Brasilien

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/sydamerika/brasilien/

Brasilien är en jätte både geografiskt och ekonomiskt. Det omfattar större delen av Amazonas och rymmer hälften av Sydamerikas befolkning. Landet är det enda portugisisktalande på kontinenten. Det har utvecklats till en stabil demokrati efter årtionden av militärdiktatur. Brasilien är ett av de så kallade Brics-länderna, en av världens fem största tillväxtekonomier. På landsbygden och i slumområden lever många ändå i stor fattigdom.

Brasilien – Geografi och klimat

Brasilien täcker nästan halva Sydamerika och sträcker sig över tre tidszoner. Till ytan är det världens femte största land, nästan lika stort som Europa från Atlanten till Uralbergen. Det gränsar till alla sydamerikanska länder utom Chile och Ecuador. Ekvatorn skär genom norra Brasilien. Drygt hälften av landytan är skogbevuxen.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
8 547 404 km2 (2020)
Tid
svensk –4 timmar i Brasília, –5 timmar i väster
Angränsande land/länder
Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
Huvudstad med antal invånare
Brasília 3 miljoner (uppskattning 2019)
Övriga större städer
São Paulo 12,3 milj, Rio de Janeiro 6,7 milj, Salvador de Bahía 2,9 milj, Fortaleza 2,7 milj, Belo Horizonte 2,5 milj, Manaus 2,2 milj (uppskattning 2019)
Högsta berg
Pico da Neblina (3 014 m ö h)
Viktiga floder
Amazonfloden, Paraná, Sâo Francisco
Största sjö
Patos, Mirim, Mangueira, Araruma
Medelnederbörd/månad
Brasília 319 mm (feb), 0 mm (juni)
Medeltemperatur/dygn
Brasília 22 °C (jan), 18 °C (juni)

Källor

Brasilien – Befolkning och språk

Hälften av Sydamerikas befolkning bor i Brasilien, och bland världens länder är det bara Kina, Indien, USA och Indonesien som har fler invånare. Befolkningen är relativt ung men andelen äldre växer stadigt eftersom barnafödandet minskar, livslängden ökar och den tidigare så snabba befolkningstillväxten har bromsats.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
vita 48 %, personer av blandat ursprung 43 %, svarta 7,6 %, ursprungsfolk 0,4 %, övriga 1 % (folkräkning 2010)
Antal invånare
211 049 527 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
25 (2018)
Andel invånare i städerna
86,3 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
14,2 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,2 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,8 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
76 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2018)
Förväntad livslängd för män
72 år (2018)
Språk
portugisiska samt cirka 280 ursprungsspråk

Källor

Brasilien – Religion

I Brasilien finns fler romerska katoliker än i något annat land i världen. Katolska kyrkan förlorar dock mark till snabbt växande väckelsekristna samfund. Religionsfriheten finns inskriven i grundlagen och respekteras av statsmakten.

Brasilien – Utbildning

Stora satsningar har gjorts på utbildning under 2000-talet och andelen barn som går i skolan har ökat. Många skolor är dock dåligt utrustade och lärarna har ofta otillräcklig utbildning och dålig lön. Nu hotas hela utbildningsväsendet dessutom av stora nedskärningar.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
95,5 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
20 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
92,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,2 procent (2015)

Källor

Brasilien – Kultur

Brasiliansk folkmusik vilar på ett portugisiskt arv men rymmer också afrikanska rytmer, som i samban och bossa novan. På bildkonstens område har alla befolkningsgrupper lämnat viktiga bidrag.

Brasilien – Arbetsmarknad

Andelen brasilianer med formell anställning ökade under en rad år fram till 2014 men har sedan minskat igen. Mellan en tredjedel och hälften av dem som arbetar gör det utanför den formella sektorn. 

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
12,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
27,8 procent (2019)

Källor

Brasilien – Sociala förhållanden

Brasilien är ett land med enorma interna skillnader, inte minst socialt och ekonomiskt. Samtidigt har stora framsteg gjorts sedan millennieskiftet för att överbrygga dessa skillnader. Mer än 30 miljoner brasilianer lyftes ur fattigdom på ett årtionde – men de ekonomiska kriser som sedan följt gör att många åter hamnat under fattigdomsstrecket.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
13 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,5 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
97,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
88,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
8,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
1 016 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
11 procent (2018)

Källor

Brasilien – Seder och bruk

Skillnaderna mellan de rika delstaterna i södra Brasilien och de fattiga i norr är stora även vad gäller traditioner. I söder stöter man ofta på kläder, arkitektur, mat och musik med tydliga influenser från Tyskland, Italien och Östeuropa. I norr dominerar däremot traditioner med ursprung i Afrika eller hos ursprungsfolken, eller en blandning därav. Kulturen där har också präglats av det koloniala förtrycket, ett exempel är kampsportsdansen capoeira.

Brasilien – Äldre historia

Flera miljoner människor bodde utspridda i dagens Brasilien när portugiserna anlände på 1500-talet. Stora delar av urbefolkningen dödades eller dog av sjukdomar som européerna förde med sig. Den portugisiska kolonin utropade sig 1822 till ett självständigt kejsardöme men efter en militärrevolt 1889 blev Brasilien en republik. En revolt 1930 förde Getúlio Vargas till makten. Under hans diktatoriska och populistiska styre moderniserades Brasilien. Vargas avsattes i en militärkupp 1945.

