Brasilien – Religion

I Brasilien finns fler romerska katoliker än i något annat land i världen. Katolska kyrkan förlorar dock mark till snabbt växande väckelsekristna samfund. Religionsfriheten finns inskriven i grundlagen och respekteras av statsmakten.

Andelen katoliker i befolkningen har sjunkit snabbt. För 50 år sedan var mer än 90 procent av befolkningen katoliker. Vid en folkräkning 2010 identifierade sig närmare två tredjedelar som katoliker, medan andelen sjunkit till strax över hälften i undersökningar 2020. Nästan var tredje brasilian säger sig i dag tillhöra något av en lång rad evangelikala samfund. Andelen som inte identifierar sig med någon religion alls har också ökat.

Katolicismen är på sina håll ofta uppblandad med afrikanska religioner och spiritism (macumba med ett gemensamt namn), där afrobrasilianska religiösa riter som umbandacandomblé och kardecism förekommer. Riterna inbegriper medier som talar med de dödas andar, mat- och djuroffer till gudarna samt viss ”trollkonst”. Det finns också västafrikanska religioner och ursprungsfolkens trossystem, liksom moderna sekter.

Under militärstyret 1964–1985 (se Modern historia) fick den så kallade befrielseteologin stor betydelse bland Brasiliens katoliker. Under intryck av denna lära förde lokala kyrkliga "basgrupper" en vardaglig kamp mot fattigdom och förtryck. Det gav radikala präster ett starkt folkligt stöd, medan regimen förföljde dem. Med demokratins återkomst minskade befrielseteologins betydelse. Kyrkan bytte ut radikala biskopar mot konservativa men har ändå fortsatt att tala för exempelvis gatubarn och jordlösa lantarbetare.

Genom de protestantiska kyrkornas tillväxt har så kallad framgångsteologi på senare år slagit rot bland många fattiga, en lära om att kristen tro bland annat ger ekonomisk framgång. Pingströrelsen är avogt inställd till de afrobrasilianska religionsyttringarna, som man anser inte hör hemma i dagens samhälle, och det har hänt att man gett sig på dess företrädare med våld.

Om våra källor

127302

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

89488

UI:s nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

poddbild-final.jpg


En podd om internationella frågor från Utrikespolitiska institutet.

Lyssna på Utblick


Varukorg

Totalt 0