Brasilien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/brasilien/

Brasilien är en jätte både geografiskt och ekonomiskt. Det omfattar större delen av Amazonas och rymmer hälften av Sydamerikas befolkning. Landet är det enda portugisisktalande på kontinenten. Det har utvecklats till en stabil demokrati efter årtionden av militärdiktatur. Brasilien är ett av de så kallade Brics-länderna, en av världens fem största tillväxtekonomier. På landsbygden och i slumområden lever många ändå i stor fattigdom.

Geografi och klimat

Brasilien täcker nästan halva Sydamerika och sträcker sig över tre tidszoner. Till ytan är det världens femte största land, nästan lika stort som Europa från Atlanten till Uralbergen. Det gränsar till alla sydamerikanska länder utom Chile och Ecuador. Ekvatorn skär genom norra Brasilien. Drygt hälften av landytan är skogbevuxen.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
8 547 404 km2 (2018)
Tid
svensk - 4 timmar i Brasília, - 5 timmar i väster
Angränsande land/länder
Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
Huvudstad med antal invånare
Brasília 2,9 miljoner (uppskattning 2018)
Övriga större städer
São Paulo 12,4 milj, Rio de Janeiro 6,7 milj, Salvador de Bahia 2,9 milj, Fortaleza 2,6 milj, Belo Horizonte 2,5 milj, Manaus 2,1 milj (uppskattning 2018)
Högsta berg
Pico da Neblina (3 014 m ö h)
Viktiga floder
Amazonfloden, Paraná, Sâo Francisco
Största sjö
Patos, Mirim, Mangueira, Araruma
Medelnederbörd/månad
Brasília 319 mm (feb), 0 mm (juni)
Medeltemperatur/dygn
Brasília 22 °C (jan), 18 °C (juni)

Källor

Befolkning och språk

Hälften av Sydamerikas befolkning bor i Brasilien, och bland världens länder är det bara Kina, Indien, USA och Indonesien som har fler invånare. Befolkningen är relativt ung men andelen äldre växer stadigt eftersom barnafödandet minskar, livslängden ökar och den tidigare så snabba befolkningstillväxten har bromsats.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
vita 48 %, personer av blandat ursprung 43 %, svarta 7,6 %, ursprungsfolk 0,4 %, övriga 1 % (folkräkning 2010)
Antal invånare
209 288 278 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
25 (2017)
Andel invånare i städerna
86,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
14,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,2 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,8 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
76 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2016)
Förväntad livslängd för män
72 år (2016)
Språk
portugisiska samt cirka 280 ursprungsspråk

Källor

Religion

I Brasilien finns fler romerska katoliker än i något annat land i världen. Katolska kyrkan förlorar dock mark till snabbt växande väckelsekristna samfund. Religionsfriheten finns inskriven i grundlagen och respekteras av statsmakten.

Utbildning

Stora satsningar har gjorts på utbildning under 2000-talet och andelen barn som går i skolan har ökat. Många skolor är dock dåligt utrustade och lärarna har ofta otillräcklig utbildning och dålig lön. Läget är svårast på landsbygden och i det fattiga nordöst.

Fakta – utbildning

Antal elever per lärare i grundskolan
20 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
92,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
16,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,2 procent (2015)

Källor

Kultur

Det dröjde länge innan brasiliansk kultur frigjorde sig från den portugisiska traditionen. Under kolonialperioden var litteraturen i Brasilien starkt influerad av moderlandet. Brasiliansk folkmusik vilar på ett portugisiskt arv men rymmer också afrikanska rytmer, som i samban och bossa novan. På bildkonstens område har alla befolkningsgrupper lämnat viktiga bidrag.

Massmedier

Press- och yttrandefrihet garanteras i författningen. Medielandskapet är mångsidigt och en livlig debatt förekommer i politiska och sociala frågor. Samtidigt är Brasilien ett av de mer våldsamma länderna i Latinamerika för journalister. Det saknas mekanismer för skydd och straffriheten är utbredd. 

Fakta – massmedier

Antal mobilabonnemang per 100 invånare
113 (2017)
Andel av befolkningen som använder internet
61 procent (2016)

Källor

Arbetsmarknad

Andelen brasilianer med formell anställning ökade under en rad år fram till 2014 men har sedan minskat igen. Mellan en tredjedel och hälften av dem som arbetar gör det utanför den formella sektorn. 

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
12,0 procent (2018)
Ungdomsarbetslöshet
27,4 procent (2018)

Källor

Sociala förhållanden

Brasilien är ett land med enorma interna skillnader, inte minst socialt och ekonomiskt. Samtidigt har stora framsteg gjorts sedan millennieskiftet för att överbrygga dessa skillnader. Mer än 30 miljoner brasilianer lyfets ur fattigdom på ett årtionde – men med den ekonomiska kris som sedan följt riskerar flera miljoner att åter hamna under fattigdomsstrecket.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
14 per 1000 födslar (2016)
Andel hiv-smittade
0,6 procent (2015)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,2 procent (2015)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
97,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till renhållningssystem
82,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
780 US dollar (2015)
Andel kvinnor i parlamentet
11 procent (2017)

Källor

Seder och bruk

Skillnaderna mellan de rika delstaterna i söder och de fattiga i norr är stora även vad gäller traditioner. I söder stöter man ofta på kläder, arkitektur, mat och musik med tydliga influenser från Tyskland, Italien och Östeuropa, eftersom befolkningen huvudsakligen härstammar därifrån. I norr dominerar däremot traditioner med ursprung i Afrika eller hos ursprungsfolken, eller en blandning därav. Kulturen där har också präglats av det koloniala förtrycket, ett exempel är kampsportsdansen capoeira.

