förnybara energikällor

De energikällor som ständigt fylls på med energi kallas förnybara, som sol, vind, vatten, vågor, biomassa (material från träd, växter, matrester) och geotermisk energi (som finns i jordens inre). Icke-förnybara energikällor är olja, kol, fossilgas och uran. Kärnkraft, där uran är bränslet, är en icke-förnybar energikälla som dock är fossilfri. Begreppet fossilfri energi omfattar kärnkraft och förnybara energikällor.

Varukorg

Totalt 0