Sydkorea – Befolkning och språk

Sydkorea är ett av världens mest urbaniserade länder och mer än hälften av befolkningen lever i miljonstäder. Sydkorea är också ett av världens tätast befolkade länder. Men idag visar prognoser att befolkningen inom de närmaste åren kommer att börja minska i antal.

Sydkoreanerna föder allt färre barn och landet har ett av världens lägsta födelsetal. Flera åtgärder har gjorts från regeringens sida för att försöka uppmuntra sydkoreanerna att skaffa fler barn. Ett av skälen till att det föds så få barn är att unga sydkoreaner väljer en yrkeskarriär framför att gifta sig och bilda familj. I genomsnitt föder kvinnorna bara ett barn. Från 1950-talet fram till slutet av 2010-talet har födelsetalet minskat från 5,6 till 1,1 barn per kvinna.  Enligt prognoser kommer befolkningen att börja minska från andra halvan av 2020-talet. Redan 2020 visade officiell statistik att befolkningen minskade för första gången under det senaste årtiondet. Om utvecklingen fortsätter kommer antalet invånare uppgå till endast 39 miljoner år 2067. Då kommer även medianåldern i landet ha ökat till 62 år, vilket är en följd av att invånarna lever allt längre.  

Befolkningen består nästan uteslutande av koreaner, men det finns en liten kinesisk minoritet. 

Koreanska språkets ursprung är omdiskuterat, men hänförs oftast till den altaiska språkfamiljen. Två tredjedelar av ordförrådet är dock kinesiska lånord. Länge skrevs koreanska enbart med kinesiska tecken. På 1400-talet skapades ett enkelt fonetiskt skriftspråk, hangul. Numera skriver sydkoreaner med hangul eller en blandning av hangul och kinesiska skrivtecken. 

Sydkoreanernas sätt att tala skiljer sig från nordkoreanernas, men de förstår varandra. Engelska dominerar som andraspråk.

Om våra källor

94268

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick

Varukorg

Totalt 0