Kommunikationer

Med tanke på att Brasilien är Sydamerikas största ekonomi är landets infrastruktur både eftersatt och underdimensionerad. Stora satsningar lanserades när landet utsetts till värd för två stora internationella arrangemang – fotbolls-VM 2014 och sommar-OS 2016 – men många problem kvarstår.

Äldre historia

När Spanien och Portugal 1494 delade upp Sydamerika mellan sig fick portugiserna det som blev dagens Brasilien. Européernas ankomst ledde till att stora delar av urbefolkningen dödades eller dog av sjukdomar som de vita förde med sig. Den portugisiska kolonin utropade sig 1822 till ett självständigt kejsardöme men efter en militärrevolt 1889 blev Brasilien en republik. En revolt 1930 förde Getúlio Vargas till makten. Under hans diktatoriska och populistiska styre moderniserades Brasilien. Vargas avsattes i en militärkupp 1945.

Modern historia

Under årtiondena efter andra världskriget präglades Brasilien av instabilitet och ekonomiska problem. Strejker och upplopp bidrog till att militären tog makten i en kupp 1964. Undantagslagar infördes och oppositionella förföljdes. Samtidigt åstadkoms ett ”brasilianskt under” inom ekonomin. Demokratin återinfördes 1985. Korruptionsskandaler har präglat de flesta regeringar därefter. Under vänsterpresidenten Lula da Silva 2003–2010 växte ekonomin kraftigt  och många brasilianer fick det bättre. Därefter inträdde en djup nedgång som sammanföll med korruptionsavslöjanden och politisk instabilitet.

Politiskt system

Brasilien är en federal republik där president, kongress och rättsväsende ska vara skilda maktpoler. Grundlagen är från 1988 och markerar den slutliga övergången från militärdiktatur till demokrati. Många av presidentens befogenheter fördes då över till kongressen. Censur- och säkerhetslagar avskaffades, och garantier för medborgerliga fri- och rättigheter infördes. Den brasilianska demokratin brottas dock fortfarande med flera problem, inte minst den utbredda korruptionen.

Fakta – Politik

Officiellt namn
República Federativa do Brasil/ Federala republiken Brasilien
Statsskick
republik, förbundsstat
Stats- och regeringschef
Jair Bolsonaro (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Arbetarpartiet (PT) 56, Socialliberala partiet (PSL) 52, Progressiva partiet (PP) 37, Brasilianska demokratiska rörelsen (MDB) 34, Socialdemokratiska partiet (PSD) 34, Republikens parti (PR) 33, Brasilianska socialistpartiet (PSB) 32, Brasilianska republikanska partiet (PRB) 30, Brasilianska socialdemokratiska partiet (PSDB) 29, Demokraterna (DEM) 29, Demokratiska arbetarpartiet (PDT) 28, övriga 119 (2018) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Arbetarpartiet (PT) 70, Brasilianska demokratiska rörelsens parti (PMDB) 66, Brasilianska socialdemokratiska partiet (PSDB) 54, Socialdemokratiska partiet (PSD) 37, Progressiva partiet (PP) 36, Republikens parti (PR) 34, Socialistpartiet (PSB) 34, övriga 182 (2014) 2
Valdeltagande
79,7 % i valet 7 oktober 2018
Kommande val
president- och kongressval 2022
1. avser deputeradekammaren
2. avser deputeradekammaren; PMDB bytte under mandatperioden namn till MDB

Källor

Aktuell politik

Arbetarpartiet som styrde Brasilien i 14 år förlorade makten 2016, sedan oppositionen avsatt presidenten. Den tidigare vicepresidenten Michel Temer från mitten-högerpartiet MDB tog över rodret i ett land skakat av en djup ekonomisk kris och en enorm korruptionsskandal som omfattar stora delar av etablissemanget. Genom presidentvalet 2018 tog Brasilien ytterligare ett bestämt steg högerut: segraren Jair Bolsonaro har vurmat för militärdiktaturen och utlovat tuffa tag mot korruption och våldsbrottslighet. 

