Polen
Foto: Wikimedia Commons/Jan Mehlich

Polen

Polen ligger inklämt mellan stormakterna Tyskland och Ryssland och har prövats hårt genom historien. Landet har delats vid fyra tillfällen. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. På 1940-talet blev Polen kommunistiskt och knutet till Sovjetunionen. En ny tid inleddes 1989, med demokratisering. Landet är numera medlem av EU och militäralliansen Nato, men rättsstatens utveckling under konservativt styre väcker oro.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2021

  • Maj

  • EU-kritik mot rättsreform

   En lag som hindrar polska domare från att föra ärenden till EU-domstolen och inrättar en disciplinkammare för domare underkänns av EU:s generaladvokat (se 27 januari och 31 mars). EU-domstolen, som ska avgöra frågan, måste inte följa generaladvokatens bedömning men brukar göra det.

  • April

  • Överenskommelse om att avveckla kolgruvorna

   Alla de polska kolgruvorna ska stängas, och de ska vara stängda senast 2049. En principöverenskommelse sluts i Katowice mellan regeringen och fackliga organisationer. Kompensation ska betalas till 120 000 anställda, stödåtgärder ska riktas särskilt till gruvregionen i söder. Avtalet ska skrivas under i maj, och överenskommelsen måste också godkännas av EU-kommissionen eftersom avvecklingsstöden kan tänkas bryta mot EU-regler. EU har satt en tidsgräns till 2050 för när det klimatskadliga kolet ska ha fasats ut. I dagsläget täcks 70 procent av Polens energibehov med kol.

  • Ryska diplomater utvisas

   Polen utvisar tre ryska diplomater som anklagas för aktiviteter till men för Polen. Det sker i kölvattnet av att USA utvisat ryssar och infört sanktioner mot Ryssland med hänvisning till cyberattacker och valpåverkan. Ryssland svarar på Polens åtgärd med att utvisa fem polska diplomater.

  • Rekordhögt dödstal i covid-19

   Under ett enda dygn registreras 954 bekräftade dödsfall i covid-19, det högsta antalet hittills i Polen. Sammanlagt har sjukdomen krävt minst 56 000 liv. Särskilt i gruvdistrikt i söder är sjukhusen överbelagda. Skolor, idrottsanläggningar och butiker hålls stängda åtminstone till den 18 april.

  • Mars

  • Domarfråga till EU-domstolen

   EU-kommissionen vill att EU-domstolen granskar en polsk lag från 2019, som trädde i kraft i början av 2020, och begär att domstolen beordrar en ”frysning” av lagen i väntan på slutgiltigt avgörande. Den kritiserade lagen handlar om rättsväsendet, vars oberoende enligt EU-kommissionen äventyras. Lagen hindrar polska domare från att föra ärenden till EU-domstolen och inrättar en disciplinkammare för domare (se 27 januari 2021).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0