Polen
Foto: Wikimedia Commons/Jan Mehlich

Polen

Polen ligger inklämt mellan stormakterna Tyskland och Ryssland (tidigare Sovjetunionen) och har prövats hårt genom historien. Landet, som har delats vid fyra tillfällen, blev på 1940-talet kommunistiskt. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. En ny period inleddes 1989, när kommunismen föll och en demokratisering inleddes. Landet är numera medlem av både EU och försvarsalliansen Nato.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2018

  • December

  • Stort möte om klimatförändringar

   I Katowice samlas företrädare för nästan 200 länder för att dryfta klimatpåverkande utsläpp och hur ett stort klimatavtal som slöts i Paris 2015 ska kunna förverkligas. Parisavtalet syftar till att begränsa växthuseffekten och hjälpa människor i områden där följderna blir svåra av klimatförändringar. USA har backat från löften om begränsningar som gavs i Paris. Polen är för sin del mycket beroende av kol, som bidrar till besvärliga utsläpp.

  • November

  • Ledning för gas från Norge planeras

   Danmark och Polen enas om att bygga en gasledning på Östersjöns botten för naturgas från Norge till Polen. Tanken är att en 90 mil lång ledning ska vara klar för norska leveranser 2022, när ett polskt kontrakt på gasköp från ryska Gazprom upphör (se 17 oktober).

  • Regeringen tar ett steg bakåt i domarbråk

   Polens regering ger efter för ett krav från EU-domstolen: domare som har tvingats gå i pension får återinträda i tjänst. Beslutet att tvinga bort somliga domare genom att sänka pensionsåldern tillkom enligt kritiker för att ge regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS) kontroll över Högsta domstolen. Polen kan när beslutet har rivits upp slippa hotet om dryga EU-böter – men regeringen har redan stärkt sin kontroll över rättsväsendet på andra sätt. Den har utnämnt domare till författningsdomstolen, som har makten att stoppa lagstiftning. PiS har också kontroll över det råd som ska föreslå nya namn inför tillsättning av domarposter (se 20 december 2017 och 19 oktober 2018).

  • Nej till FN:s migrationsavtal

   Polens regering ger besked: den skriver inte under FN:s avtal om globalt samarbete kring migration. Samma inställning har Ungern, Tjeckien och Österrike – länder som också motsätter sig omfördelning av flyktingar inom EU. Syftet med FN-avtalet, som enligt planerna ska antas av generalförsamlingen, är att skapa säkra vägar för flyktingar och migranter, och enighet om lagliga möjligheter till migration. USA har också valt att stå utanför avtalet.

  • Biskopar stöder övergreppsutredning

   Polens katolska biskopskonferens ber Gud och brottsoffren om förlåtelse för sexuella övergrepp som begåtts av präster. Det pågår insamling av fakta om övergreppen och kyrkan uppmanar folk att anmäla misstänkta fall till både kyrka och stat (se 27 september och 2 oktober).

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0