Europeiska unionen
Medlemsländernas flaggor vajar utanför Europaparlamentet i Bryssel. Foto: Shutterstock

Europeiska unionen

Europeiska unionen (EU) grundades 1958 och har som syfte att "främja freden, sina värden och folkens välfärd" (citat ur nu gällande fördrag). Organisationen leds av Europeiska rådet som utgörs av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Bland de frågor som EU har att hantera är att skapa tillväxt och välstånd, möta klimathotet och säkra energitillgången för Europa.

Varukorg

Totalt 0