnings- och bekämpnings­medel. Samtidigt har industrialiseringen minskat andelen yrkesverksamma sydkoreaner i jordbruket dramatiskt. Landet importerar numera mycket spannmål men är nästan självförsörjande med ris.

Fiskets betydelse för hemmakonsumtion och för export har minskat. Landet har dock en av världens främsta flottor för djuphavsfiske. 

Skogsskövling under första delen av 1900-talet ersattes efterhand av återplantering och skogsvård. Numera är landet skogbevuxet till två tredjedelar, men skogsbruket är begränsat.

INDUSTRI

Ledda av kraftfulla entreprenörer och ägarfamiljer var chaebolerna ryggraden i det ”sydkoreanska ekonomiska undret” under efterkrigstiden. Grupper som Samsung, Hyundai, LG, SK, Hanjin, Lotte m fl dominerar fortfarande utvecklingen av industri, export och teknisk förmåga. Kritiken mot chaebolernas makt har växt på senare år. Men storföretagens ställning är fortfarande stark, trots att många av ägarna och de högsta cheferna dömts för ekonomiska oegentligheter under de senaste årtiondena.

Tillsammans hade de tio största konglomeraten en försäljning som nära två tredjedelar av Sydkoreas BNP i början av 2020-talet. 

Sydkorea utvecklades tidigt till en av världens största textilproducenter, men satsade därefter på högteknologisk produktion. Sydkorea började tillverka TV-apparater 1969 och ett par decennier senare gick elektronik om textilier som främsta exportprodukt. Den växande bilindustrin erövrade stora marknader i Nordamerika och Europa, och i början av 1990-talet blev Sydkorea världens ledande varvsnation. Landet är en av de viktigaste stålproducenterna, har betydande petrokemisk industri och är framgångsrikt inom kärnkraftsteknologi. Mycket råolja importeras och raffinaderiverksamheten är omfattande. 

Löneökningarna i Sydkorea, konkurrensen från nya låglöneländer och en ökad protektionism i västvärlden har drivit de stora sydkoreanska textilföretagen att flytta produktion till nya områden.


På senare år har data- och telekomsektorerna vuxit mest i Sydkorea med Samsung och LG Electronics i frontlinjen. Sydkoreanska tillverkare av halvledare, minneschips och LCD-skärmar hör också till de främsta i världen. 

Sydkorea är en av världens största biltillverkare. Idag ger bilförsäljningen och exporten av  halvledare de största exportintäkterna.  Kia och Hyundai är ledande tillverkare och bägge satsar stort på att utveckla eldrivna bilar. Sydkorea var i början av 2020-talet den största globala tillverkaren av elbilar efter Kina.

Den snabba industrialiseringen och motoriseringen har medfört stora miljöproblem med snabbt ökande utsläpp av koldioxid. Men målet är att elbilar och vätgasfordon tillsammans ska svara för en tredjedel av alla nya bilar år 2030.

 

Om våra källor

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
1,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
16,9 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
64,5 procent (2020)
Industrins andel av BNP
31,8 procent (2022)

Källor

Sydkorea – Sociala förhållanden

Levnadsstandarden och de sociala förhållandena har förbättrats radikalt för de allra flesta sydkoreaner från 1960-talet och framåt. Utvecklingen bröts tillfälligt när landet drogs med i den stora asiatiska finanskrisen 1997–1998. Den skakade Sydkorea djupt och mångas levnadsvillkor försämrades när industrijättarna avskedade anställda i stora mängder.

De som förlorade arbetet miste också den sociala trygghet som var knuten till arbets­givaren: huvuddelen av sjukförsäkringen, billig bostad, subventionerade skolavgifter, rabatterade inköp med mera. 

Sedan millennieskiftet har levnadsstandarden åter stigit påtagligt. Enligt samarbetsorganisationen OECD har dock inkomstklyftorna vidgats mellan anställda i storföretag och andra grupper på arbetsmarknaden. 

Sjukvården har förbättrats betydligt under senare årtionden. Sjukförsäkringssystemet från 1989, liksom pensionerna, omfattar nästan alla medborgare. Vissa grupper, som tjänstemän, militärer och lärare, har bättre sociala förmåner från staten än de generella villkoren för alla sydkoreaner.

Social struktur

Det koreanska samhället är av tradition hierarkiskt, starkt påverkat av den kinesiska vishetsläran konfucianismen. Plikt, lojalitet och heder betonas, liksom bildning och lydnad mot överheten. Anspråkslöshet är utmärkande drag för koreaner. Respekt för föräldrar och förfäder är viktigast av dygder, och kvinnan är underordnad mannen. 

Familjenamn, välstånd och sociala kontakter har varit avgörande för framgång, men numera är studiebakgrund av stor vikt för avancemang i det sydkoreanska samhället. 

