Polen
Foto: Wikimedia Commons/Jan Mehlich

Polen

Polen ligger inklämt mellan stormakterna Tyskland och Ryssland och har prövats hårt genom historien. Landet har delats vid fyra tillfällen. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. På 1940-talet blev Polen kommunistiskt och knutet till Sovjetunionen. En ny tid inleddes 1989, med demokratisering. Landet är numera medlem av EU och militäralliansen Nato, men rättsstatens utveckling under konservativt styre väcker oro.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2023

  • Juni

  • EU-domstolen: Polen kränkte EU-rätten

   Polen bröt mot EU-rätten genom sitt beslut att inrätta en disciplinkammare för att bestraffa domare, har EU-domstolen kommit fram till. Till följd av den massiva kritiken mot rättsreformer som utarbetats av konservativa regeringar har beslut om disciplinkammaren, som först aviserades 2019, hunnit rivas upp, men Polen har tvingats betala stora böter under åren då man försökt genomdriva reformer som minskat rättsväsendet oberoende från politiska beslutsfattare. Två dagar efter EU-domstolens utslag meddelas att EU-kommissionen inleder ännu ett rättsligt förfarande mot Polen, nu med anledning av den kommission regeringen vill inrätta för att brännmärka personer som regeringspartierna ser som ryskvänliga.

  • Massprotest mot regeringspolitiken

   Warszawa bevittnar en av de största massdemonstrationerna sedan kommunistsystemets sammanbrott 1989 och samlingar hålls även i andra städer. Hundratusentals människor protesterar mot det konservativa regeringspartiet Lag och rättvisa. Bland deltagarna finns förre presidenten Lech Wałęsa, frihetshjälte från demokratiseringsåren, och förre premiärministern Donald Tusk, som också har haft ett av de högsta förtroendeuppdragen i EU men nu uppträder i rollen som oppositionsledare. Demonstranterna luftar missnöje med regeringen av flera skäl: nya lagar som underminerar rättsväsendet och demokratin, strängare abortlag och höjda levnadsomkostnader bland annat.

  • Maj

  • Oppositionen kritisk mot rättsosäker kommission

   President Duda ger klartecken för en kommission som ska granska om polacker gett efter för rysk påverkan under åren mellan 2007 och 2022. En kommission bestående av nio ledamöter utnämns och ges rätt att fatta beslut om bestraffningar, som tio års förbud mot att inneha vissa ämbeten. Oppositionspartierna är kritiska och vill inte medverka. Oppositionen (och åtskilliga jurister) anser att det inte är politikers sak att sätta sig till doms över människor. Det har inte heller presenterats någon ordning där de utpekade personerna ges möjlighet att få kommissionens beslut överprövade. Några dagar efter underskriften tycks president Duda få "kalla fötter": han ber parlamentet godkänna en ändring som går ut på att straffen ersätts med ett utlåtande från kommissionen där den som anses ha låtit sig påverkas får kritik.

  • Gränsstopp och sanktioner mot Belarus

   Polen sätter upp 365 belarusier, bland dem 159 parlamentsledamöter och dussintals domare, på sanktionslistan. Motiveringen lyder att de går diktaturens ärenden. Beslutet är också ett svar på att den polskbelarusiske journalisten Andrzej Poczobut dömts till åtta års fängelse för att ha rapporterat kritiskt om president Lukasjenko. Domen fastställdes i Belarus den 26 maj. Polen aviserar också ett stopp för lastbilar registrerade i Belarus eller Ryssland via gränsövergången Kukuryki öster om Warszawa.

  • Raketartilleri placeras nära rysk exklav

   Polen har tagit emot den första leveransen av enheter till det USA-tillverkade raketartillerisystemet Himars, som ska placeras ut i Olsztyn i öster, åtta mil från gränsen till ryska Kaliningrad vid Östersjön. Köpet av Himars gjordes upp 2019. Till följd av Rysslands fullskaliga invasion i grannlandet Ukraina 2022 har Polen aviserat nya stora satsningar på försvarsmateriel.

Till kalendariet
133918

I podden Utblick

Populism –  folket, eliten och demokratin

Oavsett om populism ska ses som en metod eller en ideologi så delar den flera drag med det tankegods man hitta ute på både den extrema höger- och vänsterkanten. Och närvaron av populism växer i hela världen. I denna podd diskuteras vad kunskap och ny teknik spelar för roll för populismens tillväxt och hur den egentligen påverkar demokratin. Deltagare är Rouzbeh Farsi från UI, Åsa Wikforss professor i teoretisk filosofi samt ledamot av Svenska akademin och Ludvig Norman biträdande lektor vid Stockholms universitet.

Lyssna här!

Varukorg

Totalt 0