Sydkorea – Jordbruk

Terrängen är bergig och bara en femtedel av Sydkoreas yta kan användas till jordbruk. Den odlade marken finns främst i floddalarna och på slätter i söder och väster. Mildare klimat gör Sydkorea mer lämpat än Nordkorea för odling. Det gäller särskilt för ris.

Risfälten upptar nära två tredjedelar av all åkermark. I övrigt odlas bland annat havre, bönor, potatis och vete. Grönsaker och frukt är också viktiga produkter. Boskapsuppfödning är under stark utveckling. 

De flesta jordbruk är små, men produktiviteten har ökat betydligt genom hög mekanisering och mycket gödnings- och bekämpnings­medel. Samtidigt har industrialiseringen minskat andelen yrkesverksamma sydkoreaner i jordbruket dramatiskt. Landet importerar numera mycket spannmål men är nästan självförsörjande med ris.

Fiskets betydelse för hemmakonsumtion och för export har minskat. Landet har dock en av världens främsta flottor för djuphavsfiske. 

Skogsskövling under första delen av 1900-talet ersattes efter hand av återplantering och skogsvård. Numera är landet skogbevuxet till två tredjedelar, men skogsbruket är begränsat. Nära 90 procent av träråvaran importeras, mest från Indonesien och Malaysia.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0