UI är stängt 20 december–6 januari

Vi öppnar åter den 7 januari. Under tiden går det bra att skicka e-post till info@ui.se. Vi svarar så fort vi har möjlighet.

Polen
Foto: Wikimedia Commons/Jan Mehlich

Polen

Polen ligger inklämt mellan stormakterna Tyskland och Ryssland (tidigare Sovjetunionen) och har prövats hårt genom historien. Landet, som har delats vid fyra tillfällen, blev på 1940-talet kommunistiskt. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. En ny period inleddes 1989, när kommunismen föll och en demokratisering inleddes. Landet är numera medlem av både EU och försvarsalliansen Nato.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • December

  • Respit för Polen vid klimatmöte

   När EU:s stats-och regeringschefer enas om målet att unionen ska vara koldioxidneutral 2050 försäkrar sig Polen om respit. Polen, med sitt tunga beroende av kol som energikälla, tror sig inte kunna minska sina utsläpp av växthusgaser så snabbt och vill hålla sin egen åtgärdstakt, men får anstånd till i juni med sitt beslut. EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen har offentliggjort en plan för hur EU:s ekonomi ska ställas om i mer klimatvänlig riktning. En stötesten i EU:s förhandlingar är kärnkraften: Polen vill liksom Tjeckien och Ungern att EU-stöd ska kunna användas till kärnkraftsprojekt.

  • HD: Rättsreformer delvis olagliga

   Högsta domstolen bedömer att en del av en polska regeringens reformering av rättsväsendet strider mot europeisk och därmed mot polsk lag. Disciplinkammaren fyller inte lagens krav, heter det i HD:s slutsatser (se 19 november). Domstolen anser i linje med kritik från den politiska oppositionen att disciplinkammaren inte är tillräckligt oberoende från regeringen och parlamentet.

  • November

  • Rättsreform bollas tillbaka till Polen

   EU-domstolen kommer med ett utslag om den disciplinkammare med makt att straffa domare och åklagare som Polens regering har inrättat. Såväl regeringspartiet Lag och rättvisa (PiS) som oppositionen och domarkåren tolkar utslaget som en seger. PiS kritiker har ifrågasatt både disciplinkammaren och andra rättsliga reformer av oro för att regeringen skaffar sig för stort inflytande över rättsväsendet (se 20 september 2018 och 24 juni samt 17 juli 2019). Målet i EU-domstolen behandlar fall där polska domare klagar över att tvingas i pension. I disciplinkammaren, som med nyordningen skulle avgöra deras fall, sitter ledamöter som PiS velat placera där. Enligt EU-domstolen blir det nu Högsta domstolen i Polen som ska avgöra om disciplinkammaren ska anses legitim. Domstolar i Polen kan enligt utslaget inte föra ärenden till disciplinkammaren om den inte har bedömts vara oberoende. 

  • Extremistgrupp avslöjad

   Polsk polis har avslöjat en extremistgrupp som planerat attentat mot muslimer. Två personer har gripits i storstäder och sprängämnen har tagits i beslag. Gruppen ska ha tagit intryck av de dåd som begicks av Anders Behring Breivik i Norge 2011. Polen har 38 miljoner invånare, varav cirka 20 000 beräknas vara muslimer. I östra Polen lever sedan århundraden tatarer som är muslimer.

  • Oppositionen styr senaten

   Tomasz Grodzki, som tillhör oppositonspartiet Medborgarplattformen, blir talman i senaten. Oppositionen vinner omröstningen med 51 röster mot 48. Vad oppositionspartierna kan uppnå när de kontrollerar senaten är att stoppa snabblagar som läggs fram i sejmen. Det har hänt under den senaste mandatperioden att den konservativa regeringen, som då hade majoritet även i senaten, utnyttjat den möjlighet övertaget gav till snabblagstiftning. Oppositionen kan däremot inte driva igenom egna lagförslag via senaten, sådana förslag kan stoppas av regeringssidans majoritet i sejmen. I den nya senaten gör EU-flaggan nu åter den polska sällskap. Under förra mandatperioden togs EU:s flagga ned.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0