Industrialiseringen och urbaniseringen förändrade hierarkierna och skapade en ny maktelit, den industriella klassen. En ny medelklass växte fram bestående av tjänstemän och akademiker, samtidigt som arbetarna ökade i antal och utvecklade kampvilliga fackliga organisationer.

Familjeliv

Familj, släkt och klan är kärnan i koreansk kultur. Förpliktelser mot familjen är överordnade andra plikter. Fadern är familjens överhuvud och äldste sonen har särskilt ansvar. I moderna städer har traditionella familjevärderingar försvagats och tre generationer har blivit två i hushållen. 

Kvinnans ställning har delvis förbättrats, men hon har ofta ansvar för hem, barn och äldre släktingar även om hon förvärvsarbetar. 

Arrangerade giftermål har i städerna oftast ersatts av kärleksäktenskap och professionell kontaktförmedling. Numera har även kvinnor rätt att begära skilsmässa, men ekonomisk och social diskriminering gör det svårare för dem. Unga kvinnor har burit upp mycket av industrins framgång. Nu får allt fler kvinnor högre utbildning, men många lämnar yrkeslivet när de gifter sig. Kvinnlig underdånighet i offentligheten byts ofta mot ledarroll i hemmet, där kvinnan ofta styr över familjeekonomin. 

Traditionellt fick äldste sonen största delen av arvet på grund av plikter mot åldrande föräldrar. Nu ger lagen lika arvsrätt mellan söner och döttrar. 

Förr bars spädbarn på moderns rygg, och de ges fortfarande nära uppmärksamhet av föräldrar. Traditionella könsroller uppmuntras, män görs mer beroende av sina föräldrar och kvinnor blir mer självständiga. Mycket resurser satsas på barnens utbildning. 

Konfuciansk familjesyn accepterar endast heterosexualitet. Viss öppenhet råder i dag, men ett allmänt motstånd mot homosexualitet lever kvar.

Om våra källor

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2021)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
100 procent (2021)
Andel av befolkningen med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
100 procent (2020)
Andel av befolkningen med tillgång till toaletter
99,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
3 031 US dollar (2021)
Andel kvinnor i parlamentet
19 procent (2022)

Källor

Sydkorea – Seder och bruk

Koreanernas gemensamma kultur har djupa historiska rötter i Koryo- och Choson-dynastierna mellan 900- och 1900-talen, men det finns i dag i Sydkorea skillnader mellan regionerna i fråga om kulturella seder. Koreaner lägger stor vikt vid blodsband genom generationer, och den starka nationalkänslan beskrivs ofta med metaforer som blod och land. Samtidigt är den sydkoreanska flaggans bild av yin och yang en symbol för att koreanerna hör hemma i den kinesiska kultursfären i östra Asien.

Koreaner vill gärna ha respekt för sin långa historia och sin kulturella särart. De är angelägna om att framhålla sin olikhet med japaner och kineser. Man bör därför inte betona sina japanska kontakter. Överlag råder misstro mot utlänningar och deras motiv, och man måste lägga ner möda på att bygga förtroende. 

Många koreaner arbetar hårt, med en vilja att överträffa japanerna. Arbetsmoral, ihärdighet och punktlighet är viktigt, även om punktligheten inte är lika viktig i Korea som i Kina eller Japan.

Vett och etikett

Att förlora ansiktet i umgänge är oerhört känsligt. Koreaner talar om att skydda kibun, inre känslor eller yttre anseende. Relationer bygger på social balans och korrekt uppträdande, en harmoni som inte får rubbas. Man kan ta till lögn eller undanhålla dåliga nyheter och avvikande meningar för att inte såra en persons kibun. Koreaner kan därför visa artig attityd även mot dem man ogillar. Anspråkslöshet är en dygd, och komplimanger avvisas artigt. Man får absolut inte förolämpa eller kritisera någon inför andra. 

Respekt för överordnande och äldre är avgörande för att bygga en relation. Status är viktig. Genom sättet att tala och uppträda visar man i vilket hierarkiskt förhållande man står till den andre. Man ser inte en överordnad direkt i ögonen. Vuxna tilltalar inte varandra med förnamn förutom bland mycket nära vänner. Titlar som ”professor” eller ”direktör” används med hederstillägget nim, när man tilltalar någon med högre social rang. I sådant umgänge är koreaner artiga på gränsen till ceremoniella, medan de kan vara mycket informella med vänner av samma sociala rang. 

Bugning är vanligaste sättet att hälsa, men även handskakning är vanligt bland män. Affärsmän skakar hand och bugar ofta på samma gång. Kvinnor kan mötas genom att räcka varandra händerna och gripa dem. Barn bugar alltid inför vuxna. Den vanligaste hälsningsfrasen är Anyonghaseyo? (Har du frid?) 

