Polen
Foto: Wikimedia Commons/Jan Mehlich

Polen

Polen ligger inklämt mellan stormakterna Tyskland och Ryssland och har prövats hårt genom historien. Landet har delats vid fyra tillfällen. Under andra världskriget dödades sex miljoner polacker, varav hälften var av judisk börd. På 1940-talet blev Polen kommunistiskt och knutet till Sovjetunionen. En ny tid inleddes 1989, med demokratisering. Landet är numera medlem av EU och militäralliansen Nato, men rättsstatens utveckling under konservativt styre väcker oro.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2022

  • September

  • EU-förslag ska skydda mediefrihet

   EU-kommissionen offentliggör utkast till nya regler som ska stärka massmediers oberoende från staten. Oron har vuxit över hur regeringarna i flera östliga EU-länder tagit alltmer kontroll över medieutbudet. I Ungern beskrivs de statsfinansierade medierna som megafoner för Viktor Orbáns regering, men även i Polen och Tjeckien har det skett förändringar som minskar mediefriheten. De nya reglerna tar sikte på bland annat ägarkoncentration och meddelarfrihet (skydd för källor som lämnar uppgifter till journalister). Förslagen måste godkännas av medlemsländerna och av EU-parlamentet, men ska också införas i nationell lag. En fråga är hur ett organ på EU-nivå ska utformas för att man ska kunna övervaka att nya regler efterlevs.

  • Polen och Baltikum stänger gränsen för ryssar

   Polen och de baltiska staterna enas om att införa ett tillfälligt inresestopp för ryska medborgare med vissa undantag. Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari har nästan en miljon ryssar rest in i EU. Två tredjedelar av dem har kommit via Polen eller Baltikum. Polen och de andra länderna beskriver inflödet av ryssar som ett säkerhetshot. Beslutet om att stänga gränserna följer på ett beslut av EU att upphäva ett avtal från 2007 som underlättat hantering av visum till ryssar. Enligt EU:s förslag till nya regler ska det bli dyrare för ryssar att få ett visum, väntetiderna ska bli längre och fler dokument kommer att krävas. EU kommer inte heller att godkänna pass som utfärdats i ryskockuperade områden i Ukraina.

  • EU och Norge ger Ukraina vårdhjälp

   Både ukrainska civilpersoner och militär personal erbjuds vård i andra europeiska länder. I Rzeszów i Polen, åtta mil från gränsen, har EU inrättat en vårdcentral för patienter som evakuerats landvägen från Ukraina. Norska plan flyger patienterna vidare till andra sjukhus. Evakuering av sjuka har pågått sedan kort efter den ryska invasionen i februari, men tidigare är det framför allt sjukhus i ett par av de närmaste grannländerna som har tagit emot patienter.

  • Juli

  • EU når kompromiss om minskad gasanvändning

   Alla länder i EU utom Ungern går med på en kompromiss om att på frivillig basis minska konsumtionen av naturgas med 15 procent mellan augusti 2022 och mars 2023. Minskningen ska ske för att länderna ska kunna bygga upp ett lager av gas inför en potentiell energikris. Om bristen på gas blir akut kan nedskärningen göras obligatorisk, dock med undantag för vissa industrier och länder. Beslutet fattas sedan Ryssland strypt flödet av gas via ledningen Nord Stream 1 till en femtedel av den normala mängden. Det ryska statliga gasbolaget Gazprom säger att minskningen beror på tekniska problem men EU:s energikommissionär kallar den ”politiskt motiverad”.

  • EU stoppar guld från Ryssland

   EU-länderna beslutar att bannlysa import av ryskt guld. Det är den sjunde omgången sanktioner som EU antar sedan den ryska invasionen av Ukraina i februari. EU-länderna utökar också listan över tekniska komponenter som inte får säljas till Ryssland samtidigt som ytterligare 48 personer sätts upp på sanktionslistan tillika med 9 institutioner eller företag, däribland Rysslands största bank – Sberbank.   

Till kalendariet
133918

I podden Utblick

Populism –  folket, eliten och demokratin

Oavsett om populism ska ses som en metod eller en ideologi så delar den flera drag med det tankegods man hitta ute på både den extrema höger- och vänsterkanten. Och närvaron av populism växer i hela världen. I denna podd diskuteras vad kunskap och ny teknik spelar för roll för populismens tillväxt och hur den egentligen påverkar demokratin. Deltagare är Rouzbeh Farsi från UI, Åsa Wikforss professor i teoretisk filosofi samt ledamot av Svenska akademin och Ludvig Norman biträdande lektor vid Stockholms universitet.

Lyssna här!

Varukorg

Totalt 0