Fakta – politik

Officiellt namn
República Federativa do Brasil/ Federala republiken Brasilien
Statsskick
republik, förbundsstat
Stats- och regeringschef
Jair Bolsonaro (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Arbetarpartiet (PT) 56, Socialliberala partiet (PSL) 52, Progressiva partiet (PP) 37, Brasilianska demokratiska rörelsen (MDB) 34, Socialdemokratiska partiet (PSD) 34, Republikens parti (PR) 33, Brasilianska socialistpartiet (PSB) 32, Brasilianska republikanska partiet (PRB) 30, Brasilianska socialdemokratiska partiet (PSDB) 29, Demokraterna (DEM) 29, Demokratiska arbetarpartiet (PDT) 28, övriga 119 (2018) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Arbetarpartiet (PT) 70, Brasilianska demokratiska rörelsens parti (PMDB) 66, Brasilianska socialdemokratiska partiet (PSDB) 54, Socialdemokratiska partiet (PSD) 37, Progressiva partiet (PP) 36, Republikens parti (PR) 34, Socialistpartiet (PSB) 34, övriga 182 (2014) 2
Valdeltagande
79,7 % i valet 7 oktober 2018
Kommande val
president- och kongressval 2022
1. avser deputeradekammaren
2. avser deputeradekammaren; PMDB bytte under mandatperioden namn till MDB

Källor

Utrikespolitik och försvar

Brasilien har under 2000-talet gått mot en tydligare och mer självständig profil i utrikespolitiska sammanhang än tidigare. Landet har idag stabila relationer till sina grannländer och är drivande i internationella sammanhang. Ett viktigt utrikespolitiskt mål är att säkra en permanent plats i FN:s säkerhetsråd.

Fakta – försvar

Armén
190 000 man (2015)
Flygvapnet
69 500 man (2015)
Flottan
59 000 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
1,4 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,7 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Brasilien med sin stora befolkning, sina rika naturresurser och sin breda industrisektor skulle kunna vara en av världens starkaste ekonomier. Men ekonomisk vanskötsel, utbredd korruption och brist på utbildad arbetskraft har hämmat utvecklingen och skapat djupa klyftor i samhället. Till det har de senaste åren kommit minskad efterfrågan och lägre priser på brasilianska jordbruksprodukter och mineraler, vilket ledde till att Brasilien hamnade i den värsta lågkonjunkturen på ett sekel. Först 2017 vände kurvan försiktigt uppåt igen.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
8 650 US dollar (2016)
Total BNP
1 796 187 miljoner US dollar (2016)
BNP-tillväxt
1,0 procent (2017)
Jordbrukets andel av BNP
5,3 procent (2016)
Industrins andel av BNP
21,2 procent (2016)
Servicesektorns andel av BNP
73,3 procent (2016)
Inflation
7,2 procent (2016)
Statsskuldens andel av BNP
73,7 procent (2015)
Utlandsskuld
542980 000 000 US dollar (2017)
Valuta
real
Bistånd per person
1 US dollar (2017)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Brasilien har enorma tillgångar av malm och mineraler. Närmare två tredjedelar av jordens järnmalm beräknas ligga i Carajásbergen i östra Amazonas. Olja utvinns i landet, som också är en av världens största producenter av vattenkraft. Både gruvdriften och kraftprojekten orsakar svåra miljöskador i känsliga miljöer.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 471 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
2578 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
529 808 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,6 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
43,8 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Brasilien är en av världens största jordbruksnationer och producerar mer kaffe, sockerrör och apelsiner än något annat land. Landet är också en ledande exportörer av sojabönor och kött, en utveckling som har bidragit till skövling av regnskog. I det brasilianska jordbruket ingår förutom exportinriktade jätteplantager främst i söder också miljontals självhushållande bönder runt om i landet.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
5,3 procent (2016)
Andel av landytan som används för jordbruk
33,8 procent (2015)

Källor

Industri

Brasilien är Sydamerikas mest industrialiserade land. De senaste decennierna har industrin breddats med så kallade tillväxt- och framtidsbranscher som bland annat läkemedel och IT.

Utrikeshandel

Handeln i regionen har ökat kraftigt, sedan den sydamerikanska frihandelsorganisationen Mercosur (Mercosul på portugisiska) bildades 1991. Brasiliens viktigaste regionala handelspartner är Argentina. Det enskilt största export- och importlandet var länge USA, men 2009 gick Kina om och blev den största handelspartnern för Brasilien.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
185280 000 000 US dollar (2016)
Varuimport
143474 000 000 US dollar (2016)
Bytesbalans
-254,0 miljoner US dollar (1999)
Varuhandelns andel av BNP
21 procent (2015)
Viktigaste exportvaror
transportutrustning, järnmalm, sojabönor, skor, kaffe, bilar
Största handelspartners
Kina, USA, Argentina, EU-länderna

Källor

Turism

Den mest populära turistattraktionen var länge staden Rio de Janeiro med dess berömda sandstränder och med karnevalen i februari som höjdpunkt. Våldet i Rio har dock haft en viss avskräckande effekt på turisterna, och åtskilliga besökare har hittat nya resmål i landet. Många dras numera till nordöstra Brasilien, bland annat till städerna Recife och Salvador, som kan visa upp både kolonial och modern arkitektur.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
6 578 000 (2016)
Turistinkomster
6613 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
3,0 procent (2016)

Källor