Sydkorea är ett tättbefolkat land med mycket trängsel, särskilt i storstäderna, och folk är vana att jobba nära varandra. De kräver dock utrymme i formella situationer. Att röra vid okända människor anses olämpligt, medan vänner gärna håller varandras händer.

Affärsmöten

Sydkoreaner vill göra affärer med människor de har personliga band till, och därför är det nödvändigt att man blir introducerad av en tredje person. Denne kan sedan även vara kontaktman genom vilken man kan ta upp känsliga frågor indirekt.

Vid introduktion tar den äldre initiativ till handskakning, men den yngre bugar först. Visitkort överlämnas och tas emot med höger hand och vänster som stöd under handleden. Koreansk text ska vara synlig för mottagaren, och på baksidan har man engelsk text. Ett mottaget visitkort studeras noga och man skriver inte på det i givarens närvaro.

Det kan vara svårt att få varaktiga avtal med koreaner. Deras historiska erfarenhet är att kompromiss leder till förlust, och de drivs att konkurrera hårt och jaga fler fördelar. Men därmed är de också kreativa, initiativrika och villiga att ta risker. De anpassar sig och är öppna för ändringar. Snabba affärer föredras framför hållbara affärsrelationer, och en relation kan plötsligt avbrytas om bättre villkor nås på annat håll.

Man måste avtala tid för möten, helst tre fyra veckor i förväg. Det är bra att sända agenda, bakgrundsmaterial och information om det egna företaget. Skrivet material bör presenteras på både engelska och koreanska. Man visar respekt för den man möter genom att komma i tid. Den äldste koreanen går vanligtvis in i rummet först. Man tar inte av sig rocken om inte den högst rankade koreanen gör så.

Avsikten med det första mötet är ofta att lära känna varandra. Det lägger grund för att bygga en relation. Men man ska vara medveten om att det som sägs inte alltid stämmer med fakta. Ibland kan koreaner svara på en fråga bara för att inte förlora ansiktet. Då är det viktigt hur frågor formuleras: När kan vi vänta leverans? i stället för Kan vi vänta leverans inom en månad?

Klädsel och presenter

Koreaner i städerna klär sig ofta västerländskt. Affärsfolk bär strikt klädsel. Män bär mörka kostymer med vit skjorta, och kvinnor klär sig diskret med nedtonade färger. Kvinnor bör ofta nationaldräkten hanbok, lång kjol och blusliknande överdel med vida ärmar. 

Gåvor är viktiga för relationen och besvaras alltid med gengåvor. Det är obetänksamt att ge en dyr present, om man vet att mottagaren inte har råd att besvara den. Man kan ta med frukt, blommor eller choklad av god kvalitet till ett koreanskt hem. Presenter ska vara fint inslagna, gärna i rött eller gult papper, men inte i grönt vitt eller svart. Man överlämnar och tar emot en present med båda händerna, men den öppnas inte med en gång. Om presenten har flera delar bör man tänka på att fyra anses vara oturstal och sju lyckotal.

Till bords

Vid det koreanska bordet kan man sörpla soppan, smacka med läpparna och rapa hjärtligt för att visa uppskattning över måltiden. Men först av allt inväntar man anvisning om var man ska sitta och tvekar gärna först för att visa ödmjukhet. Den äldste personen anvisas finaste platsen, serveras först och bäst och börjar äta. Väl kryddade grönsaker, soppa, fisk och surkål är vanliga rätter. 
Man pekar aldrig med ätpinnar, spetsar aldrig maten med dem och lägger inte ifrån sig dem i kors. Man smakar helst av allt, men krusar genom att tacka nej första gången man erbjuds att ta om. Man äter upp allt på tallriken.

Det går att komma lite för sent utan att väcka anstöt. Man tar av sig skorna inomhus. Vid hemfärd följs gästerna till porten, det anses förolämpande att ta farväl inomhus. Dagen efter skickar man en tackhälsning.

Traditioner och helgdagar

Koreanska nyåret, firat enligt gammal månkalender, är en viktig släkt- och familjehögtid med offerceremonier vid förfädernas gravar enligt buddistisk sed. Även jul är en högtid som firas av många numera, eftersom kristendomen blivit största religion i Sydkorea. Första januari betraktas som allas födelsedag, då man lägger ett år till sin ålder. 60-årsdagen firas särskilt.

Till de viktigaste nationella helgdagarna hör Befrielsedagen den 15 augusti och Nationsgrundardagen den 3 oktober. Befrielsedagen minner om befrielsen från det japanska kolonialväldet 1945, och den 3 oktober firas grundandet av det första koreanska riket år 2333 före Kristus.

Om våra källor