Polen
Foto: Wikimedia Commons/Jan Mehlich

Polen

Polen ligger inklämt mellan stormakterna Tyskland och Ryssland och har prövats hårt genom historien. Landet har delats vid fyra tillfällen. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. På 1940-talet blev Polen kommunistiskt och knutet till Sovjetunionen. En ny tid inleddes 1989, med demokratisering. Landet är numera medlem av EU och militäralliansen Nato, men rättsstatens utveckling under konservativt styre väcker oro.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Mars

  • EU-domstolen stöder domares rätt att överklaga

   EU-domstolen fäller Polen i ett mål som handlar om domares rätt att få prövning av avslag i ärenden som gäller tjänster i Högsta domstolen. Liksom i tidigare fall då Polen fått kritik från EU-håll handlar det ytterst om domstolsväsendets oberoende från den politiska makten.

  • Februari

  • Strid om brunkolsgruva

   Tjeckien tar rättslig strid mot polska planer på att bygga ut en kolgruva i Turów, som ligger söder om Wrocław och nära gränsen. Tjeckien hänvisar till miljöskador och kräver att brunkolsgruvan stängs. En stämning kommer att lämnas in till EU-domstolen, med tjeckiska krav på att gruvdriften avbryts tills dom har fallit. Polska myndigheter förlängde 2020 gruvans driftstillstånd med sex år, trots protester från grannländerna Tjeckien och Tyskland. EU-kommissionen har kritiserat beslutet och anfört att Polen både har missbedömt miljöskadorna och lämnat ofullständig information om planerna.

  • Krav på nya regler mot skogsavverkning

   EU-kommissionen skickar Polens regering en formell underrättelse om att landet anses ha trotsat en dom i EU-domstolen från 2018 genom att inte stoppa skogsavverkning i det världsarvsklassade urskogsområdet Białowieża (se 24 juni 2017). Polen, som riskerar böter, har två månader på sig att svara.  EU kräver att de regler som tillåter avverkning ändras.

  • Medier i protest mot reklamskatt

   Reklamradio och reklam-TV-kanaler släcks i ett dygn och tidningar protesterar på förstasidan mot en ny annonsskatt som enligt kommersiella medier kommer att slå ut oberoende massmedier. Dagstidningarna Fakt och Gazeta Wyborcza och den Discoveryägda kanalen TVN24 hör till de medier som deltar i protestaktionen. Reklamskatten ska börja tas ut senare under året, även av internetbaserade medier, och motiveras med att intäkterna ska bekosta pandemibekämpning. Regeringen säger att det bara är större medieföretag som kommer att tvingas betala skatten. Oberoende bedömare konstaterar att skatt som riktas mot en specifik bransch gör det möjligt att öka statens intäkter utan att belasta medborgare eller småföretag som utgör den konservativa regeringens väljarbas.

  • Förintelseforskare fälls i förtalsmål

   De två historikerna Barbara Engelking och Jan Grabowski döms av en domstol i Warszawa till att be syskonbarnet till en avliden borgmästare om ursäkt. De två forskarna blev stämda inför domstol med motiveringen att borgmästaren utmålats som nazistkollaboratör under andra världskriget. Forskarna slipper betala skadestånd, men förtalsdomen, som kan överklagas, väcker intresse eftersom den har bäring på friheten för historisk forskning.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0