Sydkorea – Jordbruk och industri

Bara en femtedel av Sydkoreas bergiga yta kan användas till jordbruk. Odlingen av ris är omfattande. Industrin är exportinriktad och en ledande sektor inom ekonomin. Landets stora företagsgrupper (chaeboler) har ännu en avgörande roll i Sydkoreas näringsliv.

Den odlade marken finns främst i floddalarna och på slätter i söder och väster. Mildare klimat gör Sydkorea mer lämpat än Nordkorea för odling. Risfälten upptar nära två tredjedelar av all åkermark.

 I övrigt odlas bland annat havre, bönor, potatis och vete. Grönsaker och frukt är också viktiga produkter. Boskapsuppfödning är under stark utveckling. 

De flesta jordbruk är små, men produktiviteten har ökat betydligt genom hög mekanisering och mycket gödnings- och bekämpnings­medel. Samtidigt har industrialiseringen inneburit att andelen yrkesverksamma sydkoreaner i jordbruket minskat dramatiskt under senare årtionden. Landet importerar numera mycket spannmål men är nästan självförsörjande med ris.

Fiskets betydelse för hemmakonsumtion och för export har minskat. Landet har dock en av världens främsta flottor för djuphavsfiske. 

Skogsskövling under första delen av 1900-talet ersattes efterhand av återplantering och skogsvård. Numera är landet skogbevuxet till två tredjedelar, men skogsbruket är begränsat.

INDUSTRI

Ledda av kraftfulla entreprenörer och ägarfamiljer var chaebolerna ryggraden i det ”sydkoreanska ekonomiska undret” under efterkrigstiden. Grupper som Samsung, Hyundai, LG, SK, Hanjin, Lotte med flera dominerar fortfarande utvecklingen av industri, export och teknisk förmåga. Kritiken mot chaebolernas makt har växt på senare år. Men storföretagens ställning är fortfarande stark, trots att många av ägarna och de högsta cheferna dömts för ekonomiska oegentligheter under de senaste årtiondena.

Tillsammans hade de tio största konglomeraten en försäljning som nära två tredjedelar av Sydkoreas BNP i början av 2020-talet. 

Sydkorea utvecklades tidigt till en av världens största textilproducenter, men satsade därefter på högteknologisk produktion. Sydkorea började tillverka TV-apparater 1969 och ett par decennier senare gick elektronik om textilier som främsta exportprodukt. Den växande bilindustrin erövrade stora marknader i Nordamerika och Europa, och i början av 1990-talet blev Sydkorea världens ledande varvsnation. Landet är en av de viktigaste stålproducenterna, har betydande petrokemisk industri och är framgångsrikt inom kärnkraftsteknologi. Mycket råolja importeras och raffinaderiverksamheten är omfattande. 

Löneökningarna i Sydkorea, konkurrensen från nya låglöneländer och en ökad protektionism i västvärlden har drivit de stora sydkoreanska textilföretagen att flytta produktion till nya områden.

På senare år har data- och telekomsektorerna vuxit mest i Sydkorea med Samsung och LG Electronics i frontlinjen. Sydkoreanska tillverkare av halvledare, minneschips och LCD-skärmar hör också till de främsta i världen. 

Sydkorea är en av världens största biltillverkare. Idag ger bilförsäljningen och exporten av halvledare de största exportintäkterna.  Kia och Hyundai är ledande tillverkare och bägge satsar stort på att utveckla eldrivna bilar. Sydkorea var i början av 2020-talet den största globala tillverkaren av elbilar efter Kina.

Den snabba industrialiseringen och motoriseringen har medfört stora miljöproblem med snabbt ökande utsläpp av koldioxid. Men målet är att elbilar och vätgasfordon tillsammans ska svara för en tredjedel av alla nya bilar år 2030.

Om våra källor

94268

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0