Brott och straff

När EU rev nationsgränserna kunde även brottslingar börja röra sig fritt mellan medlemsländerna. EU skapade därför polissamarbetet Europol som sedan kompletterats  med fler former av brottsbekämpande samarbeten.

Europol startade som en sambandscentral av poliser från nationella poliskårer som 1999 placerades i ett högkvarter i Haag. Poliserna samlade in information för att analysera brottsmönster och började så småningom också samordna tillslag mot organiserad brottslighet som opererar i flera EU-länder.

Europols uppdrag idag är att fokusera på grov, gränsöverskridande brottslighet. Europol i Haag har vuxit från drygt 300 poliser år 2001 till över 1 000 poliser år 2016. Dessutom har 14 andra länder, till exempel USA, Australien och Colombia, valt att stationera minst en sambandspolis på Europol för att lättare kunna samarbeta med européerna.

Vart fjärde år dras en EU-strategi upp som identifierar aktuella brottshot och sedan ligger till grund för operativa planer. 2018 stod  t ex cyberbrott högt på listan liksom  människosmuggling, illegal vapenhandel och miljöbrott.

Sedan 2008 kan EU-ländernas poliskårer få tillgång till varandras databaser med information om brottslingars eller brottsmisstänktas uppgifter, inklusive fingeravtryck och DNA. Tull- och gränspolis samarbetar också och har en gemensam databas över efterlysta personer och gods, fingeravtryck, osv.

Polissamarbetet sker på alla nivåer, t ex i ett nätverk för de högsta polischeferna, ett nätverk för förebyggande av brottslighet och en polishögskola (Cepol), belägen i ungerska Budapest.

Det sker också på marknivå där poliser från olika länder hjälps åt att övervaka t ex  fotbollsmatcher, demonstrationer eller resande ombord på tåg. Polis nära en gräns kan få rätt att t ex fortsätta ett förföljande av misstänkt och även gripa en person på andra sidan gränsen.

Sedan 2007 har EU-länderna samarbetet mer om terrorbekämpning och det sker numera framförallt från ett anti-terrorcenter på Europol i Haag. Ända sedan terrorattacken i New York 2001 har även EU-ländernas säkerhetspoliser haft regelbundna kontakter och ett närmare utbyte. Senare terrorattacker i Paris, Bryssel och Berlin har dock avslöjat att viljan och förmågan att dela med sig ibland sviktar. Viktig information har långt ifrån alltid delats i tid.

2001 fick EU också ett europeiskt nätverk mellan åklagare för att kunna föra avslöjanden om brott till åtal. Eurojust, med bas i Haag strax intill Europol, hjälper till med att hantera bevisföring mot misstänkta brottslingar när brott begåtts i annat land. En åklagare kan utfärda en arresteringsorder som måste verkställas av polis i andra EU-länder.

Eurojust kan dock inte själv föra brott till åtal i något medlemsland. År 2017 valde därför 16 av EU:s 28 länder att via ett så kallat fördjupat samarbete, inrätta en särskild EU-åklagare (kallat EPPO) som själv kan väcka åtal. Denne åklagare ska arbeta med brott begångna mot EU:s intressen som svindleri med EU-bidrag samt med terrorbrott. Sverige valde att inte delta från start.

Inom EU kan även domstolar bidra till brottsjakten, t ex genom att godkänna bevis som inhämtats av polis i utlandet, eller att låta verkställa en dom i Sverige även om den utdömts i ett annat EU-land. Brottslingars ekonomiska tillgångar kan frysas av en domstol, oavsett i vilket EU-land tillgångarna finns. Den som dömts för brott i ett annat EU-land kan mot sitt nekande skickas tillbaka till sitt hemland för att avtjäna straffet. För flera grova brott har EU-länderna valt att samordna sina straffsatser.

Slutligen kan medborgare få rättshjälp om de utsätts för brott i annat land och söka kompensation ur en europeisk brottsfond.

På den svenska hemmafronten har EU:s polissamarbete också lett till nya arbetsmetoder. Svensk och dansk polis kan numera patrullera tillsammans, kan anropa varandras radiobilar och har rätt att fortsätta en påbörjad polisjakt i varandras länder samt gripa personer på varandras territorium. Svensk och finländsk polis samarbetar också vid gränsen i Haparanda/Torneå, hittills enbart med planerade insatser (en demonstration vid gränsen) men ett avtal från maj 2018 ska göra det möjligt att också akut kunna rycka ut tillsammans, liksom att att patrullera tillsammans.

Varukorg

Totalt 0