Polen
Foto: Wikimedia Commons/Jan Mehlich

Polen

Polen ligger inklämt mellan stormakterna Tyskland och Ryssland och har prövats hårt genom historien. Landet har delats vid fyra tillfällen. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. På 1940-talet blev Polen kommunistiskt och knutet till Sovjetunionen. En ny tid inleddes 1989, med demokratisering. Landet är numera medlem av EU och militäralliansen Nato, men rättsstatens utveckling under konservativt styre väcker oro.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • Maj

  • Modifierad lag om rättsväsendet antas

   Parlamentets underhus röstar igenom ett lagförslag från president Duda som syftar till att få grönt ljus i Bryssel för utbetalning av 36 miljarder euro från EU:s kassa i bidrag och lån. Förslagen handlar om den disciplinkammare för domare som EU ser som ett sätt för Polens regering att kontrollera domstolsväsendet. De som röstar ja är regeringspartierna och några få partilösa ledamöter. Oppositionen anser att regeringen även med Dudas förslag kan lägga sig i rättskipningen. För att träda i kraft måste förslagen även få ett ja i överhuset.

  • Kritisk domare får återgå till jobbet

   En domare som varit avstängd från sitt jobb sedan 2019 efter att ha kritiserat regeringens rättsreformer får börja arbeta igen. Beslutet fattas av den kontroversiella disciplinkammare som bidragit till osämja mellan Polen och Bryssel. Från EU-håll har man framhållit inrättandet av disciplinkammaren som rättsvidrigt eftersom den ger regeringen möjlighet att utöva inflytande på rättsväsendet. Enligt EU-normer ska rättsväsendet stå fritt från direkt politisk styrning. Det är nu på förslag att disciplinkammaren ska avskaffas, men EU-kommissionen vill se tydligt ökad respekt för rättsstatliga grunder innan EU-medel som hållits inne betalas ut.

  • Ryssland stänger gasledning

   De ryska gasbolaget Gazprom meddelar att företaget kommer att sluta transportera gas via den polska sektionen av rörledningen Yamal-Europe som går från Ryssland via Polen till Tyskland. Gazprom uttalar sig dagen efter det att Moskva beslutat om sanktioner mot 30 utländska energiföretag, däribland EuRoPol GAZ S.A. som äger den polska delen av rörledningen. Hur hårt stoppet kommer att drabba Tyskland är oklart då rysk gas också kan transporteras till Tyskland via rörledningen Nord Stream i Östersjön.

  • Polens EU-böter växer

   EU-kommissionen uppger att de böter som Polen måste betala för regeringens vägran att ge upp kontroversiella regler kring domarkåren, som från EU-håll ses som ovärdiga en rättsstat, hittills uppgår till 160 miljoner euro. Pengarna dras av från Polens andel av EU:s budget (se 27 oktober 2021 och 16 februari 2022).

  • April

  • Rysk gas till Polen stoppas

   Den ryska energijätten Gazprom meddelar att naturgasleveranserna till Polen och Bulgarien stoppas. Båda länderna har vägrat att gå med på Rysslands krav att gasen ska betalas i rysk valuta. Kravet bottnar i att internationella sanktioner som införts med anledning av den ryska invasionen i Ukraina sätter rubeln under press. Ryssland varnar för att också transitgas, som ska föras vidare genom ledningsnätet till andra länder, kan komma att stoppas. Från EU-håll uppfattas det ryska beskedet som ett försök att splittra unionens medlemsländer. I de ryska kretsar som blivit föremål för sanktioner finns också anställda vid Gazprom.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0