Polen
Foto: Wikimedia Commons/Jan Mehlich

Polen

Polen ligger inklämt mellan Tyskland och Ryssland och har prövats hårt genom historien. Landet har delats vid fyra tillfällen. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. På 1940-talet blev Polen kommunistiskt och knutet till Sovjetunionen. En ny tid inleddes 1989, med demokratisering. Polen är medlem av EU och militäralliansen Nato och har nu återigen en EU-vänlig regering. Oro för rättsstatens utveckling under konservativt styre har lett till maktskifte.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2024

  • Februari

  • Handlingsplan för att stärka rättsstaten

   Polens regering lägger fram en handlingsplan för att visa hur fejden med EU om rättstaten ska kunna avslutas. Lagar som ska antas för att undanröja kritiken mot Polen listas av justitieminister Adam Bodnar vid ett besök i Bryssel. Kritiken mot Polen har varit så allvarlig att EU 2017 inledde ett så kallat artikel 7-förfarande, som i värsta fall kan sluta med att ett medlemsland förlorar sin rösträtt i EU. Kritiken bottnar i att konservativa PIS i regeringsställning vidtog åtgärder som bland annat minskar det polska domstolsväsendets oberoende ställning. (Även Ungern har blivit föremål för ett artikel 7-förfarande, 2018.) Målet för Donald Tusks regering är att processen med hot om sanktioner mot Polen ska "vevas tillbaka" före valet till EU-parlamentet i juni.

  • Januari

  • Dragkamp mellan president och regering

   Kraftmätningen mellan den nya regeringen Tusk och president Duda drivs upp ett varv. Duda meddelar att han, återigen, har benådat förre inrikesministern Mariusz Kamiński och dennes biträdande minister Maciej Wąsik  (se 9 januari). Presidenten förväntar sig nu att justitieminister Bodnar ska se till att båda friges. Det tidigare regeringspartiet Lag och rättvisa hävdar att de två är politiska fångar.

  • PIS-politiker grips i presidentpalatset

   Polisen griper förre inrikesministern Mariusz Kamiński och dennes då biträdande minister Maciej Wąsik med stöd av domstol. De två, som är dömda till fängelsestraff, grips inne i presidentpalatset dit de har tagit sin tillflykt i försök att åberopa ett nådebeslut av president Duda (se 20 december 2023). I och med gripandena ställs konflikten mellan den nya regeringen och den förra, ledd av Lag och rättvisa (PIS), på sin spets. Hösten 2023 blev Kamiński och Wąsik invalda som PIS-ledamöter i parlamentet. De har nu förlorat sina platser, men hävdar med stöd av Duda, som också har sin politiska bakgrund i PIS, att de är lagligen valda tack vare nådebeslutet från 2015. Enligt Högsta domstolen hade presidenten i det läget inte rätt att benåda dem.

 • 2023

  • December

  • Antikorruptionschef dömd för maktmissbruk

   Mariusz Kamiński, tidigare chef för Polens antikorruptionsmyndighet, döms i appellationsdomstol till två års fängelse för maktmissbruk, men ett tidigare nådebeslut fattat av president Duda gör det osäkert om han kommer att bli tvungen att avtjäna straffet. Kamiński och hans närmaste man dömdes tidigare, 2015, för att ha drivit ett mygelmål på falska grunder mot en annan politiker och de förbjöds, på fem år, att inneha ett statligt ämbete. Men Duda beviljade nåd och Kamiński har kunnat arbeta som bland annat inrikesminister under konservativa Lag och rättvisas (PIS) regeringstid. Flera juridiska frågetecken finns, bland annat om presidenten har rätt att benåda en person innan alla rättsliga instanser har prövat fallet. En annan är om Kamiński, som är invald i sejmen för PIS, har rätt att behålla sin plats i parlamentet.

  • Ledningsbyten i statsstyrda medier

   Redan en vecka efter sitt tillträde river regeringen Tusk upp starkt kritiserade delar av det tidigare regeringspartiet Lag och rättvisas (PIS) mediepolitik. Företagsledningar som anklagats för att göra statliga massmedier (TV, radio och nyhetsbyrå) till regeringsmegafoner byts ut. PIS-ledamöter reagerar starkt: De bojkottar en parlamentsomröstning i frågan, sittstrejker genomförs och president Duda hävdar att den nya regeringens agerande bryter mot lagen.

Till kalendariet
133918

I podden Utblick

Populism –  folket, eliten och demokratin

Oavsett om populism ska ses som en metod eller en ideologi så delar den flera drag med det tankegods man hitta ute på både den extrema höger- och vänsterkanten. Och närvaron av populism växer i hela världen. I denna podd diskuteras vad kunskap och ny teknik spelar för roll för populismens tillväxt och hur den egentligen påverkar demokratin. Deltagare är Rouzbeh Farsi från UI, Åsa Wikforss professor i teoretisk filosofi samt ledamot av Svenska akademin och Ludvig Norman biträdande lektor vid Stockholms universitet.

Lyssna här!

10133

Mer läsning finns här!

I UI:s webbtidning utrikesmagasinet.se hittar du analyser och krönikor skrivna av svenska och internationella forskare, analytiker och journalister med bred erfarenhet av olika länder och regioner.

Det mesta är på svenska och alla artiklar är fritt tillgängliga.

Tipsa gärna dina vänner!

Till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick

Varukorg

Totalt 0