Polen
Foto: Wikimedia Commons/Jan Mehlich

Polen

Polen ligger inklämt mellan stormakterna Tyskland och Ryssland och har prövats hårt genom historien. Landet har delats vid fyra tillfällen. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. På 1940-talet blev Polen kommunistiskt och knutet till Sovjetunionen. En ny tid inleddes 1989, med demokratisering. Landet är numera medlem av EU och militäralliansen Nato, men rättsstatens utveckling under konservativt styre väcker oro.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2023

  • Januari

  • Försvarsutgifterna ökar

   Polen utökar försvarsutgifterna i ljuset av det pågående kriget i Ukraina. Målet i år är att försvarsutgifterna ska motsvara 4 procent av BNP, meddelar premiärminister Mateusz Morawiecki.

  • Polen rustar upp med nya pansarfordon

   Polens regering undertecknar en beställning av 116 Abrams-stridsvagnar från USA. Det är ett av många upprustningsbeslut i Polen som kraftigt förstärker sin försvarsmakt, särskilt till följd av den ryska invasionen i Ukraina. 2022 offentliggjordes ett polskt köp av 250 Abramsfordon med väntad leverans i slutet av 2024.

 • 2022

  • November

  • Massivt bombardemang i Ukraina, Polen träffas

   I Ukraina sker ryska anfall som är bland de mest omfattande hittills i det krig som rasar i grannlandet. Även i Natolandet Polen, nära gränsen, sker nedslag som dödar två personer men förmodas ha skett oavsiktligt. Både Polens regering och Nato kallar till krismöten, medan man försöker utröna om beskjutningen kom från ryskt håll eller från ukrainskt luftvärn.

  • Polen vill slippa rekordböter

   Polen begär att få slippa de dryga böter som landet har dömts att betala till EU. I begäran hävdas att Polen nu har ändrat sitt rättssystem så att det inte finns underlag för att utdöma böter. EU-domstolen dömde i oktober 2021 Polen att betala en miljon euro i böter per dag i en tvist om landets domarkår. Bland annat kräver EU att domare inte utsätts för politisk styrning. För Polens del är målet att få tillgång till årliga utbetalningar enligt EU:s budget, som annars reduceras i takt med att böterna stiger. Regeringens kritiker hävdar att de förändringar som har genomförts i Polen till följd av kritiken och domen mest är kosmetiska (se främst 27 oktober 2021 och 13 juni 2022).

  • Gränsstängsel byggs mot Kaliningrad

   Polen har beslutat att resa ett stängsel längs gränsen mot den ryska exklaven Kaliningrad vid Östersjön. Arbetet på ett taggtrådsstängsel som ska övervakas elektroniskt inleds omedelbart. Kaliningrad gränsar till EU-länderna Polen och Litauen och Polen befarar en destabiliseringskampanj: att Ryssland ska underlätta för mängder av migranter att ta sig över gränsen utan tillstånd. Den polska regeringen hänvisar till att Ryssland har börjat ta emot flyg från Mellanöstern och Nordafrika. En våg av migranter med EU-länder som mål uppkom 2021 via Belarus, och Polen har reagerat med att bygga en stålbarriär längs den gränsen.

Till kalendariet
133918

I podden Utblick

Populism –  folket, eliten och demokratin

Oavsett om populism ska ses som en metod eller en ideologi så delar den flera drag med det tankegods man hitta ute på både den extrema höger- och vänsterkanten. Och närvaron av populism växer i hela världen. I denna podd diskuteras vad kunskap och ny teknik spelar för roll för populismens tillväxt och hur den egentligen påverkar demokratin. Deltagare är Rouzbeh Farsi från UI, Åsa Wikforss professor i teoretisk filosofi samt ledamot av Svenska akademin och Ludvig Norman biträdande lektor vid Stockholms universitet.

Lyssna här!

Varukorg

Totalt 0