Brasilien – Modern historia

Under årtiondena efter andra världskriget präglades Brasilien av instabilitet och ekonomiska problem. Strejker och upplopp bidrog till att militären tog makten i en kupp 1964. Undantagslagar infördes och oppositionella förföljdes. Samtidigt åstadkoms ett ”brasilianskt under” inom ekonomin. Demokratin återinfördes 1985. Korruptionsskandaler har präglat de flesta regeringar därefter. Under vänsterpresidenten Lula da Silva 2003–2010 växte ekonomin kraftigt  och många brasilianer fick det bättre. Därefter inträdde en djup nedgång som sammanföll med korruptionsavslöjanden och politisk instabilitet.

Brasilien – Politiskt system

Brasilien är en förbundsrepublik där president, kongress och rättsväsende ska vara skilda maktpoler. Grundlagen är från 1988 och markerar den slutliga övergången från militärdiktatur till demokrati. Många av presidentens befogenheter fördes då över till kongressen. Censur- och säkerhetslagar avskaffades, och garantier för medborgerliga fri- och rättigheter infördes.

Brasilien – Demokrati och rättigheter

Brasilien har ett fungerande valsystem och ett aktivt civilsamhälle. Press- och yttrandefrihet garanteras i författningen och medielandskapet är mångsidigt. Korruptionen är dock ett allvarligt problem, liksom våldsbrottsligheten.

Brasilien – Aktuell politik

Brasilien styrs sedan 2019 av president Jair Bolsonaro, en pensionerad armékapten med starka band till militären. Hans högernationalistiska dagordning utgör en skarp kontrast mot den vänsterpolitik som drevs under Arbetarpartiets år vid makten. Maktskiftet har blottlagt en stor polarisering i väljarkåren: Bolsonaros anhängare är lika glödande entusiastiska som motståndarna är upprört bestörta.

Fakta – politik

Officiellt namn
República Federativa do Brasil/ Förbundsrepubliken Brasilien
Statsskick
republik, förbundsstat
Stats- och regeringschef
Jair Bolsonaro (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Arbetarpartiet (PT) 56, Socialliberala partiet (PSL) 52, Progressiva partiet (PP) 37, Brasilianska demokratiska rörelsen (MDB) 34, Socialdemokratiska partiet (PSD) 34, Republikens parti (PR) 33, Brasilianska socialistpartiet (PSB) 32, Brasilianska republikanska partiet (PRB) 30, Brasilianska socialdemokratiska partiet (PSDB) 29, Demokraterna (DEM) 29, Demokratiska arbetarpartiet (PDT) 28, övriga 119 (2018) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Arbetarpartiet (PT) 70, Brasilianska demokratiska rörelsens parti (PMDB) 66, Brasilianska socialdemokratiska partiet (PSDB) 54, Socialdemokratiska partiet (PSD) 37, Progressiva partiet (PP) 36, Republikens parti (PR) 34, Socialistpartiet (PSB) 34, övriga 182 (2014) 2
Valdeltagande
79,7 procent i valet 7 oktober 2018
Kommande val
president- och kongressval 2022
1. avser deputeradekammaren
2. avser deputeradekammaren; PMDB bytte under mandatperioden namn till MDB

Källor

Brasilien – Utrikespolitik och försvar

Brasilien har under 2000-talet gått mot en tydligare och mer självständig profil i utrikespolitiska sammanhang än tidigare. Landet har över lag stabila relationer till sina grannländer och är drivande i internationella sammanhang. Ett viktigt utrikespolitiskt mål är att säkra en permanent plats i FN:s säkerhetsråd.

Fakta – försvar

Armén
198 000 man (2017)
Flygvapnet
67 500 man (2017)
Flottan
69 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,5 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,9 procent (2019)

Källor

Brasilien – Ekonomisk översikt

Brasilien med sin stora befolkning, sina rika naturresurser och sin breda industrisektor skulle kunna vara en av världens starkaste ekonomier. Men ekonomisk vanskötsel, utbredd korruption och brist på utbildad arbetskraft har hämmat utvecklingen och skapat djupa klyftor i samhället. Sjunkande råvarupriser bidrog till att Brasilien från 2014 hamnade i den värsta lågkonjunkturen på ett sekel. Kurvan hade vänt uppåt igen när coronakrisen kom 2020.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
8 921 US dollar (2018)
Total BNP
1 868 626 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,1 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
4,4 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
9,7 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
62,6 procent (2018)
Inflation
3,7 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
87,9 procent (2018)
Utlandsskuld
542 980 miljoner US dollar (2017)
Valuta
real
Varuexport
238 619 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
185 486 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 14 970 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
23 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
transportutrustning, järnmalm, sojabönor, skor, kaffe, bilar
Största handelspartner
Kina, USA, Argentina, EU-länderna

Källor

Brasilien – Naturtillgångar, energi och miljö

Brasilien har enorma tillgångar av malm och mineraler. Närmare två tredjedelar av jordens järnmalm beräknas ligga i Carajásbergen i östra Amazonas. Olja utvinns i landet, som också är en av världens största producenter av vattenkraft. Både gruvdriften och kraftprojekten orsakar svåra miljöskador i känsliga miljöer. Skogsskövling i Amazonas och savannområden utgör miljöproblem med globala konsekvenser.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 471 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
2578 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
462 299 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,2 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
43,8 procent (2015)

Källor

Brasilien – Jordbruk och fiske

Brasilien är en av världens största jordbruksnationer och producerar mer kaffe, sockerrör och apelsiner än något annat land. Landet är också en ledande exportörer av sojabönor och kött, en utveckling som har bidragit till skövling av regnskog. I det brasilianska jordbruket ingår förutom exportinriktade jätteplantager främst i söder också miljontals självhushållande bönder runt om i landet.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
4,4 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
33,9 procent (2016)

Källor

Brasilien – Industri

Brasilien är Sydamerikas mest industrialiserade land. De senaste decennierna har industrin breddats med så kallade tillväxt- och framtidsbranscher som bland annat läkemedel och IT.